Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Maryša

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (111,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

Maryša (1894) Autor:ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVÉ Pocházeli ze4sourozenců.Bratr František –lékárník,bratr Norbert –pracoval jako překladatel z ruštiny a polštiny a fejetonista.Jejich otec byl obuvník a matka švadlena.V r.1869se rodina přestěhovala do Ostrovačic u Brna.V r.1874se rodina opět stěhovala,tentokráte do Brna. Některá svá díla,zaměřená především na realistický,až naturalistický popis života na moravském venkově,napsali společně.Oba bratři redigovali časopis Moravská revue v letech1907 –1910.V roce1893tu oba bratři založili knihovnu a v následujících letech sem zajížděli četní moravští i čeští umělci (Sokol,Hladík,Janáček,Kalvoda,Kvapil,aj.). Jejich díla patří k vrcholným dílům českého naturalismu. Alois Mrštík -narozen14.10.1861v Jimramově,zemřel24.2.1925v Brně -prozaik,dramatik,autor žánrových obrázků,rozsáhlé kroniky,autor cestopisných a memoárových črt a publicista -po ukončení studií působil jako učitel v Lískovci u Brna,v Rakvicích u Břeclavi,jako podučitel v Hrušovanech u Brna a v Těšanech.Roku1889byl jmenován správcem školy v obci Diváky u Hustopečí,kde zůstal až do své smrti. -prózy uveřejňovány ve Vesně a Národních novinách.Přispíval do Moravské orlice,ZlatéPrahy,Lumíru,Světozoru,Národních listů,Máje aj. Vilém Mrštík -narozen14.5.1863v Jimramově,zemřel2.3.1912v obci Diváky -prozaik,autor impresionisticky laděných románů,lyrických obrázků z přírody,cestopisnýchčrt,realistických povídek,spolutvůrce českého realistického dramatu,publicista,esejista,jeden z představitelů kritické generace90.let,prosazoval ruské realisty a dílo Emila Zoly,překladatel hlavně z ruštiny. -středoškolská studia dokončil v Praze na malostranském gymnáziu.Kromě literatury ho přitahovalo malířství a původně měl v úmyslu studovat po maturitě malířskou akademii v Praze.Z nedostatku finančních prostředků se musel tohoto záměru vzdát a začal studovat práva.Po roce však studia zanechal a poté se již plně věnoval literatuře.Rodiče,žijící od roku1884též v Praze,se roku1889odstěhovali za Aloisem do Divák a v roce1892je semnásledoval i Vilém.Z Divák však často odjížděl,nejčastěji do Prahy.V roce1896podnikl cestu do Ruska. -v době svých studií v Praze si oblíbil francouzský naturalismus,zejména Emila Zolu,aruskou realistickou literaturu,zvláště Dostojevského a Tolstého.Naturalismus a ruskouliteraturu (z níž také překládal)propagoval ve svých kritických statích.Další jeho aktivitoubyla obrana pražských historických památek před bezohledným bouráním.Řada článků v časopise Rozhledy a bojovná brožura Bestia triumphans (1900)je obžalobou nekulturnosti pražského magistrátu. -psal do časopisů Rozhledy,Světozor (zde roku1892vyšla Pohádka máje),Ruch,Lumír,Česká Thálie,Zlatá Praha,Hlas národa,Literární listy,Národní listy,Pozor,Česká revue,Moravskoslezská revue. -beletristická tvorba je ovlivněna impresionismem i realismem Další díla románový cyklus-Rok na vsi povídková sbírka-Bavlnkova žena drama– Paní Urbanová -Vilém literární druh:realistickévenkovskédrama literární žánr:tragédie téma:manželství na vesnici časprostor:Moravská ves v říjnu1886,poslední jednání v roce1888 kompozice:Hra má5jednání.Třetí jednání je o2roky později než1.a2.Výstupy. Dílo začínáod začátku,povídáním si Lízala s Vávrouo věnu.Konec je završující,končí tragicky smrtí. promluvy:Pásmo postav– pouze přímá řeč,scénické poznámky Jazykové prostředky:Hanácké,slovácké a brněnské nářečí dialektu.Maryša používá nářečních výrazů méně,tím tedy autoři ukazují vytlačování dialektu školní spisovnou mluvou u mladších postav. Spisovná čeština– scénické poznámky.Historismy,archaismy,přechodníky,rčení.Zvolací věty,jednočlenné věty,krátké odpovědi. Postavy Maryša– citlivá selská dívka,miluje Francka,na nátlak rodičů se provdá za Vávru Lízal– Maryšin otec,sedlák,jde mu víc o peníze než o štěstí jeho dcery,ale má i kladné vlastnosti,uvědomuje si své chyby Vávra– mlynář,vdovec,svou první ženu (a potom i Maryšu)bije,Maryšu si bere pro peníze a ne z lásky Francek– chudý,odvážný,ale paličatý,chasník– rekrut,miluje Maryšu Rozárka -služka u Vávrů Horačka -matka FranckaStrouhalka -teta MaryšiStrouhal -její muž (Tomáš)stařenka -babička Maryšihospodský -Franckův poručníkhospodskáPavel -řeznický tovaryšHrdlička -obecní sluha,asi40letýHrdličkovásoudní sluhaprvní,druhý,třetí rekrutFraněk, Buček -sousedéVojtěna, Rozsívalka -nádeniceKrištof -nádeníkmuzikanti,chasa,mládci,sedláci,děti Maryša-Francek =milenci Maryša-Lízal =dcera– otec Maryša– Lízalová =dcera– matka Lízal– Lízalová =manželé Maryša– Vávra =manželé Vztahpostav se vyvíjí-např.MeziVávrou a Maryšou,nejdříve semocneznají,nakonec ho otráví… Literárně historickýkontext Kontext autorovy tvorby První dílo,které bratři napsali spolu,následovalo pak ještě dílo Rok na vsi,na kterém mávětší podíl Alois. Dalšítragédie-Vilém:Anežka Podobné dílo: Vilém Mrštík:tragický milostný vztah-Anežka (napsalse svou sestrou Boženou) Moliérův Lakomec-společným tématem je nucený sňatek za vidinou penězrodičů,ale nesouhlas dětí,protože milují někoho jiného z chudé vrstvy. Zdravý nemocný-takénucený sňatek rodiči za vidinou prospěchu Lit.směr české realistické drama2.pol.19.stol. =generace národního divadla 70.-80.léta19.století =generace Národního divadla 1868– položen základní kámen 1881,červen– provizorní otevření,zahájeno Smetanovou Libuší 1881,srpen– budova vyhořela 1883– znovuotevření,zahájeno opět Smetanovou Libuší Realismus z latinského realis =věcný,skutečný;realita =skutečnostumělecký směr,který převládal v literatuře2.poloviny19.století (zastoupil romantismus)vznikl především jako odpověď na tehdejší umění,jež popisovalo život zejména bohatých a spokojených lidí nebo fiktivních či historických osobvliv rozvoje přírodních a technických věd,filozofie (zvláště pozitivismu⇒ Auguste Comte:„Skutečné je to,co lze dokázat smysly,tedy pozitivně.“)prosazení exaktního myšlení (vědecké postupy založeny na matematických výpočtech a metodách)⇒ snaha o uplatnění stejných vědeckých postupů i v literatuřeliteratura je chápána jako vědecká analýza společnosti Z

Témata, do kterých materiál patří