Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Bible

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Bible Je to kniha křesťanů, která má 2 části: Starý a Nový zákon. Nevýznamnější ze starého zákona je Pentateuch - 5 knih Mojžíšových, které dohromady tvoří: Genesis - vypráví o stvoření světa a nejstarších začátcích vývoje, Exodus - vypráví o vyhnání Židů ze země a o pouti do Egypta, Deuteronomium - obsahuje Desatero, Leviticus - kniha určená pro kněze, Numeri - kniha o sčítání lidu. Tvoří ho také například Knihy Proroků, Knihy Soudců, Samueovy knihy a Královské knihy. Nový zákon tvoří 27 knih. Nejznámější z nich jsou 4 evangelia, které se skládají z: Matoušova evangelia, Markova evangelia, Lukášova evangelia a Janova evangelia. Další významné knihy jsou Skutky apoštolů a Listy apoštolů. Stvoření světa Příběhzačíná tím, že Bůh stvoří nebe a zemi a na ní po dobu 6 dnů tvořil zvířata, rostliny a nakonec stvořil člověka a dal mu jméno Adam. 7. den bylo všechno dokončeno a Bůh odpočíval. Tento 7. den Bůh požehnal a posvětil. Bůh poslal člověka do Boží zahrady. Řekl mu, že může jíst z každého stromu v této zahradě, jen z jednoho, stromu poznání dobrého a zlého, jíst nesmí. Potom řekl Adamovi, ať pojmenuje všechny tvory na zemi. Až to udělal, seslal na něj Bůh mrákotu, vzal mu 1 žebro, dal ho ženě a přivedl ji k němu. Člověk ji pojmenoval muženou a přilnul k ní. Adam i jeho žena chodili po zahradě a jedli plody ze všech stromů, kromě stromu poznání dobrého i zlého. Jednou se k ženě připlazil had a nabádal ženu, ať si vezme jablko z toho zakázaného stromu, že prý nepropadne smrti, ale že pokud ho sní, bude jako Bůh znát dobré i zlé. Žena neodolala pokušení, jablko si utrhla a nabídla i svému muži. Jakmile si oba do jablka kousli, otevřely se jim oči a oba poznali, že jsou nazí. Najednou se začali stydět, a tak si spletli fíkové listy a zahalili se do nich. Když se to dozvěděl Bůh, rozhněval se. Hada nechal vyvrhnout od polní zvěře a za trest mu řekl, že bude lézt až do smrti po břiše. Jako pomstu pro ženu Bůh zařídil, aby měla bolesti v těhotenství a své syny rodila v utrpení a Adamovi řekl, že mu země vydá jen trní, že bude jíst polní byliny a chléb. Pak udělal Bůh Adamovi a jeho ženě, kterou Adam pojmenoval Eva, kožené suknice a vyhnal je z ráje. Kain a Ábel Jednoho dne Eva otěhotněla a porodila Kaina a potom i Ábela. Kain se stal zemědělcem a Ábel pastýřem ovcí. Po jisté době přinesli bratři Bohu obětní dary. Kain mu přinesl dar z plodin země a Ábel z prvorozených ovcí a jejich tuku. Bůh se podíval na Ábela a na jeho obětní dar, ale na Kaina a na jeho obětní dar neshlédl. Kaina to velice rozzlobilo a když byli oba bratři na poli, Kain Ábela zabil. Když ž se to Bůh dozvěděl, vyvrhl Kaina ze země a učinil z něj psance a štvance, poznamenal ho však znamením, aby ho nikdo nezabil.

Témata, do kterých materiál patří