Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní obrození - 3. fáze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27.27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • balada - lyrickoepická báseň s pochmurným dějem, základem konflikt, má dramatický spád, objevují se nadpřirozené jevy a bytosti, založená na sevřenosti, úsečnosti výpovědi a dialogu, zpravidla končí tragicky

 • divadlo (F. Škroup, J. K. Tyl)

 • skupina divadelníků pod vedením Josefa Kajetána Tyla - 1834-1837 česká představení v Kajetánském divadle na Malé Straně

 • František Škroup 1801-1862 - český skladatel, dirigent Stavovského divadla, autor scénické hudby k Tylově hře Fidlovačka (s písní Kde domov můj)

Dráteník – první česká původní opera, premiéra roku 1826, libreto od J. K. Chvalovského

 • Josef Kajetán Tyl (1808-1856) – organizátor společenského a divadelního života, vedl ochotnickou společnost (1835 – 37), představení v Kajetánském domě, česká

 • hry ze současnosti - kritika měšťanstva a vlastenecký podtext

 • Fidlovačka – fraška z lidového prostředí se zpěvy, 1834 uvedena ve Stavovském divadle, je autorem textu písně Kde domov můj, autorem scénické hudby František Škroup

 • Pražský flamendr, Paličova dcera, Paní Marjánka, matka pluku – dramata ze současnosti, otázky soudobé národní společnosti, sociální kritika, idealizace, sentimentalita

 • dramatické báchorky – pohádkové hry se zpěvy, kořeny v baroku, navazuje na vídeňskou lidovou hru

 • Strakonický dudák, aneb hody divých žen, Jiříkovo vidění, Tvrdohlavá žena – nadpřirozené bytosti známé z folklóru, láska – nejvyšší hodnota

 • historické hry - vznikaly kolem roku 1848, historie tvoří jen rámec příběhu

 • Krvavý soud aneb Kutnohorští havíři 1848, bouře havířů v Kutné Hoře koncem 15. století, Jan Hus - pomocí Husa oslavuje nejen minulost, ale vkládá do jeho úst revoluční program roku 1848

 • Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové – proti německému a církevnímu tlaku

 • Jan Žižka z Trocnova a bitva u Sudoměře - idea revolučního roku 1848

 • historické povídky - předchůdce Jiráskův, Dekret kutnohorský, Rozina Ruthardova

 • vlastenecké povídky - mají budit lásku k vlasti a převychovávat národně neuvědomělé lidi, výbor: Kusy mého srdce 1844, většinou z maloměsta, jasné kladné a záporné postavy, prvky sentimentu

 • (obrazy ze života, později podobné u Němcové)

 • Chudí lidé - obraz bídy lidu, Pouť českých umělců - těžký život umělců, Rozervanec - pravděpodobně o Máchovi, Poslední Čech - ostře kritizována Havlíčkem

 • počátky českého realismu (Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová)

 • Karel Havlíček Borovský (1821-1856)

 • novinář, básník, literární kritik, satirik a epigramatik, politik, redaktor Pražských novin, zakladatel moderní české žurnalistiky, kritizoval protičeskou politiku rakouské vlády a katolickou církev - v roce 1848 vydává vlastní Národní noviny (satirická příloha Šotek) - vládou zastaveny 1850, programové články uváděl v souboru Duch Národních novin

 • roku 1850 Národní noviny vládou zastaveny, v Kutné hoře začal vydávat týdeník Slovan, (ostrá kritika rakouské vládu a katolické církve)

Témata, do kterých materiál patří