Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. okruh LIDOVÁ SLOVESNOST

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

LIDOVÁ SLOVESNOST 18. – 19. stoletítvorba, která vznikla mezi venkovským a částečně mezi městským obyvatelstvem, uchovává se po generace ústním podáním Znaky: anonymita: tvůrce byl blízkému okolí znám, ale jeho jméno se neuvádělo, a tak upadlo v zapomněníkolektivnost: pro umělce není důležitá originalita, ale vžitý tvarvariabilita: při ústním podání částečná obměna Žánry: pohádky, pověsti, přísloví, pranostiky, ukolébavky, říkadla… FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ (1799 – 1852) - novinář a redaktor Pražských novin a přílohy Česká včela, sběratel lidové slovesnosti, hlásal myšlenku slovanské vzájemnosti 1) sběratelská činnost – sbíral a vydával lidovou poezii všech slovanských národů v původním znění i v českém překladu.Slovanské národní písně, Mudrosloví národa slovanského v přísloví 2) ohlasová poezie – poezie, která napodobuje lidovou píseň, původně chtěl vytvořit ohlasy všech slovanských národů.Hlas písní ruských – ruské byliny, Bohatýr Muromec.Ohlas písní českých – ukazuje ráz českého lidového života, Toman a lesní panna. KAREL JAROMÍR ERBEN (1811 – 1870) Kytice z pověstí národních – hlavně epika, každá báseň řeší téma viny a trestu. Řeší se zde mezilidské vztahy a konflikty vznikají právě porušením těchto vztahů. Vinu má ten, kdo se jí dopustil, i když třeba nechtěně a nehledá se vina ve společnosti jako u Máchy. Hrdinové se nebouří a přijímají trest po provinění. Nad vším vládne osud. Objevují se tam lidové balady, pohádka, pověst a legenda BOŽENA NĚMCOVÁ (1820 – 1862) symbolem úsilí českého národa o vlastní literaturu a symbolem snahy o rovnoprávné postavení ženy ve společnosti, nejsilnější vliv na ni měla asi 4 roky babička Magdaléna Novotná, v 17. letech se na nátlak matky prodala za finančního úředníka Josefa Němce – byl to uvědomělý vlastenec, často se stěhoval, manželství ne úplně šťastné, odlišné povahyvýznamné pobyty: Praha – tam poznala pražskou vlasteneckou společnost, spisovatele (Neruda, Hálek, Sabina) Chodsko – bydlela ve Všerubech, poznávala život měšťanů i venkovského lidu českého i německého. Zajímala se o sociální otázky (národopisné práce) Slovensko – podnikla 3 cesty, psala si s předními spisovateli a snaha o sblížení obou národů. 1848 aktivní účast v revolučním hnutí, pronásledována rakouskými úřady, J. Němec byl často vyšetřován a později zbaven služby1861 se rozchází s manželem, odchází z Prahy do Litomyšle a píše pro nakladatele Augustu, vysílená umírá v Praze Sběratelská činnost: nejde o zachycení původních pohádkových motivů, ale o vlastní převyprávění tak, aby zobrazila typické postavy českého lidu. Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti

Témata, do kterých materiál patří