Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Baroko v české literatuře

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,85 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

BAROKO 1. Spol. vlivy nerovnoměrnost a protikladnost vývoje Evropy – války (hl. třicetiletá)šíření reformačních myšlenekx růst autority katolické církve a vznik absolutistických monarchií (např. FR – Ludvík XIV.) 2. Baroko v Evropě od pol. 16. stol. v IT a ŠP, v 17. st. šíření po celé Evropě Znaky: nedůvěra v rozum, absolutizace víryodvrat od přírody, zaměření k vlastnímu nitrumysticismus, duchovnost (pravda je člověku zjevena)pocit bezmocnosti, utrpení bolestimonumentalita – snaha ohromit člověka, důraz na citovost, exaltovanost, vnitřní napětí, patos, nadsázkakontrasty – zvyšují dramatičnost (zlo x dobro, chudoba člověka x nádhera chrámů, hrůza války x ráj,…)typické: užití alegorie, líčení utrpení pozem. života, pekelných muk Projevy baroka v umění: Architektura: nepravidelné linie (křivky, vlnění, oblouky, kopule), členitost, mohutnost a velkolepost staveb, bohatá vnitřní výzdoba (štukatura, fresky, sochy, obrazy, zlacení,…), výborná akustika, typ. stavby – kostely, chrámy, paláce, měšťanské domy (štíty), význ. stavitelé – Bernini, Boromini, Guarnini, u nás Santini, Dienzenhoferové Sochařství:pohyb, vnitřní napětí, křečovitost, patetická gesta, význ. autoři – Bernini (Vidění sv. Terezie), Braun (sochy neřestí a ctností na Kuksu), Brokoff (sochy na Karlově mostě) Malířství:mytologické a alegorické výjevy, šerosvit (temnosvit), ostatní – viz sochy význ. jména – Caravaggio, Rubens, van Dyck, Rembrandt, Verner van Delft, Velasquez, u nás Škréta, Brandl, Kupecký Hudba: nejvýše ceněna (nejlépe umí působit současně na všechny smysly = barokní ideál), vyhranění instrumentální (hl. chrámová a varhanní – BACH, STAMIC, … - fuga, barokní suita, concerto grosso, nástrojový koncert …) X vokální (oratoria, vznikoperya baletu – MONTEVERDI, PERGOLESI, HÄNDEL, PURCELL, VIVALDI, MYSLIVEĆEK,…) Literatura:znovu typické střv. žánry (legenda, duchovní píseň, epos, traktát, reflexivní lyrika,…), bohatá symbolika, alegoričnost Významní autoři: TORQUATO TASSO – IT, přelom renesance/baroko, básně, eposy –Osvobozený Jeruzalém(témaz křížových výprav)JOHN MILTON – GB, básník, duchovní eposZtracený ráj(biblické téma – prvotní hřích, jeho příčina, zdůr. svobodu lidského rozhodování proti osudu a Boží vůli)ve ŠP CALDERON (viz renesance) v IT vzniká v pol. 16. st.commedia dell´arte – lidové profesionální divadlo, ustálené typy postav (Harlekýn, Colombina, Pierot, Pantalone, …), jen scénář, na jehož základě herci improvizují, specializují se na urč. roli, poprvé kulisy s perspektivou. Výr. ohlas hl. ve FR (klasicismus, soupeří s Molierem, postavy přetrvaly v klasické pantomimě) spojeno s protireformací, proto se objevilo především ve stavbách kostelů Dělí se na:a)Domácí- nauková literatura b)Exulantská- uprchlíci z českých zemí, spojovala je nekatolická víra Další dělení: Pololidová tvorba- žánry : interludia (satirické frašky z lidového prostředí) písmácké paměti -"písmák" -vzdělaný člověk na vesnici (kronikáři,rychtáři..) kramářské písně Lidová tvorba - znakem byla anonymita a šíření ústním podáním. Hlavními útvary lidové slovesnosti v tomto obdí byly pohádky,pověsti,písně,proroctví,lidové drama DOMÁCÍ LITERATURA JAN ÁMOS KOMENSKÝ - ,,učitel národů‘‘, zakladatel moderní pedagogiky, se ve světe proslavil jako autor jazykových učebnic, teoretických spisů o výchově a reformátor školství, - vynikl jako pedagog, teolog, politik, publicista, prozaik a básník. OPERA DIDACTICA OMNIA- didaktické spisy LISTOVÉ DO NEBE současné problémy, ale řeší je smírně O POEZII ČESKÉ - básnictví TRUCHLIVÝ- alegorický spis, autor se snaží hledat východisko ze zmatků a nejistot doby MAPA MORAVY- dokladem Kom. všestrannosti – zabýval se také vlastivědou LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE -vrcholným dílem tohoto období KŠAFT UMÍRAJÍCÍ MATKY, JEDNOTY BRATRSKÉ- světovou proslulost mu zajistili především spisy pedagogické INFORMATORIUM MATEŘSKÉ estetické výchovy BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ veliký ohlas ŠKOLA HROU - žactva VELKÁ DIDAKTIKA - byla přeložena do všech evropských jazykůORBIS PICTUS- čtyř jazyčná uč. S názornými ilustracemi se stala vzorem výuky cizích jazyků vůbec VŠEOBECNÁ PORADA O NÁPRAVĚ VĚCÍ LISDKÝCH - encyklopedie Zásady pedagogiky -Důležitost osobnosti pedagoga, který by si neměl získávat autoritu strachem BOHUSLAV BALBÍN- Rozmanitosti z historie království českého. TOMÁŠ PEŠINA Z ČECHORODU - Předchůdce moravopisu –DĚJINY MORAVY. JAN FRANTIŠEK BECKOVSKÝ POSELKYNĚ STARÝCH PŘÍBĚHŮ ČESKÝCH BEDŘICH BRIDEL- Jezuitský misionář, překladatel,profesor rétoriky a poetiky, psal básně i prózu -jazykovědec, básník, purista SLOVNÍK ČESKO-NĚMECKÝČECHOŘEČNOST -latinská mluvnice češtiny FELIX KADLINSKÝ -jezuitský profesor, básník ZDOROSLAVÍČEK V KRATOCHVÍLNÉM HÁJÍČKU POSTAVENÝ -sbírka duchovní poezie ADAM MICHNA Z OTRADOVIC - básník, skladatel, varhaník a učitel hudby ČESKÁ MARIÁNSKÁ MUZIKA, RADOSTNÁ I ŽALOSTNÁ - ukolébavky,milostné písně, koledyLOUTNA ČESKÁSVATOROČNÍ MUZIKA EXULANTSKÁ LITERATURA - Uprchlíci z českých zemí se uchylovali do Polska, Německa a částečně na Slovensko. PAVEL STRÁNSKÝ ZE ZÁP - právník, politik, od roku 1627 žil v exilu v Německu STÁTĚ ČESKÉM -latinský spis, ve kterém autor obhajuje předbělohorské Čechy PAVEL SKÁLA ZE ZHOŘE -právník, historik, člen královské kanceláře Friedricha Falckého HISTORIE CÍRKVENÍ - rozsáhlé historické dílo z dějin církví JIŘÍ TŘANSOVSKÝ -kazatel, učitel z Těšína, básník, emigroval na Slovensko CITHARA SANCTORUM -velký zpěvní českých církevních písní, vydán 150x

Témata, do kterých materiál patří