Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel Hynek Mácha - Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MÁJ část ●literární druh Lyrika ●literární žánr Lyricko-epická báseň – dílo má děj, a jsou zde líčeny i pocity ●literární forma Poezie ●posouzení aktuálnosti díla Děj díla není aktuální, loupežníci již neexistují a svedená dívka se nehodnotí záporně. Kompozice 4 zpěvy, 2 intermezza, složitá vnitřní struktura, jambický verš ●určení místa a času textu Děj se odehrává u města Hiršberg mezi horami, na nichž hrady Bezděz, Pernštejn, Houska a v dálce Roll k východu, západu, poledni a půlnoci okazují. Pozdní večer, první máj. – čas není specifikovaný, ale lze soudit, že se jedná o básníkovu současnost. ● pravděpodobný adresát Báseň je především pro zdatnější čtenáře, který se dokáže vcítit do osudů vystupujících postav. Ve své době byla báseň nepochopena, lidé nedokázali obdivovat vraha. ●zařazení knihy do kontextu celého autorova díla Nejslavnější Máchovo dílo určení smyslu díla Autorovi zřejmě šlo o oslavu májové přírodní krásy a jako kontrast využil tragiku lidského osudu Hlavní téma Vina a smrt, láska, Země, čas Část Vypravěč:Hynek, er-forma, v závěru se mění na ich-formu (autor se ztotožňuje s dějem) Postavy: Vilém – žárlivý, pomstychtivý, odsouzený na smrt, nevěří ve svou vinu, litující Jarmila – krásná, zamilovaná, čeká na Viléma, utopila se Hynek – sám autor, zamyšlený, depresivní, otřesený, ztotožněný s Vilémem ●dominantní slohový postup Vyprávěcí způsob –monology i dialogy Typy promluv -přímá řeč Verš – rýmy sdružené, střídavé, obkročené Část Jazyk tehdejší doby, obraz přírody, spisovná čeština, jednoduché věty 2. Literárněhistorický kontext Autor: Karel Hynek Mácha ●zařazení autora do uměleckého směru jediný představitel českého romantického básnictví a jeden z největších českých básníků vůbec, zakladatel moderní české poezie ●určení století, v němž autor tvořil první polovina 19. století ●určení dalších autorů stejného um. směru Karel Jaromír Erben, Josef Kajetán Tyl, Victor Hugo ●názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Kat, Cikání, Svatý Ivan Děj: Věnování – Máj je dedikován Hynku Kommovi, což byl pražský měšťan a vlastnenec. Rodina Máchových ho chovala v úctě. - následuje vlastenecká báseň oslavující češství I. zpěv: Dívka sedí večer 1. května u jezera a čeká na svého milého. Bojí se, že nepřijde, a pláče. Přijíždí loďka a plavec dívce řekne, že její milý je ve vězení ve věži za to, že zabil svého vlastního otce. Zítra má být lámán v kole. Loďka odplouvá a dívka se vrhá do hlubin jezera. „Jarmilo! Jarmilo!! Jarmilo!!! II. zpěv: Je noc, vězeň sedí ve věži. Přemýšlí, jestli na něj jeho milá myslí. Usíná a ve snu si promítá svůj život. Otec ho vyhnal do světa, šel k loupežníkům a stal se „strašným lesů pánem“. Zamiloval se a zavraždil svůdce své milé, aniž by v tu chvíli věděl, že je to jeho otec. Nyní řeší, na čí straně je vlastně vina a co bude po smrti. Padající kapky mu odměřují čas. Strážný, který vyslechl vězňovy myšlenky, se již nikdy neusmál. Zvon bije půlnoc. I. intermezzo: půlnoc; sbor duchů se rojí na popravčím pahorku. Připravují se na příchod nového mrtvého, chystají mu dary. Začíná nový den. III. zpěv: Je ráno 2. května, lid spěchá z města k místu popravy. Průvod se strážci a odsouzeným došel ke kapli. Zločinec se naposledy rozhlíží, loučí se se svým rodným krajem. Je sťat katem a jeho tělo bylo vpleteno do kola. Mrtvá hlava se rozhlíží po kraji, nastává večer. „Viléme! Viléme!! Viléme!!!“ II. intermezzo: Vilémova družina loupežníků truchlí po svém vůdci. „Pán náš zhynul! – zhynul!! –zhynul!!!“ IV. zpěv: Po sedmi letech, 31. prosince, přijíždí na koni na pahorek vypravěč příběhu. Na pohorku stále stojí kolo s Vilémovou lebkou. Druhý den, 1. ledna, se ptá hostinského, čí tělo viděl, a hostinský mu vypráví nám již známý Vilémův osud. Poutník poté odchází, ale místo popravy ho vábí zpátky. Vrací se 1. května, usedá na zem a rozjímá o životě.

Témata, do kterých materiál patří