Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní obrození - 3. fáze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. fáze – vrcholná1830 – 1848,4. fáze -50. létarozmach českého národního životaNO – celonárodní hnutí - výchova k národnímu postoji (díla vlastenecká, zájem o českou historii, literaturu, rozvoj žurnalistiky, pokusy o hry se zpěvy s vlasteneckým zaměřením (Tyl – Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka))biedermeier – životní styl měšťanstvaustálení normy spisovné češtiny (zlepšil se stav jazyka, literatury, kultury)Politikasměr liberální – (Palacký, Havlíček, Rieger, Brauner) - první politický obrozenecký program, austroslavismus – s cílem zachovat rakouskou monarchii jako konstituční federalizovanou monarchiiradikálně demokratický - samostatnost čes. národa, i ozbrojeným způsobem (K. Sabina, J.V.Frič) cílem je rozbití monarchie, příklon k dělnictvu1848 – revoluce v celé Evropě, v Čechách a v Praze – politické požadavky1848 – 49 – porážka revoluce (Windischgratz), oktrojovaná ústava- zákonodárná i výkonná moc do rukou císaře, zrušení zemské správy, centralizace, školství podřízeno církvineúspěch české politiky, vliv na literární dění – konzervatismus, poznamenalo to osudy osobností na vrcholu sil50. léta - bachovský absolutismus (kancléř Alexander Bach)Výdobytky revoluce – zrušení poddanství, zřízení obecní samosprávyZnaky literaturylidovou tvorbu, diskuse o poslání literaturyje kodifikován spisovný jazyk, jsou položeny základy novodobé vědy včetně vědecké terminologie30. léta- výchovné cíle převyšovaly záměry umělecké40. léta - zvyšuje se umělecká náročnost, rozkvět divadlaDva významné dobové střetyTyl x HavlíčekTylova povídka Poslední Čech – vlastenecké uvědomění šlechtice, ale nevěrohodný obraz NOHavlíček: odmítal vlastenčení, sentimentalismus, vyznával hodnoty spíše racionální, střízlivé – vzdělanost, samostatnost, pracovitost (první vlastenecká povídka, která byla kritizována)Mácha – Máj x dobová kritika - odklon od národní tematiky, nežádoucí vnášení cizích vlivůTyl vidí ve Vilémovi nebezpečí pro národní hnutí, ale styl uznává. Nemůže pochopit námět.Mácha – nejdříve odsuzoval Havlíčka za kritiku Tyla, později mu dal za pravdu Karel Hynek Mácha 1810-1836 – otec moderní české poezie, básník, prozaikdivadlo (ochotník)první Máchovy básnické pokusy - německy (ohlas starší německé romantiky), další tvorba psána česky – vliv JungmannůvCharakteristika tvorbylyrické, dramatické prvky, náladové obrazy krajiny a prostředí (imprese – zachycení okamžitých smyslových vjemů) zakladatel lyrizované prózy, zvukomalba, rozjímání, filozofie, děj jen v náznaku, hrdina – vyvrženec společnosti, loupežník, cikán, katPróza Obrazy ze života mého(autobiografické prvky, prvky lyriky) soubor povídek, nedokončeno Marinka - obraz pražské chudiny Na Františku - Marinka je ideálem krásy, naproti tomu staví drastickou skutečnost – prostředí chudoby Večer na Bezdězudojmy z cestování Náměty historickéčtyřdílný románKat,motivovaný českou historií, dílčí části měly být nazvány podle hradů –Křivoklát,Valdek,VyšehradaKarlštejn. Dokončil pouze první díl Křivoklát– zobrazuje vnitřní tragédii osamoceného člověka (věznění krále Václav IV. Na Křivoklátě a jeho návrat do Prahy, také postava kata) – není to historický doklad Cikáni - Máji tematicky podobný románPouť krkonošská - básnická próza, obraz přírodyPoezie Máj - lyrickoepická báseň, vyšla v dubnu 1836, je oslavou májové přírody a romantickým příběhem otcovraha Zpěv – obraz májové přírody, láska, nevěra, tragédie Jarmily, nedočká se Viléma, dozví se o vraždě, skočí do jezera- jen naznačeno Zpěv – čekání na smrt, úvahy o vině, nevině, o smyslu života, krása a věčnost přírody, marná vzpoura proti osudu, pocity křivdy, vzdoru Zpěv – Vilémova poprava, vyznání lásky k přírodě x obžaloba společnosti, poslední pozdrav vězňův, vzpomínka na dětstvíAutor - poutník se po letech vrací na místo popravy, zamyšlení nad tragikou postavy, ztotožnění autora s hlavní postavouPrvní intermezzo – duchové a popravišti čekají na návrat nešťastníka do zeměDruhé intermezzo – nářek Vilémových druhů, ztratili vůdce Karel Jaromír Erben 1811-1870rozsáhlá odborná a vědecká činnost, snaha o rekonstrukci původní podoby lidové slovesnosti, sběratel lidové slovesnosti (pokračovatel Čelakovského), překladatel,vydával staré české památky a dokumenty Písně národní v Čechách(530) – konečná verze- Prostonárodní české písně a říkadla 1864 (2 200) Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních1865 (Zlatovláska, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Hrnečku vař) Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských1865 Národní české pohádky – nedokončeno, vyšlo 1905 není přesné časové a místní určení, hledal obraz starých náboženských mýtů podobně jako v Německu bratři Grimmové, důvěra ve vítězství dobra a spravedlnosti Kytice z pověstí národních - básnická sbírka, vycházející z českých mýtů, bájí, pohádek, legend a historických pověstí 13 skladeb - 1 úvodní báseň (Kytice), 12 klasických balad, které jsou vzájemně provázányPoklad, Polednice, Svatební košile, Záhořovo lože(polemika s Máchou), Holoubek, Vodník, Zlatý kolovrat(námětempohádka B. Němcové), Štědrý den, Věštkyně, Vrba(námětem pověst), Dceřina kletba, Lilie Kytice ovlivnila a inspirovalaspisovatele a básníky -Nerudu, Vrchlického, Bezruče,Wolkera, malíře - Aleše, Mánesa, hudební skladatele - Dvořáka, Fibicha balada - lyrickoepická báseň s pochmurným dějem, základem konflikt, má dramatický spád, objevují se nadpřirozené jevy a bytosti, založená na sevřenosti, úsečnosti výpovědi a dialogu, zpravidla končí tragicky divadlo(F. Škroup, J. K. Tyl)skupina divadelníků pod vedením Josefa Kajetána Tyla - 183

Témata, do kterých materiál patří