Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ANTIGONA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ANTIGONA Sofokles ∙Antické Řecko, období attické – rozvoj dramatu ∙ Další autoři:Thespis –zavádí prvního herce;Aischylos -Oresteia, Spoutaný Prométheus,zavádí druhého herce, kulisy, masky, kostýmy;Euripides –Elektra, Medeia,vytváří prolog a epilog Sofokles ∙ starořecký athénský dramatik, kněz, politik ∙ jeden z nejvýznamnějších dramatiků starověku ∙ napsal 123 tragédií, přičemž se jen 7 dochovalo ∙Další díla: Král Oidipus, Elektra Rozbor: ∙Literární druh: drama,literární žánr: tragédie ∙Tematický plán: ∙Krátký obsah:Po vyhnání krále Oidipa usilují o jeho trůn oba jeho synové: Eteoklés a Polyneikés. V souboji se navzájem zabijí a na trůn nastupuje jejich strýc Kreón. Ten zakáže pod pohrůžkou smrti pohřbít Polyneika, jenž zradil Théby. To se nelíbí sestře bratrů, odvážné a sebevědomé Antigoně, která ho chce řádně pohřbít. Zeptá se i své sestry Isméne, které se však do toho nechce a odrazuje i Antigonu. Při pohřbívání je ale Antigona chycena a předvedena před Kreóna. Ten je nemilosrdný a neoblomný, nenechá se přemluvit ani svým synem Haimónem, jenž je s ní zasnoubený. Kreón Antigonu nezabije, ale nechá ji zazdít do královské hrobky. Poté co přijede zpátky do svého paláce, přijde za ním poloslepý věštec Teiresiás, který mu řekne svoji věštbu, že bohové se zlobí a on musí všechno napravit. Kreón váhá, ale nakonec jde řádně pohřbít Polyneika a zachránit Antigonu. Po pohřbu Polyneika, který již byl rozsápán psy, jde Kreón se svými sluhy za Antigonou. Tu však najdou již oběšenou. U nohou jí leží ještě živý Haimón. Ten jakmile uvidí svého otce, chce ho zabít, když se mu to ale nepovede, zabije sám sebe. Když se o tom všem dozví Kreónova manželka Eurydíké, rovněž se zabije. Kreón je ze všeho velmi nešťastný, je si vědom svých chyb a žádá, aby jej někdo zabil. Z knížky vyplývá, že Kreón je velmi tvrdohlavý, myslí si, že vše, co udělá, je správné a neuvažuje nad tím, jaké následky jeho rozhodnutí vyvolají. V rozhodujících situacích si však není jistý svým rozhodnutím. Autor nechal zvítězit božská ustanovení (řádný pohřeb) nad ustaveními lidskými (smrt většiny hlavních postav). ∙Hlavní téma: Polyneikův pohřeb, důsledky neuposlechnutí Kreónova rozkazu, konflikt morálních zásad – je vyšší zákon bohů či panovníků? ∙Motivy: bohové, láska, povýšenost ∙ Hlavní postavy: Antigona – milující, odvážná, stojí si za svým rozhodnutím a nenechává se přemluvit, nevzdá se a nebojí se překážek, je si vědoma odpovědnosti za své činy Isméne – sestra Antigony, snaží se sestru od činu odpoutat, velmi ji miluje a nechce bez ní žít, nakonec stála při ní Kreón – velmi krutý, nemilosrdný, nechápal city svého syna, nebral na nikoho ohledy, neuvědomoval si následky svých činů, ze začátku považuje svá rozhodnutí za božská, po smrti jeho blízkých mu dochází, že on je jen figurka a povyšování nad bohy se nevyplácí Haimón- snoubenec Antigony, syn Kreóna, nebral vážně otcovy rozkazy, miloval Antigonu tak, že bez ní nedokázal žít Erydíké – žena Kreóna ∙Časoprostor: antické Řecko, Théby ∙Kompoziční plán: chronologická kompozice, heroizace člověka, konflikt dvou protichůdných názorů na zodpovědnost člověka k člověku, generační konflikt, na začátku prolog, na konci epilog ∙Expozice – boj mezi bratry ∙Kolize – Kreónovo rozhodnutí o zákazu pohřbení a oplakávání Polyneikése ∙Krize – Antigona pohřbí svého bratra, Kreón ji uvrhne do jeskyně, kde spáchá sebevraždu ∙Peripetie – sebevražda Haimona a následně jeho matky ∙Katastrofa – král neuposlechl věštce a litoval svých rozhodnutí ∙Jazyková plán: spisovný, archaické výrazy, apostrofa (ó, hrobko, ty síni svatební), oxymóron (je živou mrtvolou)

Témata, do kterých materiál patří