Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


BÍLÁ NEMOC

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

BÍLÁ NEMOC – KAREL ČAPEK AUTOR Karel Čapek (1890-1938)narodil se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicíchžurnalista, prozaik, dramatik, překladatel, kritik, esejista, cestovatelpsal knihy pro dětivystupoval proti fašismu a nacismuautor slova robotněkolikrát nominován na Nobelovu cenu, ale nikdy ji nedostalznal se Masarykem (skupina pátečníci)studoval gymnázium v Hradci Králové– filozofii, estetiku, dějiny výtvarného umění, germanistiku, anglistiku a bohemistikupo škole vychovatelknihovník Národního muzeado r. 1938 redaktor Národních listů a Lidových novinzemřel pár měsíců před plánovaným zatčením gestapem 25. 12. 1938byl velice dobrým amatérským fotografem ZAŘAZENÍ AUTORA DO UMĚLECKÉHO SMĚRU Meziválečná česká prózaPatřil do demokratického proudu Navazuje na tradice české literatury 19. století Pokračuje naturalismus, realismu Ve 20. letech navazuje na expresionismus, impresionismus Je to próza mluvící o nápravě světa cestou reformy STOLETÍ, V NEMŽ AUTOR TVOŘIL 20. století DÍLA Bílá nemocR.U.RMatka AUTOŘI Karel PoláčekIvan Olbracht Charakteristika uměleckého textu jako celku: LITERÁRNÍ DRUH drama LITERÁRNÍ ŽÁNR tragédie SLOHOVÝ POSTUP vyprávěcí MÍSTO A ČAS DĚJE místem děje je převážně nemocnice, ale není jasné kde-možná Itálie, Německo, čas není určen – asi před 2. sv. válkou VYSVĚTLENÍ NÁZVU DÍLA Bílá nemoc – protože měli na těle bílé skvrny, když měli tu nemoc URČENÍ SMYSLU DÍLA Sebeušlechtilejší člověk nezmůže nic proti zlu a proti rozvášněnému davu KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA 3 jednání (6,6,3 obrazy), děj je chronologický TÉMA A MOTIV Téma – psychický nátlakMotiv – rozkaz, pacient, mrtví, válka ZAŘAZENÍ KNIHY DO KONTEXTU CELÉHO AUTOROVA DÍLA Hra byla uvedena krátce před Čapkovou smrtí TYP VYPRAVĚČE Dialogy, monology POSTAVY dr. Galén - vynálezce léku proti bílé nemoci, své pozice chce využít k vynucení celosvětového míru, nehledí na osobní prospěch, brání zájmy chudších vrstev, ve svém konání je neústupný, schází mu však průbojnost a rozhodnost v mluveném projevu - jedná se o takzvaného nehrdinského hrdinumaršál - klasický diktátor (předobrazem A. Hitler), odmítá neposlušnost, válka je pro něj povinností, ani smrt přítele není překážkou, zlomí ho teprve nákaza bílou nemocídvorní rada prof. dr. Sigelius - vedoucí přední kliniky ve státě, dbá především na své profesní renomé a na politické postavení, není mu cizí protekční chování, jeho vědecká čest přerůstá v aroganci, zdraví pacientů nepovažuje za prioritubaron Krüg - majitel zbrojařských závodů, maršálův přítel, v zásadě souhlasí s válčením, ale převládá u něj zdravý rozum - není zfanatizovaný, nepovažuje válku za vyšší poslání (na rozdíl od maršála)otec - typický zástupce střední vrstvy, zcela důvěřuje obrazu předkládanému médii, kariéru staví v konečném důsledku před rodinu DĚJ Celý svět podléhá pandemické chorobě, tzv. bílé nemoci, kterou mnozí označují i jako pejpinské malomocenství nebo Čangovu nemoc, která zachvátí bez rozdílu každého člověka, který se dožije věku zhruba padesáti let. Nikdo ji nedokáže vyléčit, a tak se z postižených stávají smradlavé hroudy masa, kterých se každý štítí. Na Lilienthalovu kliniku však přichází záhadný doktor Galén (Galénos bylo jméno proslulého řeckého lékaře proslulého svou ušlechtilostí a také tím, že léčil gladiátory a císaře), který tvrdí, že umí zhoubnou nemoc vyléčit. A vskutku, pomocí hořčičně žlutých injekcí dokáže nakažené uzdravit. Odmítá však vydat recept na svůj lék, pokud se lidé na celém světě nezavážou udržovat věčný mír. Země, ve které Galén žije, je ale vedena tvrdohlavým a bezohledným diktátorem Maršálem, které jako své největší pozemské poslání vidí válku. Postupně ale onemocní jeho jediný přítel baron Krüg, vedoucí zbrojních závodů, kterého Galén kvůli nesplnění svého požadavku odmítne léčit. Krüg se proto sám zastřelí. Maršál zahájí svou válku, přičemž zjistí, že není ani zdaleka tak úspěšný, jak předpokládal. Zároveň u sebe pozoruje pokročilé stádium smrtelné nemoci, proto volá Galéna a slibuje, že válku zastaví a jeho novým životním posláním se stane hlásání míru. Nadšený Galén za ním pospíchá, po cestě je ale ušlapán skupinkou proválečně naladěných mladíků, kteří ho považují za zrádce a ke kterým předchvílí promlouval sám maršál. A tak zemřel jediný člověk, který znal výrobní tajemství účinného léku.

Témata, do kterých materiál patří