Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zdravý nemocný

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

Zdravý nemocný VYDÁNO:1673 PŘEKLADATEL:Svatopluk Kadlec LIT. DRUH A ŽÁNR: drama- realistická komedie, balet LIT. SMĚR:klasicismus TÉMA:Autor chtěl touto knihou říci, že když si někdo myslí, že je nemocný, tak se nikdy nevyléčí. Snaha ukázat na špatné a dobré vlastnosti měšťanů- zloba, touha po penězích, naivita, lstivost…Moliére v této hře přesně vystihuje, kam až je schopen zajít sobecký, hloupý a lakomý člověk. Moliére zde podal obraz typické měšťácké rodiny, v jejíž pokrytecké a egoistické atmosféře se dusí jakákoliv krása, jakýkoliv skutečný cit, dokonale zde vylíčil to, že rodinu pohromadě drží jen pokrytecká konvence a peněžní zájmy. ČASOPROSTOR: 2. Polovina 17. Století; čas vyprávění a čas vyprávěného je stejný; odehrává se v domě Argana, město- Francie KOMPOZICE:je chronologická- děj plyne za sebou, jednotlivé události příběhu jsou uváděny od nejstarších po nejmladší Kniha je psána formou divadelní hry, je tedy uvedena prologem, je rozdělena na dějství a dějství jsou dělena na výstupy. V každém dějství je vložena jedna mezihra, ve které je děj vyjádřen tancem a zpěvem. Na začátku výstupů je vždy uvedeno, kdo bude vystupovat, popřípadě jak bude vypadat. VYPRAVĚČ: er-forma – vypravěč hovoří ve 3. osobě jednotného i množného čísla, obvykle v minulém čase, jeho části jsou ohraničeny závorkami CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV: Argan-připomíná argenty-peníze Angelika - dcera Argana; mladá, krásná, zamilovaná do Kleanta, jediná z rodiny, která je schopna opravdového, oddaného a obětavého citu a také schopnabojovat za lásku- kladná Belinabeline= podvodnice Tonička - drzá služka, nemá v oblibě Argana, rozumí si s Angelikou, statečná, spravedlivá a energická žena, která jediná dokáže účině bojovat proti egoismu a hlouposti Arganově a stejně tak i proti agoismu a zločinnému kořistnictví Beliny, aby zajistila štěstí Angelice a Kléantovi Kleant- mladý, chytrý; zamilovaný do Angeliky, její milenec Tomáš Diafoirus- chytrý, dobře vychovaný; lékař, kterého vybral Argan své dceři Angelice za manžela --připomíná diaoirus= průjem pan Purgonpurgon= projímadlo LUDVIČKA - mladší dcera Argána. Rozmazlená, sobecká a pokrytecká, umí dobře využívat slabostí a chyb dospělých BERALD - Argánův bratr, kterému se díky jeho důvtipu (a díky nápadům služebné Toničky) podaří zachránit svoji neteř před nevhodným sňatkem PAN FLEURANT– lékárník; =čmuchal PAN DE BONNEFOI– notář; =šejdíř Další postavy:lokajové, pastýřka, Polichinel, stařena, hudebníci, drábové, cikáni, doktoři, president lékařské fakulty, ranhojič, čalouníci a další... VÝVOJ POSTAV: Postavy se v průběhu hry vyvíjejí, ke konci se projevují opravdové emoce, které k sobě postavy navzájem cítí, pravda vychází na povrch PROMLUVY: je zde pouze přímá řeč jednotlivých postav (bez uvozovek), to, co říká „vypravěč“ je uvedeno v závorkách monology, dialogy jsou používané zastaralé výrazy (tak jest, trulant…), výrazy z medicíny (dyspepsie) JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: Dílo je psáno staročeským jazykem. Někdy jsou tam použity přechodníky. Obecná čeština (obecná francouzština) LITERÁRNĚ HISTORICKÝ KONTEXT: Komedie Zdravý nemocný byla jeho poslední hrou, zemřel při jejím 4. Představení- umíral na tuberkulózu 2. Polovina 17. Století- klasicismus. Dílo tehdejší společnost pobuřovalo- zesměšňoval maloměšťáctví Byly vytrořeny audionahrávky dle hry, dále německý a italský stejně pojmenovaný film Klasicismus 2. polovina 17. století+ 18. století vznik ve Francii (na královském dvoře Ludvíka XIV.); první fáze klasicismu⇒ barokní klasicismus Znaky jednotné principy a pevnýřád rozumová kázeň (cit podřízen povinnosti a rozumu X baroko) krása je v pravdě a v obrazu přírody vzor – antické umění literárnížánry vysoké (óda, epos, tragédie) – o životě vysokých vrstev, např. vladařů, vojevůdců; rýmovaný verš nízké (komedie, fraška, bajka, satira) – postavy neurozené, náměty ze současnosti; verš i próza V této době vládne Francii král Ludvík XIV- Francie zažívala největší hospodářskou krizi ve své historii. Král prosperující zemi, která se díky němu vzpamatovávala ze 30ti leté války, pomalu přivedl zpátky do bídy, kvůli jeho dluhům za války a luxus. PODOBNÍ AUTOŘI (KLASICISMUS): Jean Racine(1639-1699) Jeho nejvýznamnější dílo je hra Faidra, jejíž děj se odehrává ve starém Řecku. Pierre Corneille(1606-1684) Jeho nejvýznamnějším dílem je Cid. DĚJ: Argan si o sobě myslí, že je nemocný, a dává to všem patřičně najevo. Přitom je ale zdravý. Jeho lékař pan Purgon jeho myšlenky potvrzuje a předepisuje mu různé léky, za které Argon platí docela dost peněz. A protože je "nemocný", rozhodne se svoji dceru Angeliku provdat za lékaře Tomáše Diafoira. Jenomže Angelika si už vybrala Kleanta. Služka Toinetta (Tonička) se snaží Angelice pomoci, a tak požádá o pomoc Arganova bratra Beralda. Toinetta se převlékne za lékaře, který cestuje po celém světě a léčí jen zajímavé nemoci. Jde si prohlédnout Argana a řekne, že jeho lékař Purgon neumí léčit. Předepíše mu useknutí ruky a vypíchnutí oka, aby mu dokázala, že jeho nemoc je nesmyslná. Když se zpět převleče a přijde jako služka, tak ho s Beraldem přemluví, aby dělal, že je mrtvý. Toinetta to oznámí jeho ženě Belině a ta je ráda, že konečně zemřel a zmocní se jeho majetku. Potom to řeknou Angelice, ta pláče a řekne, že se tedy provdá za Tomáše, když to bylo otcovo přání. Argan se konečně dozvěděl, jak to s ním kdo myslí. Obě dvě jsou překvapené, když Argan vstane a řekne jim, že smrt jenom předstíral, aby se dozvěděl, jaké jsou. Argan dovolí Angelice se provdat za Kleanta, ale jen když se stane lékařem. Kleant souhlasí. Berald Arganovi řekne, ať se tedy sám stane lékařem a že má přátelskou fakultu, která ceremonii vykoná u nich v domě a zadarmo. Argan tedy souhlasí, ale neví, že si z něho Berald chce udělat legraci. Argan konečně pochopí, že není nemocný. MOLIÉRE vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin narozen 15.1.1622- Paříž Zemřel po čtvrté repríze své hry Zdravý nemocný, kde hrál hlavní rolidne 17.2.1673 Byl to nejvýznamnější francouzský autor klasicistních k

Témata, do kterých materiál patří