Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Bohumil Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Hrabal - Obsluhoval jsem anglického krále Česká literatura 20. století. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní). Téma: Autor se zabývá životem obyčejného člověka, který je ovlivněn dobou / prostředím, touží po štěstí (= myslí si, že ho dosáhne pomocí peněz = chce se vyrovnat milionářům), ale ukazuje se, že štěstí je pomíjivé a za peníze si ho člověk nekoupí. Motiv: Román zachycující životní dráhu a osobnostní dozrávání. Časoprostor: Příběh se odehrává v Čechách, před 2 sv. válkou a končí po ní (průběh 20. - 50. let 20 století). Druh: Epika. Žánr: Román. 2. Část Vypravěč/lyrický subjekt: Snaží se o kultivovanou, spisovnou mluvu.Vypravěčem je sám Jan Dítě, hlavní hrdina. Kompoziční výstavba: A hlavu už jsem nenašel, Kterak jsem se stal milionářem“.Přesně daná kompozice - stejný začátek i konec kapitol → příběh drží pospolu, i když se jedná o samostatné celky.Každou kapitolu autor začíná slovy: „Dávejte pozor, co vám teďka řeknu,“ a končí konstatováním: „Stačí vám to? Tím dneska končím.“Celý román je psán téměr bez odstavců a hlavně v dlouhých souvětích. Postavy: Jan Dítěhlavní hrdinajednoduchý, snaživý, podnikavývelkou roli v jeho životě hrají názory, kterých využívábyl handicapovaný (byl hodně malý) – využívá tohotouží po bohatství a uznánínení uznán jako arijec (správný němec) ani jako otec a milionářVrchní Skřívánek – vrchní v hotelu Paříž, pozná přání každého návštěvníka.Líza (manželka) – německá učitelka tělocviku, později velitelka vojenských sester nacistka. Vyprávěcí způsoby: Vyprávěcí. Typy promluv: Monolog, dialog. Věty kladné, rozkazovací a tázací. Veršová výstavba: --------- 3. Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: Souvětí jsou dlouhá (zachycují mluvený projev). Jazyk spisovný místynespisovný.Častý výskyt germanismů.Profesní a slangová mluva, rčení, zeugma (na plac, pikolík…) Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku: -------------- Literárně historický kontext: Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století se narodil jako nemanželský syn.Ačkoliv se Bohumil Hrabal narodil v Brně, dětství prožil v Polné a Nymburce, kde také vystudoval místní reálku (maturita 1935). Poté pokračoval ve studiích na Právnické fakultě UK v Praze, po uzavření českých vysokých škol německou okupační správou prošel řadou profesí – úředník, traťový dělník, výpravčí. Po skončení 2. světové války dokončil vysokoškolská studia, nicméně kariéry právníka se vzdal.V roce 1956 se oženil. Jeho žena Eliška je známá z Hrabalových próz jako Pipsi. Od roku 1963 až do své tragické smrti v únoru 1997 působil jako spisovatel z povolání.Hrabal zemřel v roce 1997 v Praze po pádu z okna v pátém patře Ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce, ve které se léčil.Byl pohřben v rodinném hrobě na hřbitově v Hradištku. Další jeho tituly:Perlička na dně – sbírka povídek,Ostře sledované vlakys tématem okupace,Postřižiny – vzpomínková próza,Slavnosti sněženek. Spolu s ním v té době psali: Ota Pavel – Smrt krásných srnců, Radek John – Memento, Josef Škvorecký – Tankový prapor. Obsah: Děj se odehrává v rozmezí 20. - 50. let 20. století. Malý pikolík nastupuje do učení v hotelu Zlatá Praha. Začíná prodejem párků na nádraží. V hotelu poznává zbohatlíky a krásné prodejné slečny u Rajských. Slečny chodí na "vizitaci" ke starým kupcům, kteří si obkládají podlahu penězi. Jan Dítě chce být jako oni. Po doporučení jednoho z obchodníků se dostává do hotelu Tichota. Majitel je na vozíku, personálu poroučí pískáním. Hotel je většinu času prázdný, jen občas se sem sjede špička společnosti, která utrácí neskutečné peníze. Jan Dítě chce být jako oni. Kvůli incidentu s "ukradeným" jezulátkem je vyhozen a přes další doporučení se dostane do hotelu Paříž, kde pracuje jako číšník pod dozorem pana Skřivánka. Když přijede habešský císař, Jan Dítě jej sám obsluhuje a dostane od něj řád. Na konci dne je ale obviněn z krádeže zlaté lžičky. Je zoufalý a chce se zabít. Vše se sice vysvětlí, ale Dítě se v hotelu necítí dobře. Naučí se německy a je jediným, kdo obsluhuje německé hosty. V kině se seznamuje s mladou nacistkou z Chebu, Lízou, kterou chrání před Čechy. Z Paříže jej proto vyhodí. Líza jej představuje jako Ditieho a dovede ho do restaurace v horách pro nacistické pohlaváře a výchovu nových Němců. Dítě je tolerován, ale absolutně nerespektován. Omylem je zatčen (místo pana Skřivánka) a když se po několika měsících vrací, Líza ten den umírá při náletu. Nechává mu postiženého syna (zatlouká hřebíky do podlahy) a kufřík cenných známek, za který si Dítě po válce kupuje hotel V Lomu. Hotel prosperuje, Dítě je milionářem, jak si vždy přál. Přesto ho ostatní hoteliéři nerespektují, mají ho za zrádce své země, protože vydělal na válce a podlézal Němcům. V roce 1948 je s nimi internován (na svou vlastní žádost, aby zapadl). Hotel je zabrán a on si uvědomuje, že splnil vše, co chtěl. Nastupuje na lesní brigádu v pohraničí, kde opravuje cesty. Společnost mu dělají jen zvířata a jednou za čas osazenstvo hostince. V samotě rozjímá a rozhoduje se sepsat svůj příběh.

Témata, do kterých materiál patří