Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní obrození - 3. fáze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27.27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Marinka - obraz pražské chudiny Na Františku - Marinka je ideálem krásy, naproti tomu staví drastickou skutečnost – prostředí chudoby

Večer na Bezdězu dojmy z cestování

 • Náměty historické
 • čtyřdílný román Kat, motivovaný českou historií, dílčí části měly být nazvány podle hradů – Křivoklát, Valdek, Vyšehrad a Karlštejn. Dokončil pouze první díl

Křivoklát – zobrazuje vnitřní tragédii osamoceného člověka (věznění krále Václav IV. Na Křivoklátě a jeho návrat do Prahy, také postava kata) – není to historický doklad

 • Cikáni - Máji tematicky podobný román

 • Pouť krkonošská - básnická próza, obraz přírody

 • Poezie

Máj - lyrickoepická báseň, vyšla v dubnu 1836, je oslavou májové přírody a romantickým příběhem otcovraha

 1. Zpěv – obraz májové přírody, láska, nevěra, tragédie Jarmily, nedočká se Viléma, dozví se o

vraždě, skočí do jezera- jen naznačeno

 1. Zpěv – čekání na smrt, úvahy o vině, nevině, o smyslu života, krása a věčnost přírody,

marná vzpoura proti osudu, pocity křivdy, vzdoru

 1. Zpěv – Vilémova poprava, vyznání lásky k přírodě x obžaloba společnosti, poslední pozdrav vězňův, vzpomínka na dětství

 2. Autor - poutník se po letech vrací na místo popravy, zamyšlení nad tragikou postavy, ztotožnění autora s hlavní postavou

 • První intermezzo – duchové a popravišti čekají na návrat nešťastníka do země

 • Druhé intermezzo – nářek Vilémových druhů, ztratili vůdce

 • Karel Jaromír Erben 1811-1870

 • rozsáhlá odborná a vědecká činnost, snaha o rekonstrukci původní podoby lidové slovesnosti, sběratel lidové slovesnosti (pokračovatel Čelakovského), překladatel, vydával staré české památky a dokumenty

Písně národní v Čechách (530) – konečná verze - Prostonárodní české písně a říkadla 1864 (2 200)

Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních 1865 (Zlatovláska, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Hrnečku vař)

Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských 1865

Národní české pohádky – nedokončeno, vyšlo 1905

 • není přesné časové a místní určení, hledal obraz starých náboženských mýtů podobně jako v Německu bratři Grimmové, důvěra ve vítězství dobra a spravedlnosti

Kytice z pověstí národních - básnická sbírka, vycházející z českých mýtů, bájí, pohádek, legend a historických pověstí

 • 13 skladeb - 1 úvodní báseň (Kytice), 12 klasických balad, které jsou vzájemně provázány Poklad, Polednice, Svatební košile, Záhořovo lože (polemika s Máchou), Holoubek, Vodník, Zlatý kolovrat (námětem pohádka B. Němcové), Štědrý den, Věštkyně, Vrba (námětem pověst), Dceřina kletba, Lilie

Kytice ovlivnila a inspirovala spisovatele a básníky - Nerudu, Vrchlického, Bezruče, Wolkera, malíře - Aleše, Mánesa, hudební skladatele - Dvořáka, Fibicha

Témata, do kterých materiál patří