Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2) Karel Jaromír Erben - Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kytice(1853) Autor: Karel Jaromír Erben (1811 – 1870) Sbírka básní českého spisovatele. Věnoval se národopisné a sběratelské činnosti. Vydával díla lidové slovesnosti a ta převážila jeho básnickou tvorbu. Insipiroval se v pradávných mýtech, strašidelnostech, zázračnostech či reáliích. Postavy: Nepředstavují romanticky rozpolcené jedince bouřící se vůči světu, společnosti či životu. Důležitou roli v díle mají ženské hrdinky- plní především poslání matky. Pro postavy a jejich příběh není rozhodující společenské prostředí ani čas. Charakteristika celková: Sbírka třinácti baladických básní. Představuje obraz dávných lidových představ a názorů na život. Dílo obsahuje řadu romantických rysů (přírodní reálie postavy – motivy jezera, hřbitovů a lesů, existence nadpřirozených bytostí), přesto se romantismu zcela vymyká. Obsah: Kytice –Zemře žena a její děti každé ráno navštěvují její hrob. Protože se matce dětí zželí, změní se v drobný kvítek – Mateřídoušku – tak jí děti nazvou, protože v tomto kvítku poznají svou matku. Poklad –Žena jde se svým malým dítětem do kostela a kousek od něj spatří skálu a v ní světlo. Jde k ní, odhodlá se jít podívat dovnitř a tam spatří plno zlata. Nejprve si chtěla nabrat jen trochu, pak nemohla odolat a pořád brala, na dítě zapomněla a nechala ho sedět ve skále. Když však odnášela další zlato, skála zmizela a dítě s ní. Zlato, které si žena nabrala, se změnilo v kamení, ona se polekala a začala dítě hledat. Byla nešťastná a pořád dítě volala. Teprve jakmile bylo v kostele Krista Pána mučení, skála se opět objevila. Žena do ní vběhla, sebrala své dítě a po zlatu už se ani neohlédla. Svatební košile –Mladá žena čeká na svého milého, který se jí má vrátit z ciziny, avšak nevrátí se. Šije mu svatební košili. V noci ji někdo zaklepe na okno a ona pozná, že je to její milý, netuší však, že je to jeho duch. On ji vede na hřbitov, kde z ní chce učinit také mrtvou. Dívka mu unikne a ráno ji lidé najdou v márnici. Polednice –Hlavními hrdiny je matka a její dítě, které ustavičně křičí. Matka mu začne vyhrožovat, že na něj zavolá Polednici. Ta se opravdu o pravém poledni objeví. Matka je vylekaná, dítě si vezme na klín a tiskne jej k sobě. Jakmile k němu Polednice vztáhne ruku, matka omdlí. Otec, který přijde odpoledne domů, matku ještě vzkřísí, dítě už však ne. Zlatý kolovrat –V lese zabloudil pán. Narazil na chaloupku, zaklepal na ni, poprosil o vodu. Tu mu donesla dívka – Dornička , do které se na první pohled zamiloval a řekne jí, že si ji vezme za ženu. Matka však chce dát králi svou vlastní dceru, tu on nechce. Proto matka po cestě na hrad Dorničku zabije – usekne jí nohy a vypíchne oči. Králi dá svou nevlastní dceru. Dorničku v lese najde stařeček. Na hrad pošle pachole. To vymění zlatý kolovrat a přeslici za oči a nohy. Jakmile se král vrátí z války, chce, aby jeho žena upředla zlatou nit. Kolovrat začne zpívat o tom jak krále ošidila spolu s matkou. Když to král uslyšel, udělal jí a její dceři to, co ony Dorničce. Poté si zajede pro Dorničku ke stařečkovi. Štědrý den -Dvě děvčata – Hana a Marie - se chtěly dozvědět, jak bude vypadat jejich budoucnost. Hana uviděla za štědrovečerní noci svého Václava a Marie kostel, ve kterém byla rakev. Obojí se splnilo. Za rok chyběly ve vesnici obě dvě – Hana se vdala, Marie zemřela. Holoubek –Vdova se vdá brzy po smrti svého manžela. Nad jeho hrobem neustále sedává holoubek. Ten vdovu obviňuje vdovu z toho, že svého bývalého manžela otrávila. Vdova to nedokáže vydržet, stěžuje si, že jí z toho praskne hlava. Nakonec to nevydrží a spáchá sebevraždu. Záhořovo lože -Hlavním hrdinou je Záhoř – muž, který zabíjí pocestné. Jednou však udělá výjimku. Chce zabít mladého poutníka, ten mu řekne, že jde do pekla, pro úpis se svou duší. Dovolí mu odejít pod podmínkou, že mu popíše peklo. Jakmile se poutník vrátí, popíše Záhořovi, jaké tam pro něj mají připravené mučící lože – Záhořovo lože. Záhoř se lekne a začne litovat toho, co kdy učinil. Celý zbytek života se modlí a činí pokání. Nakonec je mu udělena milost a dostane se do nebe. Vodník –Dívka jde vyprat prádlo, matka ji upozorňuje, aby nechodila, že měla špatné sny. Ona i přesto jde a doplatí na to – Vodník ji stáhne do řeky. Vezme si ho, porodí mu dítě a prosí ho, jestli by ještě nemohla vidět svou matku. Nechce svolit, nakonec jí to dovolí pod podmínkou, že mu nechá dítě v jezeře. Před klekáním se musí žena vrátit zpět do jezera. Ona tak neučiní, Vodník ji volá. Její matka ji však za nic nechce pustit. Řekla mu, aby dítě přinesla na jejich práh. On ho přinese, avšak mrtvé. Protože se nevrátila do jezera, zabil ho. Vrba –Balada o ženě, která byla ve dne živá a v noci žila ve vrbě. Manželovi to bylo divné, šel se poradit s babkou, která mu tajemství ženy prozradila. Vrbu tedy podťal, protože chtěl, aby jeho žena byla živá a zdravá i v noci. Vtom uslyšel ve vesnici zvonit zvony – lidé mu oznámili, že jeho žena padla při práci, jako by byla podťata. Nešťastný manžel šel k vrbě a ptal se jí, co má dělat. Ta mu poradí, aby utrhl jeden proutek z vrby a ten zasadil. Poté co vyroste, aby z jejího proutí dal zhotovit pro jejich dítě kolébku a až dítě povyroste, tak si z vrby bude moci dělat píšťalky, aby mohla být jeho matka stále s ním. 11. Lilie –Zemře žena a přeje si být pochována v lese a ne na hřbitově. Na jejím hrobě vyroste květina – lilie – muž ji utrhne, zasadí ji na zahradě a přikáže sluhovi, aby se o ni staral. Ten ho jedné noci probudí s tím, že lilie chodí po zahradě a mluví. Potřebuje úkryt, slunce ji škodí. Ten ji muž nabídne, pokud ho pojme za manžel. Ona tak učiní, porodí mu i syna. Jednou však musí odjet, jeho matka lilii zahubí. Po návratu domů pán zjistí, že jeho manžel i syn jsou mrtví. Prokleje svou matku. 12. Dceřina kletba –Matka zabila své dítě. Obviňuje za to svou matku a prokleje ji, že jí nechala volnou ruku a rozmazlila ji. 13. Věštkyně -Vypráví o věštkyni, která věští o Přemyslu oráčovi, Libuši a dalších historických událostech českého národa. Znaky: - veršovaná skl

Témata, do kterých materiál patří