Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Povinná četba - Čapek, Karel - Matka

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PROTOKOL Z DOMÁCÍ ČETBY Karel Čapek - Matka Bibliografie: ČAPEK, Karel, Matka, vydalo nakladatelství Dobrovský s.r.o. v edici Omega, Praha 2013, ISBN: 978-80-7390-065-6 Literární druh drama, protifašistické dílo Literární žánr tragédie (je to forma dramatu s vážným obsahem, hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě) Autor – Karel Čapek (1890-1938) 1. pol. 20. stol. - vrcholí a doznívá tradiční realismus (Jirásek, Winter, Rais), naturalismus (Mrštík, K. M. Čapek-Chod), Šrámkův impresionismus - po 1. sv. válce – výrazná diferenciace autorů v oblasti názorové i tematické - ve 20. letech převaha menších prozaických žánrů – povídka, reportáž, lyrická próza, utopická próza (dominantní postavení měla poezie) - ve 30. letech – rozsáhlejší útvary (dominantní postavení měla próza) - znaky české prózy 20. stol.: - důraz na poznávací stránku díla - tendence k syntetickým útvarům - péče o jazykovou kulturu projevu - oživení psychologického zřetele - zesílení epičnosti Manifest českých spisovatelů – květen 1917 – požadavek svobody tisku, svéprávnosti národů (právo Čechů na samostatnost), propuštění politických vězňů Kontext autorovy tvorby: Demokratický proud - pragmaticky orientovaní spisovatelé - aktivní žurnalistická činnost v Lidových novinách Karel Čapek (1890-1938) – jeden z nejslavnějších českých spisovatelů, dramatik, prozaik, novinář, překladatel, cestovatel, fotograf, filozof. Narodil se v Malých Svatoňovicích. Jeho otec byl doktorem. Měl dva sourozence a to sestru Helenu a bratra Josefa – ten byl známým malířem a spisovatelem. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové, poté v Brně a také v Praze. Roku 1915 ukončil studium na FF UK (filozofická fakulta univerzity Karlovy) doktorátem. Byl redaktorem Lidových novin a Národních listů. 1925 až 1933 byl předsedou PEN klubu. Roku 1918 umírá na zápal plic. Zajímavosti: - Jako první na světě použil slovo ROBOT, a to v díle R.U.R., toto slovo vymyslel jeho bratr Josef. - Karel Čapek byl 7krát nominován na Nobelovu cenu za literaturu. - Po roce 1948 se dostal na Index (seznam nevhodných autorů). - pátečníci = přátelé Čapka, kteří se scházeli v Čapkově vile a debatovali o politických, kulturních a jiných problémech (Masaryk, filozof F. Peroutka) - přeložil Apollinairovo Pásmo Čapek novinář - mistr zkratky a slovesné miniatury - přispěl k rozvoji fejetonu a sloupku • O věcech obecných čiil Zóon politikon • Zahradníkův rok • Měl jsem psa a kočku - cestopisy: • Italské listy • Anglické listy • Výlet do Španěl • Obrázky z Holandska • Cesta na sever Čapek jako utopista - především v druhém období umělecké tvorby (tj. 20. léta 20. stol.) - téma: převratný vynález a jeho neblahé důsledky • RUR – drama • Továrna na absolutno – román • Věc Makropulos – drama • Krakatit – román • Válka s mloky – román Čapek jako filozof • Pragmatismus1 čili Filozofie praktického života – spis • Hordubal • Povětroň • Obyčejný život } románová trilogie Čapek a varování před totalitou - reakce na dění ve 30. letech (vystupování proti fašismu) • Bílá nemoc – drama • Matka – drama, autorkou námětu je Čapkova žena O. Scheinpflugová Čapek a pohádky - pohádkové bytosti jsou polidštěny, víly, rusalky a další nadpřirozené bytosti mají lidské vlastnosti - místem děje jsou skutečná místa - vyloženě zlá postava se nevyskytuje - záliba ve vypravování, hromadění synonym, užívání novotvarů • Devatero pohádek • Dášenka čili Život štěněte Čapkova povídková tvorba • Zářivé hlubiny – psáno s J. Čapkem • Ze života hmyzu • Povídky z jedné kapsy • Povídky z druhé kapsy Inspiroval: monografie o Čapkovi psali: I. Klíma, Oldřich Králík, F. Buriánek, O. Scheinpflugová, Helena Čapková filmové adaptace: Hordubalové (1937), Bílá nemoc (1937), První parta (1937) Krakatit (1948), Čapkovy povídky (1947), O věcech nadpřirozených (1958), Čintamani a podvodník (1964) POETIKA Kompoziční plán: Vnější kompozice: dílo se skládá ze 3 dějství, časté dialogy, Vnitřní kompozice: chronologická Jazykový plán: Jazykové prostředky autora:autor používá spisovná slova, objevují se zde i německá, anglická a francouzská slova, ale autor využívá rozmanité slovní zásoby, vyskytují se fiktivní rozhovory matky s mrtvými, scénické poznámky, přímá řeč, pragmatismus-dílo konané v dobrém úmyslu, časté oslovování a rozkazovací věty -zdrobněliny: miláčku, drahoušku, dušičko, holčičko -apoziopeze- Já jsem si i tak musela vystačit... -epizeuxis- A nejvíc člověče, nejvíc jsem tě potřebovala... -cizí výrazy- In tyrannos!, Finito! -přirovnání- Stojíme jako skála -personifikace- Poslední bitva vzplála Tematický plán: Téma, motivy Motivy: matka, synové, otec, rodina, válka, hrdinství Téma: dilema matky, výzva k boji proti fašismu a válce, mateřská láska, ochrana vlasti, rozdíl mezi ženským a mužským pohledem na svět (žena je ta, která trpí a doplácí) Děj (fabule, syžet) I.dějství Příběh vypráví o matce Dolores, která má čtyři syny - Jirku, Toniho a dvojčata Petra a Kornela. Když děti odejdou pryč, rozmlouvá o samotě se svým mrtvým manželem Richardem, vojenským důstojníkem, který zemřel již před sedmnácti lety, a také se svým synem Ondřejem, lékařem, který odjel na rovník léčit žlutou zimnici a tam zemřel. Oba muži s Dolores hovoří o smrti, ale také o jejích problémech. Najednou do místnosti vstoupí syn Jiří a také s otcem a bratrem mluví. Byl letcem a pokusil se svým letadlem překonat výškový rekord, ale zřítil se a zahynul. Matce tedy zbyli už jen tři synové. II.dějství V zemi zuřila občanská válka a Petr s Kornelem v ní stáli proti sobě, protože měli rozdílné politické názory. Petr představoval „černé“, kteří chtěli změnu, pacifismus a rovnost. Nebot‘ se postavil proti "bílým", byl zatčen. Kornel sice matku utěšoval, že se bratrovi nic nestane, ale když odešel do boje, přišel za matkou duch zastřeleného Petra. Matka zoufalstvím omdlela. Ostatní mrtví si s Petrem povídali o jeho hrdinské smrti a také o tom, proč musí někdo zemřít tak zbytečně. Z rádia se dozvěděli, že

Témata, do kterých materiál patří