Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3.Král Lávra - Karel Havlíček Borovský

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Král Lávra – Karel Havlíček Borovský Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Česká literatura 1. poloviny 19. století (4. fáze národního obrození, romantismus v české literatuře) 30. – 40. léta 19. století NÁRODNÍ OBROZENÍ - období českých dějin 2. pol. 18. století - znovuobnovení češtiny(důvody - nízké, vrstvy, vesnice, neprestižní jazyk) - němčina byla prestižní(důvody – nadvláda Rakouska- Uherska, Vídeňský centralismus – germanizace) - snaha navrátit se k Veleslavínské češtině– stav čj před bitvou na Bílé Hoře Noviny Václav Matěj Kramerius– počátky nakladatelství - Česká expedice – vydavatelství založené Krameriem - vydával české noviny, kalendáře, překlady, knihy 1.Pražské poštovské noviny – periodikum - neúspěšné 2.Schönfeldské Pražské noviny – přejmenované, větší úspěch 3.Krameriusovy pražské poštovské noviny = konkurenční noviny pozdějiVlastenecké noviny(přejmenování) České divadlo 1.Divadlo v Kotcích - hrálo se německy 2.Nosticovo divadlo– přejmenováno na Stavovské, české hry v čj 3.Bouda– na Václavském náměstí, české hry, Václav Thám a Karel Ignác Thám – stržena 4.Stavovské divadlo - hry od V. K. Klicpera + Jan Nepomuk Štěpánek(lidové frašky, veselohry; dramata – překlady z evropských dramat) Historický kontext: - osvícenství – racionalismus, rozum - reformy –Marie Terezie, Josef II. - povinná školní docházka - 1781 – zrušení nevolnictví - toleranční patent – svoboda vyznání náboženství -zrušení cenzury Fáze národního obrození 1. Obranná 2. Ofenzivní 3. Vrcholná - obrozenecká lit., - generace Dobrovského - klasicismus - rozvoj jazyka - generace Jungmanna - r. krásnohorský/královedvorský - preromantismus - romantismus až realismus Josef Dobrovský Gelasius Dobner, František Pelcl(věda) Prokop Šedivý, J. K. Tyl Josef Jungmann František Palacký František L. Čelakovský Pavel Josef Šafařík Jan Kollár = mluvnice, obrana češtiny = vznik literatury Světový realismus (1. pol. 19. stol.) Historický kontext: - průmyslová revoluce - přesun obyvatel do měst, pokrok - Francie se stává republikou - v Rusku se ruší nevolnictví - USA – boje S x J + otroctví - Darwinova teorie Rysy: - zobrazování psych. vývoje čl., různých vrstev společnosti a vztahů mezi nimi - dialekt a městská mluva - skutečnost, důraz na rozum a realitu, objektivita - vševědoucí vypravěč TVORBA: Rusko – dramata a romány - Nikolaj Vasilejevič Gogol – Revizor - Fjodor Michajlovič Dostojevskij – Idiot - Lev Nikolajevič Tolstoj – Anna Karenina Francie – romány - Honoré de Balzac – Otec Goriot - Gustav Flaubert – Paní Bovaryová USA - real. Romány - Mark Twain - Dobrodružství Toma Sawyera Anglie – děti z chudých vrstev - Charles Dickens - Oliver Twist Norsko– dramata Polsko – historické romány ROMANTISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE (30. – 40. léta 19. st.) - hledání východiska z krize světa - důraz na národ, vychází z lidové tvorby a přetváří ji - prolínání romantismu s realismem(romantismus se v Čechách nikdy nerozvinul úplně - kromě K. H. Máchy) - venkovská próza, idylické dětství, sny o lepším světě (Němcová) - potřeba vlastenectví, obhajoba demokratických zásad proti vládě a církvi (Havlíček) -Matice česká= osvětová organizace, jejíž členové pořádali osvětové přednášky, překládali díla cizích autorů Rysy: - důraz na city, individualitu, tajemství a prožitky - ukazuje se princip ideálu národa a myšlenka slovanství - Ironie z rozporu mezi ideálem a skutečností - putování, dálky, cesta, poutníci, jezera - opuštěná místa (hrady, příroda) - hlavní hrdina: měšťan bojující proti nepravostem světa Přístupy: - Hledánívýchodiska z krize světa J. K. Tyl - Rozervanost a světabol– hlavní hrdina je rozervanec, co popírá řád lidský i božský K. H. Mácha - Nacionální - lid je jediná pozitivní hodnota K. J. Erben - Idylické sny o lepším světě Božena Němcová Historický kontext: - evropská revoluce podpořila národní svobodu - zvýšila se poptávka po knihách a spotřebním zboží díky obrozencům - čeština se stávala jazykem veřejného života, projevem národního cítění - rozvoj divadla a českých časopisů - probudilo se emancipační hnutí žen vznikaly školy pro české dívky Kontext autorovy tvorby Národní noviny s přílohou Šotek– první politický deník Slovan – veřejný časopis proti vládě Autor: Karel Havlíček Borovský (1821 –1856) - český básník, novinář, ekonom, překladatel a politik - považován za zakladatelečeské žurnalistiky, satiry a literární kritiky - přídomek „borovský“ - odvozen od jeho místa narození -Borová u Přibyslavi - literárně řazen dorealismu, politicky patří do tzv.generace národních buditelů. - zprvu zastáncepanslavismu, přešel naaustroslavismus(žil v Rusku, nejdříve nadšený, poté viděl zacházení s mužiky, úroveň venkova, alkohol) - redaktorPražských novin a české včely(přejmenoval naNárodní noviny s přílohou Šotek) - vydavatel časopisuSlovan -Za svou novinářskou činnostdeportován do tyrolského Brixenu v rakouských Alpách zde napsal skladby:Tyrolské elegie, Král Lávra a Křest svatého Vladimíra Další díla: Epigramy: Zle, matičko, zle! Ostatní: Křest svatého Vladimíra - Lyricko-epický příběh o knížeti Vladimírovi - Náboženství v absolutistické monarchii je pomocníkem při zneužívání moci, kritika církve Tyrolské elegie (žalozpěv) - popis Havlíčkova zatčení uprostřed noci v Německém Brodu - ironie, satira - ponižuje rakouskou monarchii Obrazy z Rus – cestopisné reportáže Rysy děl: - Tvorbaepigramů = krátká 2-4 veršovaná útočná satirická báseň - Satira, ironie, sarkasmus Autorovy soudobí autoři: Josef Kajetán Tyl (1808–1856) Karel Jaromír Erben (1811–1870) Božena Němcová (1820–1862) - Významný český dramatik - putoval dva roky s kočovným divadlem - Redigoval časopisy:Květy,Vlastimil, Posel z Prahy - zakladatelmoderního českého divadla - tvůrcetextu národní hymny - spor s Máchou díloRozervanec - sbíral lidové písně a pohádky(na rozdíl od Němcové ji neidealizoval) - členMatice české – podílel se na formování spis. č.j. - *Vídeň, dívčí jméno Barbora Panklová - dě

Témata, do kterých materiál patří