Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Borovský Tyrolské elegie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (117 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ TYROLSKÉ ELEGIE Charakteristika uměleckého textu jako celku: literární druh lyricko-epický literární žánr elegie = žalozpěv (myšleno ironicky) literární forma poezie dominantní slohový postup vyprávěcí typ vypravěče ich-forma (vypravěčem je sám Borovský) vysvětlení názvu díla Tyrolské elegie – město Brixen v Tyrolsku (místo, kde byl K. H. B. vězněn), elegie – žalozpěv. posouzení aktuálnosti díla Dílo je v dnešní době neaktuální – bylo myšleno jako výsměch ruské vládě a církvi. určení místa a času textu místo: Čechy, cesta do Brixenu čas: cesta započala 16. prosince 1851 stručné nastínění děje - Borovského dílo popisuje jeho cestu do rakouského Brixenu v devíti zpěvech. V prvním zpěvu Borovský promlouvá k měsíci v Brixenu. (Nejsem zdejší, můj měsíčku!/ Toť znáš podle křiku;/ neutíkej, nejsem „treu und bieder“,/ jsem zde ve cviku.) Druhý zpěv vypráví o jeho „návštěvě“ policajtů. Dvě hodiny po půlnoci přicházejí s dopisem z Vídně od pana Bacha. Ve třetím zpěvu Borovský čte dopis, dozvídá se, že prý kvůli jeho zdraví musí odjet do Brixenu. Zpěv čtvrtý – Policajti mají na spěch a radí mu, aby si s sebou nebral žádné zbraně, ochraňovat ho budou oni. V pátém zpěvu mluví o loučení s rodinou. (Matka, žena, sestra, dcerka,/ malá Zdenička,/ stály okolo mne v tichém pláči/ – hořká chvilinka.) Šestý zpěv – Za dohledu četníků vyráží na cestu. (Trubka břeští, kola hrčí,/ jedem k Jihlavy;/ vzadu, abysme nic neztratili,/ klušou žandarmi.) Sedmý zpěv – Dál vypráví o cestě a městech, hradech, které cestou potkal. Zároveň si utahuje ze svých „strážců“. (Všude kolomaz a všude/ přepřahovali:/ kdybyste radš ve Vídni/ přepřáhli a namazali!) V osmém, nejdelším, zpěvu vypráví o tom, jak se splašili koně a policajti vyskákali z kočáru, nechybí ani narážka. Do Brixenu přijíždí sám, policajti za ním pěšky. (Ach, ty vládo, převrácená vládo!/ Národy na šnůrce vodit chceš,/ ale čtyřmi koňmi bez opratí/ vládnout nemůžeš.) Devátý zpěv – Borovský přijel do Brixenu, je vězněn. (Místo mne ten kus papíru vrátili do Čech, mne zde černý dvojhlavý orel drží v klepetech.) určení smyslu díla Báseň vypráví o jeho cestě do rakouského Brixenu, stejně jako ve většině jeho děl, naráží na vládu a utahuje si z nich. zařazení knihy do kontextu celého autorova díla Patří mezi tři vrcholné skladby, které vznikly v Brixenu v letech 1851-1855. politická satira – vrchol tvorby tematicky podobné dílo Křest sv. Vladimíra,Král Lávra – satiry, díla jsou zaměřena na politickou situaci porovnání s filmovou verzí Není zfilmováno. Úryvek k rozboru z vozu vyskočit. z vozu vyskákali. - Ach ty kluše ekypáž! vládnout nemůžeš! - - u silnice propast místo jako vítr s Alpy. občan rakouský? Což se mi horšího již stát? v dobrém rozmaru. přikulhala pěšky. nosy arnikou. postmistr Dahlrupp. Charakteristika úryvku z uměleckého textu: atmosféra úryvku Napjatá a zároveň úsměvná, autorovi nechybí ani špetka škodolibosti, ze svých „strážných“ si utahuje. počet postav tři – vypravěč, policajti, kočí charakteristika vystupujících postav (přímá, nepřímá) vypravěč – autor díla – K. H. Borovský, škodolibý, moudrý policajti – vládní příslušníci, plní rozkazy od hlavy státu charakteristika dalších postav Dedera – policejní komisaž Franz Dedera, skutečná postava, slepě plní úkoly, omezený postmistr Dahrupp – skutečná postava, svědek příjezdu zařazení úryvku do kontextu celého díla osmý zpěv, téměř konec cesty, konec básně použité jazykové prostředky - vypravěčské pásmo v ich-formě, ironie až sarkasmus cár, resignace – archaismy vyrazivše - přechodník Svěřiti svůj osud také jednou koňům splašeným se já mám bát, občan rakouský? Což se mi může horšího již stát? - eufenismus policajti, cigáru – hovorové výrazy Tak jsem s chladnou resignací v hlavě, v hubě ale vřelou cigáru, čerstvěj než cár ruský přijel k poště v dobrém rozmaru – epifora tak jsem cválal sám a sám v kočáře jako vítr s Alpy – přirovnání Což se mi může horšího již stát? – řečnická otázka informace o autorovi: Karel Havlíček Borovský (1821 -1856) narodil se v Borové u Havlíčkova Brodu (proto přídomekBorovský) otec kupcem Havlíček vystudoval gymnázium pak se chtěl státknězem- vliv jeho zbožné matky a borovského faráře Brůžka velké ideály, ale velmi zklamán poměry na této škole proti přetvářce bojoval psaním posměšných básní na místní pedagogy ze semináře vyloučen odjíždí doRuska, kde 2 roky působí jako vychovatel v rodině šlechtice Ševireva po příjezdu vydává knihu reportáží „Obrazy z Rus“ Rusko líčí jako nacionalistickou zemi s hroznými poměry pak žije v Praze a stává se novinářemNárodních novin za Bachova absolutismu (v 50. letech rakouský ministr vnitra) pronásledován policií a souzen v Kutné Hoře 16. 12. 1851 zatčen policií a odvezen do tyrolských Alp – internacedo Brixenu doma musel nechatmanželku idceru Zdeňku v Brixenu strávil3 a půl roku (po žádosti Havlíčka načas mohla manželka s dcerou přijet za ním) všichni trpěli tuberkulózou Havlíček po návratu domů natuberkulózu umírá v 35 letech jeho pohřeb se stal národní manifestací pro Rakousku nejodvážnější B. Němcová – na jeho rakev položila trnovou korunu – symbol mučednictví Jeho tvorba: epigramy: krátké básně složené ze čtyřverší sarkasticky laděné – ostré útočné, humorně laděné seřazeny do několika oddílů: Králi Vlasti Světu Múzám Církvi Historické souvislosti Revoluční rok 1848 a jeho odraz v literatuře – tvorba Karla Havlíčka Borovského r. 1848 - zlomový rok v evropských dějinách 19. století ve Francii –únorová revoluce (požadavek vytvoření republiky) revoluční nálada se šířila rychle do dalších zemí v Čechách propuklav březnu 1848 – setkání českých politiků veSvatováclavských lázních v Praze Program:základní otázkou - Jak se bude vyvíjet budoucnost českého národa? 2 různé pohledy: výsledkem jednání byla petice pro rakouského císaře tohoto znění: 1.Aby zástupci Čech, Moravy Slezska měli možnost jednou do roka se shromažďovatna sněmu2. Aby tyto země administrativně spojeny byly a zodpovědné politické, právní a finančnícentrální úřady

Témata, do kterých materiál patří