Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Předhusitská a husitská doba

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Od konce 14. století- pol. 15. st.Společenské rozpory a snahy o reformu církveRoste zájem o Bibli- úplný překlad do češtiny vrcholí počešťování literatury, čeština se užívá všude- náboženské textyVrcholí proces:počešťování literatury (náboženské i právnické texty)demokratizace literatury (určena pro lidi)zesvětštění= laicizace literatury (zájem o dobové problémy) Žánry:satira, duchovní písně, kronika, náboženská úvaha X mizí rytířská epika, dramata, světová lyrika Vývoj: Předchůdci Husovi- kazatelé- K. Wandhauser, J. Milíč, Matěj z Janova, Tomáš ŠtítnýDoba přípravy a průběhu husitských bojů (M. J. Hus, husitské chorály Budyšinský rukopis)Doba polipanská (Petr Chelšický, vznik jednoty bratrské, návrat zábavné literatury za Jiřího z Poděbrad) kazatelé usilují o nápravu společnosti - význam spisu: zpřístupnil nejvyšší dobovéjazyk: dokonalý jazyk, věcné naučení Dílo: KNÍŽKY ŠESTERY- úvahy o dokonalém životěŘEČI BESEDNÍ- základní věrovkyŘEČÍ SVÁTEČNÍ A NEDĚLNÍ- výklady částí Evangelia MISTR JAN HUS Významný církevní reformátorNavazuje na myšlenkyByl kazatelem v Kapli BetlémskéUniverzální Mistr rektor pravovské Univerzity, významný vliv na Karla IV. -> vydán dekret Kutnohorský- kritizuje způsob života církve, odpustkyJan Hus dán do klatby, v Kostnici prohlášen za císařePíše latinsky a česky Dílo: O CÍRKVI- latinsky píše pro učence, nejvýznamnější= velká kritika církveO PRAVOPISE ČESKÉM- zjednodušil pravopis, zavedl diakritikuKNÍŽKY O VATOKUPECVÍ- česky, pro lidové vrstvy, nejútočnější spis /proti odpustkům)VÝKLAD VIERY, DESATERA A PÁTEŘE- výklady základních křesťanských modliteb - úvahy o správném křesťanském životě, Postila- části EvangeliaLISTY Z KOSTNICEDCERKA- určena ženám a dívkám o chování Vzrůstá význam duchovních písníHusitské chorály (jednohlasné, sborové, duchovní písně)Zachovány v jistebnickém kancionáluNejznámější chorály- KTOŽ SÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI nebo POVSTAŇ VELIKÉ MĚSTO PRAŽSKÉBudyšínský rukopis- 3 veršované polemické skladby proti ZikmundoviNejvýznamnější z nich- HÁDÁNÍ PRAHY S KUTNOU HOROU VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ Dílo: HUSITSKÁ KRONIKA- zachycuje počátky husitského hnutí, autor je umírněný Po bitvě u LipanLiterární polemiky PETR CHELČICKÝ Nejvýznamnější autorLaik, nižší šlechtic, samouk, obhajuje pasivitu, kritik společnosti, obhajuje chodbu, odmítá potřebu vzdělání, odmítá instituce státu Traktáty (3) TROJÍM LIDU- obsahuje středSIET VIERY PRAVÉ- alegorie, nejrozsáhlejší, nejpropracovanější dílo, kritika církve- hromadění majetku, vychází z biblického zákona Nový zákon -Rozdělení lidu- 3 stavy (kněží- poddaní- církev) tvrdí, že všichni jsou si rovní POSTILA- kázání spojená s úvahami Po skončení husitských válek Návrat zábavné literaturyDoba vlády Jiřího z Poděbrad VÁCLAV SAŠEK Z BÍŘKOVA Dílo: DENÍK- cestopis- popisuje putování poselstva po evropských panovnických dvorech

Témata, do kterých materiál patří