Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Alexandr Solženicyn - Jeden den Ivana Děnisoviče

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (106,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Solženicyn - Jeden den Ivana Děnisoviče Ruská literatura 20. století. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní). Téma: Jeden den trestance v pracovním táboře v Gulagu. Ukázka toho jak se z zacházelo v pracovních táborech šikana a psychické nátlaky ze strany dozorců. Motiv: Popis jednoho dne. Časoprostor: Děj se odehrává v pracovním táboře v Gulagu na Sibiři.20. Století.Období sovětského svazu.Za vlády Stalina (vládl 1922- 1953) Druh: Epika. Žánr: Novela - je prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu podobně jako povídka, s níž se někdy zaměňuje. Od povídky a od románu se liší tím, že se soustřeďuje na jeden jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh. 2. Část Vypravěč/lyrický subjekt: Er-forma, která často přechází v ich-formu (vnitřní monolog Ivana D.) Kompoziční výstavba: Chronologicky, jediná dějová linie (s malou výjimkou, kdy Šuchov přemýšlí o životě před gulagem), negraduje, pouze postupuje. Postavy: Ivan Děnisovič:trestanec,je prostý člověk, původem ruský rolník, který za 2. světové války upadl do německého zajetí a následně byl sovětskou vládou označen za špióna a odsouzen k 10 letům vězení v pracovních táborech za velezradu - 8 let z trestu si v nelidských podmínkách sibiřských táborů již odpykal.Ťurin - parťák Šuchovovy skupiny, v táborech mnoho let, dobře se vyzná v poměrech, největší morální kredit ze všech postav v táboře, ochoten bránit každého jejího člena.Aljoša - jako věřící nemá vekou šanci se dostat z tábora.Feťukov - člověk bez budoucnosti; žebrá, ostatní vězni ho nemají v oblibě.Lotyš Kilgas – oblíbený v celé partě kvůli jeho nezdolnému smyslu pro humor.Gopčik – nedospělý chlapec, který Šuchovovi připomíná zemřelého syna.Seňka Klevšin – hluchý stařec.Moskvan César Markovič – dobře zásoben balíčky z domova a není lakomý. Vyprávěcí způsoby: Vyprávěcí.Popisný. Typy promluv: Monolog, dialog. Věty kladné, rozkazovací a tázací. Veršová výstavba: --------- 3. Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: Spisovná čeština.Jazyk je charakteristický bohatou slangovou slovní zásobou, která je úzce spjata se specifickým prostředím lágru (parťák, machr, stočtyřka, štípnout něco, jít do díry, deset vostrejch, kárové..)Příznačné je označení a vyvolávání trestanců čísly (Šuchov je SČ-854). Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku: hovorové výrazy – líp, dvoják, dědci, nerozlejt, žuchlavězeňský slang – barák, blůza, parta, bečka, výdejna, štábkontrast – barák je pořádná haluzna! – bílá pavučinkaV díle se objevujemetafora, metonymie, personifikace. Literárně historický kontext: ruský spisovatel, publicista a politický činiteldobrovolně přihlásil do armády a poté odešel bojovat na frontuza kritiku J. V. Stalina v dopise svému příteli byl zatčen a odeslán do trestného tábora, a v různých táborech pak strávil celkem osm letpropuštěn byl r. 1953 a v letech 1953–1956 byl ve vyhnanství v Kazachstánu.po rehabilitaci v roce 1957 se vrátil do středního Ruska a pracoval jako učitelpo vydání knihy Souostroví Gulag, byl v r. 1974 zbaven občanství a násilně vypovězen ze země r. 1970 navržen na Nobelovu cenu za literaturu, která mu byla udělena, nicméně on si ji nevyzvedl z obavy, že by ho ruské úřady nepustily zpět do země odjel nejprve do západního Německa, později se usadil v USAv roce 1994 se vrátil z emigrace zpět do Ruskar. 1997 byl zvolen řádným členemRuské akademie vědzemřel 3. srpna 2008 v Moskvě na srdeční infarkt Další jeho tituly:Souostroví Gulag - je jedním z nejznámějších děl popisujících vězeňský systém Sovětského svazu. Jeho autor – Alexandr Solženicyn – čerpal ze zkušenosti svého vlastního uvěznění i rozsáhlého výzkumu, stejně tak i z dobových autentických dokumentů.Rakovina, Trkalo se tele s dubem, V kruhu prvním. Potíže s publikací popsal Solženicyna v knizeTrkalo se tele s dubem. Spolu s ním v té době psali:Slavomir Rawicz - Dlouhá cesta (1956) – hlavní hrdina vypráví vlastní příběh o odsouzení k 25 letům nucených prací v ruském gulagu. Obsah:

Témata, do kterých materiál patří