Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Maryša

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MARYŠA TÉMA:Nešťastně manželství Maryši, která k němu byla donucena svým otcem Peníze jsou nadřazeny štěstí člověka MOTIVY:venkov, majetek, peníze, nucený sňatek, touha zbohatnout, vojna, hospoda, manželství bez lásky, otrava, statkáři, hamižnost ČASOPROSTOR:říjen 1886, moravská dědina KOMPOZICE: 5 jednání (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa), chronologická LITERÁRNÍ DRUH: drama LITERÁRNÍ ŽÁNR: tragédie VYPRAVĚČ: er- forma POSTAVY: MARYŠA- Lízalova dcera, Vávrova budoucí manželka, typická venkovská dívka LÍZAL– 60-ti letý otec Maryši, sedlák, menší postavy, kvůli bolavé noze belhá o berli, zpočátku mu byly bližší peníze, než štěstí vlastní dcery, zchytralý, lakomý VÁVRA– 40-ti letý vdovec se třemi dětmi, majetnický, záleželo mu jen na věně jeho ženy FRANCEK- statný rekrut, kterého Maryša miluje a on miluje ji, smělý, hrdý, upřímný LÍZALKA - Maryšina matka, selka, která chodí rozklácenou chůzí, nezná lítost a porozumění Vedlejší postavy: Rozárka (služka u Vávrů),babička, Horačka (Franckova matka),… VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY:převažují dialogy, na začátku je poznámka, že kniha je připisována památce jejich matky TYPY PROMLUV:přímá i nepřímá řeč, scénické poznámky JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: Nářečí – moravské, slovácké, hanáckéObecná češtinaLidové písněVěty jednoduché i souvětíMetafory, personifikace KONTEXT AUTOROVI TVORBY: Představena v Nár. divadle byla 9.5. 1894Soudobou kritikou byla přijata nejednoznačně. Kritikové měli námitky proti ústřední postavě, její motivaci a nelíbil se jim ani způsob, jakým se hra dívá na život na vesnici.Dílo bratří Mrštíků podstatnou měrou ovlivnilo vývoj českého realistického dramatuDílo patří do vrcholné české realistické dramatiky Oba se narodili v Jimrámově u Nového Města na Moravě. Alois působil většinu života jako učitel na venkově a jako správce školy poskytl zázemí Vilémovi i zbytku rodiny. Vilém studoval v Praze, právnickou fakultu ale nedokončil. Zabýval se překladem ruských realistů, psal studie o francouzském naturalismu. Pod vlivem tvůrčí krize a emocí spáchal sebevraždu. Bratrové čerpali ze života na vesnici, ovlivnila je tradice. Další díla: Alois Mrštík - Rok na vsi Vilém Mrštík - Pohádka máje, Santa Lucia, Zumři - nedokončil Cíl díla: Poukázat na majetkové rozdíly na vesnicíchPřiblížit tehdejší život na vesniciLíčení nešťastného manželství bez lásky OBECNĚ- KULTURNÍ KONTEXT: 2.pol. 19. st. = realismus (vznik ve Francii) Znaky realismu: pravdivý a reálný obraz skutečnosti bez idealizaceobjektivní přístup - autor není nikdy účastníkem děje, existuje tzv. vševědoucí vypravěč, ten příběh komentuje, přináší faktatypizace - autor vybere postavu, která je typickým představitelem společenských skupin, hlavní hrdina je typem určité společenské skupiny, není individuálně pojatkritický přístup - autor objektivně zobrazuje skutečnost, upozorňuje na její nedostatky a ty kritizuje Další autoři: Francie -Gustave Flaubert (Paní Bovaryová) Anglie -Charles Dickens(Oliver Twist, Nadějné vyhlídky, Kronika Pickwickova rodu) Rusko -Fjodor Michajlovič Dostojevskij (Zločin a trest, Idiot);Nikolaj Vasiljevič Gogol (Revizor);Čechov (Dáma s psíčkem) U nás: Ladislav Stroupežnický Gabriela Preissová Alois Jirásek DĚJ: oPRVNÍ JEDNÁNÍ První jednání začíná sborovým zpěvem třech až čtyř rekrutů, mezi nimi je i Francek. Zpívají píseň „Loučení“, na jevišti pobíhají děvčata. Opona se zvedá při druhé sloce a nakonec všichni zacházejí za jeviště a vše utichne. Vše začíná epilogem mezi dvěma statkáři – Vávrou a Lízalem. Ti vycházejí z Lízalova sklepa. Lízal radí Vávrovi, jak se má starat o svého zraněného koně. Vávra mezitím nadává na lidi, které najímá právě na tyto práce. Vávra je velmi majetný statkař, ale taky vdovec se třemi dětmi a velkými dluhy. Lízal vidí jen majetek a proto mu nabízí čtyři tisíce, když si vezme jeho dceru. Tomu to ale přijde málo, proto odmítá. Nakonec se, i bez vědomí Maryši, domluví. Do toho vstupuje průvod rekrutů, hudebníků a dětí, kteří prochází kolem a zpívají. Scéna je velmi hlučná. Nastupuje Francek, který právě odjíždí na vojnu. Vyprovází ho Horačka, jeho matka, která si utírá slzy. Všemu přihlížejí Vávra s Lízalem. Nejprve se chce ale Francek rozloučit s Maryšou. Míří proto na Lízalův statek, který ho však nechce pustit. Definitivně se oba statkáři domluví na sňatku. Když tuto zprávu oznámí otec dceři Maryši, ta nechce o vdavcích ani slyšet a už vůbec ne o vdavcích s Vávrou. Vadí jí, že je vdovec se třemi dětmi a také se o něm povídá, že bil svou ženu až ji to nakonec zabilo. Otec ale trvá na svém, hlavně kvůli majetku, který Vávra vlastní. V jednu chvíli vyruší Lízala Hrdlička. Lízal se musí dostavit do hospody, kde se údajně semlela bitka a Lízal ji jako radní musí vyřešit. Odchází. Brzy se ukáže, že to byla jen lest a mezitím se za Maryšou dostane Francek, aby se rozloučil. Oba si slibují, že si budou psát a počkají ty 3 roky na sebe. Když je nakonec Maryšina matka načape, Francek odjíždí. oDRUHÉ JEDNÁNÍ Druhé jednání se celé odehrává ve světnici na statku Lízala. Strouhalka je domluvena s Lízalkou, aby přemluvila Maryšu ke svatbě. Ta proto chválí Vávru až do nebes, ale Maryša nechce nic slyšet. Celému rozhovoru přihlíží za dveřmi Lízalka, ale když vidí, že Maryša má svou hlavu a nic s ní nehne, vchází do světnice a Maryšu posílá pro sklenky. Maryša se za chvíli vrací a přemlouvání pokračuje. Tentokrát Strouhalka mluví o Franckovi, jaký je to hulvát a kolik už takových zažila, co slibují a nesplní, a taky kolik už měl žen. Strouhalka zjišťuje, že je snaha marná a vzdává to. Před odchodem ji nařídí, aby se připravila k svatbě a odchází. Maryša si ještě stihne promluvit s babičkou, která celou situaci pozoruje. Ta jí vyjadřuje (jako jediná) lítost a radí ji, ať se brání. Do rozhovoru vchází Lízal a diví se, že není dcera ještě připravená. Ta před ním klečí na kolenou a prosí, ale marně. A i kdyby byl pro jiného ženicha, je tu Lízalka, která si stojí za svým a o jiném nechce ani slyšet. Přijíždí Vávra, který slibuje své budoucí ženě, že ji bude mi

Témata, do kterých materiál patří