Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7.. Lakomec - Moliére

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kolářová Kristýna 4. Z 1. Lakomec Moliére (1622 – 1673), vlastním jménem Jean – Baptiste Poquelin, byl nejslavnější představitel klasicismu. Moliére je autor 33 divadelních her, v nichž kritizuje nedostatky společnosti a vysmívá se záporným lidským vlastnostem (často byl ve sporu s královským dvorem či církví). Porušuje stanovené umělecké normy (postavy v komedii mají tragické rysy, v hrách se stýkají postavy z různých společenských vrstev, šlechticové promlouvají veršem i prózou atd.). Zemřel na jevišti. Mezi jeho další díla patří např., Tartuffe, Misantrop, Don Juan aneb kamenná hostina, Měšťák šlechticem, Zdravý, nemocný Autoři stejného směru např. P. Corneille – Cid, J. Racine – Faidra Klasicismus– umělecký směr 17. – 18. století, inspirace antikou, důraz na rozum, dodržování přesného řádu a pevných pravidel Literární směr:Klasicismus Literární druh:drama (divadelní hra) Literární žánr:komedie Literární forma:drama Námět –vztah lidí k penězům Motiv–ukázat, jak moc dokážou člověka ovlivnit peníze a moc peněz Téma -poukázat na lakomství a touhu po penězích Kompozice -chronologický postup, kniha se skládá z 5 dějství, dodržení jednoty místa, času a děje,zábavná komediální zápletka,podrobná a zdařilá charakteristika postav Prostředí –Francie (Paříž) 17. století Jazyk –dílo je psáno ich formou, většinou spisovnýjazyk, mnoho monologů a dialogů, objevují se zde apostrofy, personifikace, hovorové prostředky, archaismy, vulgarismy apostrofa (Mé chudinky penízky!), personifikace (Vy moji hodní přátelé - myšleno na peníze), běžné (Harpagon: Jdi honem do kuchyně...!),hovorové prostředky (Štika: Ach, to budeš moc šikovná),knižní (Harpagon: ...každý můj počin a...),archaismy (Štika: odpovídá: Nevolky - Ano.),vulgarismy (Harpagon: táhni, ty jeden taškáři taškářů, ty arcišibeničníku!) Hlavní post avy a jejich charakteristika: Harpagon – otec Kleanta a Elišky, ctitel Mariany, bohatý lichvář, který kvůli penězům obětuje cokoliv, ztráta peněz by pro něj znamenala konec života, lakomý vdovec, je velmi chamtivý a bezcitný, chce své děti výhodně prodat, nezajímá ho co by sami chtěli ostatní Kleant – Harpagonův syn, je hodný, velmi kultivovaný, zamilovaný do Mariany, kterou si chce vzít Eliška – dcera Harpagona, je zamilovaná do Valéra, bojuje za své štěstí, nechce se provdat za muže, kterého ji vybral otec, věří v pravou lásku Valér– Anselmův syn, bratr Mariany zamilovaný do Elišky, pracuje v domě Harpagona jako správce, aby byl Elišce nablízku, snaží se zalíbit Harpagonovi (donáší na služebnictvo, chce se ukázat před Harpagonem jako nejlepší) Mariana– velmi krásná dívka, miluje Kleanta, skromná, plachá, vede tichý život po boku své matky Anselm – otec Valéra a Mariany (jak se ukáže na konci díla jeho pravé jméno Tomas d´Alburci), velmi bohatý, svým vstupem do hry završí děj dobrým koncem Frosina – dohazovačka, chytrá intrikářka, umí manipulovat s lidmi Štika – sluha Kleanta Mistr Jakub – Harpagonův kuchař a kočí, sluha na všechno, podlý a pomstychtivý Stručný obsah díla: Příběh se odehrává v Paříži roku 1670. Pojednává o životě lakomce Harpagona. Harpagon žije v domě se svými dvěma dětmi - Kleantem a Eliškou. Všichni o něm vědí, že je velice bohatý, ale zároveň lakomý a pomlouvá ostatní. Jeho největší starostí je, aby dětem nemusel dávat k svatbě věno, ale aby jej dostaly ony. Tyto pomluvy jeho dětem ztěžují společenský život. Když se Eliška zasnoubí s Valérem, má oprávněné obavy, že otec jejich svatbě nepožehná. Proto se se svými úmysly nejprve rozhodne svěřit svému bratru Kleantovi. Ten se jí na oplátku svěří se svým trápením. On sám je také zamilovaný do chudé, ale velmi krásné dívky Mariany a chce si ji vzít. Ani jednomu z nich se však do přiznávání svých citů otci nechce. Mají totiž strach z jeho reakce. Nakonec se rozhodnou, že za otcem půjdou společně. Ten o svatbě začne hovořit sám. O Marianě mluví pěkně a potěší ho, že mu jeho syn dá za pravdu v tom, že by z ní byla dobrá manželka. Poté vyjde najevo, že Harpagon celou dobu mluví o tom, že on sám si chce Marianu vzít. Na tuto myšlenku přivedla Harpagona dohazovačka Frosina, která pomocí různých úskoků, dvojsmyslných vět a chlácholivých monologů přesvědčí Harpagona, že jej Mariana miluje. Celá situace se stává pro Harpagonovi děti ještě více nešťastnou, když jim jejich otec oznámí, že pro ně také našel vhodné protějšky. Pro svou dceru Anselma, velice bohatého staršího pána, a pro Kleanta bohatou vdovu. Když se Frosina dozví, že Mariana miluje Kleanta, rozhodne se mladému páru pomoci. Plánuje s dívkou, jak se lakomce zbavit. Roli v tom hraje také fakt, že jí Harpagon za její předešlé dohazovačské služby nezaplatil. Kleant se rozhodne jednat sám. Podepíše nevýhodný obchod s neznámým lichvářem, ze kterého se nakonec vyklube jeho otec, jehož tím nesmírně rozčílí. Dojde k hádce mezi Kleantem a Harpagonem, při níž tedy vyjdou najevo Kleantovy city k Marianě, po které touží oba. Zoufalý Kleant odchází do zahrady, kde se střetne se svým sluhou Štikou. Štika během jejich hádky nejde pohádkový poklad - truhličku s penězi (30 000 dukátů), kterou Harpagon ukrýval v zahradě a později ji předá Kleantovi. Harpagon ale brzy přijde na to, že mu poklad chybí. Rozzuří se a přivolá komisaře. Rozhodne se vyslechnout celou rodinu i služebnictvo. Jakub obviní ze zlosti Valéra, jenž ho v hádce kvůli přípravě večeře uhodil. Harpagon tedy vyslechne správce Valéra. Při výslechu však dojde k nedorozumění - Valér si myslí, že ho Harpagon obviňuje nikoliv z krádeže, ale z lásky k Elišce, a tak se ke všemu přizná. Harpagon je vzteky bez sebe. Chce nechat Valéra popravit. Ještě ten samý večer má dojít k slavnostní večeři, na níž Harpagon pozval jak svou nastávající Marianu, tak Anselma, kterého určil za ženicha své dceři. Po příchodu pana Anselma se všechno změní. Valér přiznává, že je synem hraběte Tomase d'Alburci. On jediný přežil, když s celou rodinou ztroskotali na moři. To celé slyší Mariana a Alselm. Děj vyvrcholí přiznáním pana Anselma, který prozradí svůj skutečný půvo

Témata, do kterých materiál patří