Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Bílá nemoc

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,54 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

BÍLÁ NEMOC TÉMA:nesmyslnost války, varování před nacistickým Německem a před 2. svět. válkou MOTIVY:úpadek společnosti, fašistické nesmysly (nesmyslnost válek), bezmocnost jedince ústředním motivem dramatu je konflikt mezi doktorem Galénem, charakterním přirozeně inteligentním skromným člověkem, a diktátorem ČASOPROSTOR:smyšlená země někde v Evropě (podobnost s nacistickým Německem), fiktivní čas (asi 20.st.) KOMPOZICE: hra je členěna na 3 jednání → I. akt: DVORNÍ RADA; II. akt: BARON KRÜG; III. akt: MARŠÁL → dále rozděleno na 14 jednotlivých obrazů LITERÁRNÍ DRUH: drama LITERÁRNÍ ŽÁNR: tragédie VYPRAVĚČ:dialogy (střídání ich-forem) POSTAVY: DOKTOR GALÉN: humanista, upřímný, idealistický a naivní, vychytralý, tvrdohlavý, bezbranný, k prosazení svého názoru potřebuje silný nástroj, obránce lidství a míru (tato postava obsahuje Čapkovy autobiografické prvky – snaha o demokratičnost, odpor k násilí, atd.) MARŠÁL: podobnost (ne náhodná) s Adolfem Hitlerem, vůdce a válkychtivý diktátor, cílevědomý, autoritativní, povýšený a násilnický BARON KRÜG: majitel zbrojařských závodů, bohatý, vlivný, ale přesto působí pod taktovkou Maršála DVORNÍ RADA: chvástavý VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY:promluvy postav psány spisovným jazykem, míra hovorovosti závisí na společenské vrstvě postavy. Způsob vyjadřování pomáhá dotvářet charaktery - Galén často přerušuje své výpovědi nebo je přerušen jinými. Používá slovní vycpávky (že ano). Maršál mluví rozhodně, ale často frázovitě (Nebyli by to první mrtví na mé cestě.). TYPY PROMLUV:přímá řeč, monology, dialogy JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: spisovná čeština, odborné lékařské názvy v latině, emotivní výrazysrozumitelnost a jednoduchost jazyka; typický jazyk Karla Čapka (barvitost, bohatá slovní zásoba) KONTEXT AUTOROVI TVORBY: české meziválečné dramaDílo vzniklo v období před 2. světovou válkou před nástupem fašismu. Má před nástupem fašismu varovat Karel Čapek (1890-1938) – byl jeden z nejslavnějších českých spisovatelů, světoznámý dramatik a prozaik, novinář, překladatel, cestovatel, gurmán, fotograf, intelektuál, demokrat, filozof a předchůdce moderního žánru sci-fi – nemoc – zahajuje lit. tvorbu – nenarukoval do 1. svět. války (přesto jí byl silně ovlivněn) – novinářem v Národních listech – od r. 1921 v Lidových novinách – poté dramaturgem ve Vinohradském divadle a předsedou PEN clubu – svatba s Olgou Schienflugovou (r. 1935) – r. 1938 pocítil velké rozhořčení nad Mnichovskou dohodou a varuje před válkou vedenou nacisty – odmítá emigraci – r. 1938 umírá na zápal plic (chvíli před zatčením gestapem zejména za protiválečná díla) ZAJÍMAVOSTI: byl zakladatelem tzv. pátečníků; jako první na světě v díle R. U. R. použil slovo robot, které ve skutečnosti vymyslel jeho bratr Josef; jako přesvědčený demokrat odmítal násilí a podporoval Hrad (TGM); byl sedmkrát za sebou nominován na Nobelovu cenu za lit. Další dramata:R.U.R.,Ze života hmyzu,Matka Další díla:Továrna na absolutno,Krakatit,Povídky z jedné a druhé kapsy,Anglické listy,Italské listy atd. OBECNĚ- KULTURNÍ KONTEXT: JOSEF ČAPEK (Krakonošova zahrada) KAREL POLÁČEK EDUARD BASS (Cirkus Humberto) DĚJ: Bílá nemoc – nemoc, která postihuje lidi středního věku, je nakažlivá a nevyléčitelná. Lék na tuto nemoc může přinést světu mír. Autorova předmluva – autor hovoří o poválečném stavu, kdy jednotlivec nic neznamená. Zdůvodňuje, proč nezvolil konkrétní nemoc a konkrétní zemi – situace zobrazená ve hře se dá aplikovat na více států. Následuje drama o třech aktech ve 14 obrazech: První jednání: Tři malomocní se baví o nemoci, která je postihla. Projevuje se bílou skvrnou někde na těle a odpadáváním masa. Dvorní rada Sigelius podává informace o nemoci novinářovi. Na tzv. bílou nemoc zemřelo již 5 miliónů lidí, postihuje osoby starší čtyřiceti let a nedá se léčit. Za dvorním radou přichází doktor Galén, bývalý spolupracovník jeho tchána. Rada mu nejprve nevěří, že dokáže bílou nemoc vyléčit, ale nakonec mu svěří pokoj č. 13 s nejhoršími případy.Rodina (otec, matka, dcera a syn) debatují o bílé nemoci nad článkem v novinách. Z pokoje č. 13 odchází skupina na dšených profesorů. Všechno pozorují dva asistenti, jeden z nich pomýšlí na soukromou praxi. Když Galén odmítne léčit Sigeliova soukromého pacienta, asistent nabídne svou léčbu, která zaručeně nefunguje, ale projeví se jeho obchodní talent. To Sigelius chválí. Do nemocnice dorazil maršál a ministr zdravotnictví. Jsou nadšeni úspěchem kliniky. Na zázrak se přijedou podívat také novináři, kterým Galén sdělí svůj vzkaz pro lidstvo. Je ochotný vyzradit svůj lék, pokud se všechny státy zavážou, že nebudou válčit. Pokud ne, bude dál léčit jen chudé. Sigelius Galéna vyhazuje z kliniky. Druhé jednání:Otec čte v novinách o doktoru Galénovi a jeho požadavku. Rozčiluje se, protože jemu samotnému nemoc přinesla povýšení. Ukáže se, že jeho žena má na krku bílou skvrnu. Oba jdou žádat Galéna, ale ten odmítá. Baron Krüg, ředitel továrny na výrobu válečného materiálu, přichází za radou Sigeliem a ptá se ho, jak pokročilo léčení nemoci. I on má bílou skvrnu. Převleče se za žebráka a jde ke Galénovi. Ten ho okamžitě pozná a chce po něm totéž, co po ostatních – světový mír. Krüg hovoří s maršálem o své nemoci. Maršál je krutý, přikazuje zvýšit výrobu zbraní a munice, o míru nechce slyšet. Galén je předvolán k maršálovi. Maršál hrozí zatčením a mučením, pokud Galén nebude léčit Krüga, ale Galén je neoblomný. Telefon oznamuje, že baron Krüg se zastřelil. Třetí jednání: Ministr a maršál hovoří o svých možnostech. Shodnout se na rychlém útoku, po kterém by mohl přijít mír. Maršál promlouvá k národu, ale je již oslaben bílou nemocí. Jeho dcera Aneta a její milý, syn barona Krüga Pavel, mu pomáhají. Pavel převezme zprávy o postupujícím boji; nejsou příznivé. Aneta a Pavel přesvědčí maršála, aby Galénovi slíbil mír. Když profesor Galén vystoupí z auta, aby donesl lék maršálovi, obestoupí ho rozvášněný dav bažící po válce, který vedesyn. Galén je ušlapán i se svými léky.

Témata, do kterých materiál patří