Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Národní obrození - 3. fáze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4-1837 česká představení v Kajetánském divadle na Malé StraněFrantišek Škroup 1801-1862 - český skladatel, dirigent Stavovského divadla, autor scénické hudby k Tylově hře Fidlovačka (s písní Kde domov můj) Dráteník – první česká původní opera, premiéra roku 1826, libreto od J. K. Chvalovského Josef Kajetán Tyl (1808-1856) – organizátor společenského a divadelního života, vedl ochotnickou společnost (1835 – 37), představení v Kajetánském domě, česká hry ze současnosti - kritika měšťanstva a vlastenecký podtextFidlovačka – fraška z lidového prostředí se zpěvy, 1834 uvedena ve Stavovském divadle, je autorem textu písně Kde domov můj, autorem scénické hudby František ŠkroupPražský flamendr,Paličova dcera, Paní Marjánka, matka pluku– dramata ze současnosti, otázky soudobé národní společnosti, sociální kritika, idealizace, sentimentalitadramatické báchorky –pohádkové hry se zpěvy,kořeny v baroku, navazuje na vídeňskou lidovou hruStrakonický dudák, aneb hody divých žen, Jiříkovo vidění, Tvrdohlavá žena – nadpřirozené bytosti známé z folklóru, láska – nejvyšší hodnotahistorické hry - vznikaly kolem roku 1848, historie tvoří jen rámec příběhuKrvavý soud aneb Kutnohorští havíři 1848, bouře havířů v Kutné Hoře koncem 15. století,Jan Hus- pomocí Husa oslavuje nejen minulost, ale vkládá do jeho úst revoluční program roku 1848Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové– proti německému a církevnímu tlakuJan Žižka z Trocnova a bitva u Sudoměře - idea revolučního roku 1848historické povídky - předchůdce Jiráskův, Dekret kutnohorský, Rozina Ruthardovavlastenecké povídky - mají budit lásku k vlasti a převychovávat národně neuvědomělé lidi, výbor:Kusy mého srdce1844, většinou z maloměsta, jasné kladné a záporné postavy, prvky sentimentu(obrazy ze života, později podobné u Němcové)Chudí lidé - obraz bídy lidu, Pouť českých umělců - těžký život umělců,Rozervanec - pravděpodobně o Máchovi,Poslední Čech - ostře kritizována Havlíčkem počátky českého realismu (Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová)Karel Havlíček Borovský(1821-1856)novinář, básník, literární kritik, satirik a epigramatik, politik, redaktor Pražských novin, zakladatel moderní české žurnalistiky, kritizoval protičeskou politiku rakouské vlády a katolickou církev - v roce 1848 vydává vlastní Národní noviny (satirická příloha Šotek) - vládou zastaveny 1850, programové články uváděl v souboru Duch Národních novin roku 1850 Národní noviny vládou zastaveny, v Kutné hoře začal vydávat týdeník Slovan, (ostrá kritika rakouské vládu a katolické církve)Próza Obrazy z Rus – soubor článků, kritika carské samovlády Literární kritik Kapitola o kritice – boj o umění pravdivé, literatura má být pravdivým zrcadlem národního života V České včele kritizuje Tylovu povídku Poslední ČechEpigramy Epigramy a ostatní básně – 5 oddílů,ironicky věnovány Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Světu kritika státní a veřejné moci, církve feudálních přežitků epigramy -krátké, satiricky útočné básně s vtipně vyhrocenou pointou, s prvky lidového jazyka Satiry (psáno v Brixenu) Tyrolské elegie – básnické vyjádření jeho zatčení a deportace do Brixenu Křest sv. Vladimíra - pouze torzo, kritika absolutistického způsobu vlády a katolické církve děj zasazen do vznikajícího ruského státu za knížete Vladimíra, alejedná se o kritikurakouské vlády Král Lávra - parafráze rozmarné veršované pohádky irského původu a králi s oslíma ušima satira – literární dílo odsuzující výsměchem, ironií, sarkasmem, vtipem a nadsázkou záporné společenské jevy, lidské vlastnosti, vztahy apod.literární žánry satiry – např. Epigram, anekdota, satirický román, satirická hra.. Božena Němcová (1820-1862) - česká vlastenka, novinářka a prozaičkavyjadřovala se k sociálním otázkám, usilovala o spravedlivější společnost a lepší postavení ženy ve společnosti „Ženám českým“, „Vodník“, „Slavné ráno“-romantické básně s vlasteneckými motivy, kterými vstoupila do literatury Pohádky Národní báchorky a pověsti - vytvořila obraz českých lidí i s jejich povahovými vlastnostmi, hlavní myšlenkou je rovnost všech lidí, vítězství mravních hodnot nad zlem Slovenské pohádky a pověsti- snaha zachytit pohádky tak, jak je slyšela z vypravěčových úst Národopisné studie Obrazy z okolí domažlického - úvahy a črty, život chodského lidu, kultura, zvyky Publicistická tvorba Selská politika - stať, skeptický postoj venkova ke konstituci Povídkyv jejich povídkách se vždy vyskytuje postava všestranně dobrého člověka, Divá Bára - dívka, která se v zájmu své přítelkyně staví proti celé obci Chudí lidé,Pan učitel,Dobrý člověk,Chýže pod horami, Rozárka, Karla – povídky, v jejichž realisticky zachycených postavách z venkovského a maloměstského prostředí zdůrazňuje etické hodnoty lidu Babička -vrchol tvorby, únik do světa vzpomínek z kruté přítomnosti po smrti syna Hynka, vzpomínky rozšířeny o poznání lidového života vyprávění se odvíjí na pozadí čtyř ročních období, která symbolizují patriarchální vesnický svět i konečný smysl a uzavřenost dramatických osudů postav kolem babičkyživot na Starém bělidle s příjezdem babičky a popisem jejího všedního dne 2. od 7. kapitoly i popis přírodního dění během ročních období a vylíčení života v jednotlivých fázích roku (ve skutečnosti měly mnohá fakta vylíčená v Babičce drastičtější charakter, např. příběh Viktorky) kompozice Babičky je uzavřena úvodním a závěrečným slovemNovelydotýkají se společenských rozporů, blíží se formě románu, jejich smyslem je společenské rozpory zmírňovat - mravní a citové hodnoty člověka jsou základem utopi

Témata, do kterých materiál patří