Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Téma násilí a antihumanismu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Téma násilí a antihumanismu

Antihumanismus –proti lidskosti

Začátek Druhou světovou válkou. Druhá světová válka si vyžádala 60 milionů obětí a zničení rozsáhlých území. Evropa klesla na ekonomické a kulturní dno a hrozilo jí úplné ovládnutí Sovětským svazem. Koncentrační tábory, válečné zločiny a jejich oběti hluboce zasáhly do evropské kultury a myšlení. Nacisté začali naplňovat část své rasistické teorie – vyhlazení evropských Židů (holocaust). Židé byli za války soustředěni do ghett (oddělené části měst), kde trpěli zimou a hladem, nebo byli přímo odvezeni do koncentračních táborů. Tam jich byla část využita k nuceným pracím a většina byla přímo hnána do plynových komor. Téma holocaustu najdeme v knize Williama Styrona - Sophiina volba, ...

Totalitní režimy – umění sloužící moci

Snažili se získat veškerou kontrolu nad společností

Nesvobodné a ideologicky zmanipulované umění má jediný cíl: podporovat režim a šířit jeho ideologii, sloužilo jako propaganda. Propagandu používali jako jeden z prostředků, kterým se snažili ovládnout okupovaná území. Krom klasických forem propagandy začali ve 30. letech používat především filmy a rádio. Hlavními tématy byl například vyzdvihování válečného hrdinství.

V SSSR (komunismus) – válečná literatura se stala součástí komunistické propagandy, ukazovala vojáky ne jako lidské bytosti, ale jako komunisty, kteří považovali za čest bojovat a zemřít za svou vlast a stranu, falšovala skutečný průběh války

V Německu (nacismus) – německé umění znamenalo likvidaci všeho umění co se neslučovalo s nacistickou ideologií, umělci, kteří odmítli sloužit nacistům museli emigrovat (Thomas Mann) nebo skončili v koncentračních táborech či na popravištích (Jakob van Hoddis)

.…

Světová literatura

Válka byla v literatuře zobrazována nejen v průběhu, ale ještě mnoho let po jejím skončení. Po válce v německu probíhal proces denacifikace a vyrovnání se s odpovědností za válku a holokaust, to se také silně odrazilo v literatuře. V sovětském svazu se válečná literatura stala součástí propagandy. Katastrofa způsobena použitím jaderných zbraní, která postihla japonská města Hirošimu a Nagasaki. Odrazilo se to ve světové literatuře, ale převážně v dílech japonských spisovatelů, kteří tvořili tzv. Literaturu atomové bomby např. Mičihiko Hačija.

Česká literatura

Po úspěšném atentátu na Reinharda Heydricha bylo během heydrichiády usmrceno 3000 lidí a zesilovali se transporty českých židů. Stále více mužů bylo odváděno na nucené práce do Německa. Umělci nemohli svobodně tvořit, pracovali pod dohledem nacistické cenzury. Důsledkem působení politiky totalitních režimů je rozdělení umění na oficiální (podporované režimem), exilové (tvořené umělci, kteří emigrovali do svobodné části světa) a ilegální (tvořené tajně za stálého nebezpečí prozrazení a potrestání), které téměř nevznikalo kvůli silnému dohledu nacistů, umělci a organizátoři skončili většinou v koncentračních táborech a na popravištích např. Vladislav Vančura. Česká literatura nejdříve reagovala na politický vývoj poezií. Nacisté postupně rušili literární periodika, poté se zpřísnila cenzura až byla literatura prakticky zlikvidována. Z prozaických žánrů se uplatňoval především psychologický a historický román, jinak se próza za druhé světové války moc nerozvíjela.

Témata, do kterých materiál patří