Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kytice Karel Jaromír Erben (1811–1870) Téma:Balady mají vyhrocený děj, vyplývající z nějakého hrůzného činu, jehož se někdo dopustil.Čas: Neurčitý – cyklický Místo: často vesnice, chalupa, les, jezero, ...Kompozice:13 balad (původně 12), básně s tragickým koncem, většinou psány formou dialogů Literární druh:lyrickoepická skladba Literární žánr: balada – objevují se znaky pohádky Dcera i přes matčiny námitky jde prát šátky do rybníka, propadne se pod ní lávka a dostává se do vodníkova světa. Stává se nedobrovolně jeho ženou a má s ním i syna, její jediné potěšení. Nakonec ho přemluví, aby ji pustil naposledy se rozloučit s matkou. Dovolí jí to od klekání do klekání a nesmí nikoho objímat. Matka nechce dceru pustit, schovají se proto v komoře. Přichází vodních, chce večeři, rozestlat, pak nakrmit dítě. Matka dceru nepouští a říká mu, ať dítě přinese. To on udělá, ale utrhne mu hlavu.Postavy: Matka Dcera -> později vodníkova žena Dítě Vodník Osamělá dívka se modlí k panně Marii a myslí na svého milého, jenž už dávno odešel do války a pro něhož tkala košile. Tu se on objevuje za oknem a nabádá ji, ať s ním jde pryč. Dívka poslechne a letí s ním. Cestou odhazuje modlicí knížky, růženec a křížek po matce. U hřbitova pochopí, co se na ni chystá a lstí donutí upíra skočit přes zeď prvního. Sama se mezitím schová v márnici. Pak ona i upír přesvědčují umrlce, a nakonec kokrhá kohout a tím je zachráněna.Postavy:Dívka Mrtvý voják Mrtvý v márnici Dítě zlobí, neposlouchá matku, která vaří otci oběd. Ta mu vyhrožuje a volá polednici, jež opravdu přichází. Matka dítě brání. Otec, jenž vzápětí přijde, je křísí, ale dítě je již po smrti.Postavy: Matka Polednice Brečící dítě Otec Autor (zařazení): 3. etapa národního obrození: 30. - 50. léta 19. století; - dochází k rozkvětu poezie, venkovské prózy, satiry, publicistiky a divadla Znaky: velké společenské hnutí, které se týká všech národně osvobozenecký boj od Habsburků formování novodobého českého národa počátky nového českého kulturního života je označováno za vzkříšení nebo také probuzení českého národa obrozenci Další autoři: Josef Kajetán Tyl –Strakonický dudák, Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, Jiříkovo vidění Božena Němcová – Babička, Divá Bára, Pan učitel Karel Havlíček Borovský – Tyrolské elegie,Epigramy, Obrazy z Rus Autor (charakteristika): fascinovalo ho tajemno a magičnost v pohádkách Další díla: Soubor českých pohádek – Dlouhý , Široký a Bystrozraký, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Pták Ohnivák a liška Ryška, Zlatovláska Písně národní v Čechách / 1842-1845/ - folkloristické dílo ve kterém Erben shromáždil více než 2200 písní, které uspořádal od narození po smrt. Toto dílo bylo později rozšířeno a nazváno Prostonárodní české písně a říkadla. Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských / 1869/ - lidová tvorba ostatních slovanských národů.

Témata, do kterých materiál patří