Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní obrození - 3. fáze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27.27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • 3. fáze – vrcholná 1830 – 1848, 4. fáze -50. léta

 • rozmach českého národního života

 • NO – celonárodní hnutí - výchova k národnímu postoji (díla vlastenecká, zájem o českou historii, literaturu, rozvoj žurnalistiky, pokusy o hry se zpěvy s vlasteneckým zaměřením (Tyl – Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka))

 • biedermeier – životní styl měšťanstva

 • ustálení normy spisovné češtiny (zlepšil se stav jazyka, literatury, kultury)

 • Politika

 • směr liberální – (Palacký, Havlíček, Rieger, Brauner) ­- první politický obrozenecký program, austroslavismus – s cílem zachovat rakouskou monarchii jako konstituční federalizovanou monarchii

 • radikálně demokratický - samostatnost čes. národa, i ozbrojeným způsobem (K. Sabina, J.V.Frič) cílem je rozbití monarchie, příklon k dělnictvu

 • 1848 – revoluce v celé Evropě, v Čechách a v Praze – politické požadavky

 • 1848 – 49 – porážka revoluce (Windischgratz), oktrojovaná ústava- zákonodárná i výkonná moc do rukou císaře, zrušení zemské správy, centralizace, školství podřízeno církvi

 • neúspěch české politiky, vliv na literární dění – konzervatismus, poznamenalo to osudy osobností na vrcholu sil

 • 50. léta - bachovský absolutismus (kancléř Alexander Bach)

 • Výdobytky revoluce – zrušení poddanství, zřízení obecní samosprávy

 • Znaky literatury

 • lidovou tvorbu, diskuse o poslání literatury

 • je kodifikován spisovný jazyk, jsou položeny základy novodobé vědy včetně vědecké terminologie

 • 30. léta- výchovné cíle převyšovaly záměry umělecké

 • 40. léta - zvyšuje se umělecká náročnost, rozkvět divadla

 • Dva významné dobové střety

 1. Tyl x Havlíček

 • Tylova povídka Poslední Čech – vlastenecké uvědomění šlechtice, ale nevěrohodný obraz NO

 • Havlíček: odmítal vlastenčení, sentimentalismus, vyznával hodnoty spíše racionální, střízlivé – vzdělanost, samostatnost, pracovitost (první vlastenecká povídka, která byla kritizována)

 1. Mácha – Máj x dobová kritika - odklon od národní tematiky, nežádoucí vnášení cizích vlivů

 • Tyl vidí ve Vilémovi nebezpečí pro národní hnutí, ale styl uznává. Nemůže pochopit námět.

 • Mácha – nejdříve odsuzoval Havlíčka za kritiku Tyla, později mu dal za pravdu

 • Karel Hynek Mácha 1810-1836 – otec moderní české poezie, básník, prozaik

 • divadlo (ochotník)

 • první Máchovy básnické pokusy - německy (ohlas starší německé romantiky), další tvorba psána česky – vliv Jungmannův

 • Charakteristika tvorby

 • lyrické, dramatické prvky, náladové obrazy krajiny a prostředí (imprese – zachycení okamžitých smyslových vjemů) zakladatel lyrizované prózy, zvukomalba, rozjímání, filozofie, děj jen v náznaku, hrdina – vyvrženec společnosti, loupežník, cikán, kat

 • Próza

Obrazy ze života mého (autobiografické prvky, prvky lyriky) soubor povídek, nedokončeno

Témata, do kterých materiál patří