Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Proměna

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PROMĚNA Literární druh a žánr Druh:epika Žánr:novela (experimentální, absurdní,…) Téma a motiv Téma:vývoj vztahů v rodině po absurdní proměně Řehoře v brouka Motivy: Proměna člověka v brouka Následnévyřazení ze společnosti Izolace, odcizení Chladná a odtažitá, později zhnusená rodina Osud Bezmoc Trest bez prohřešku Smrt Kritika měšťanské morálky Strach, imaginace, noční můra Humor – smutný/svérázný, groteska Absurdita Mizející lidskost – ani v moderní rodině není člověk uchráněn Zasazení výňatku do kontextu Časoprostor Čas Dílo se odehrává během kratšího časového úseku –cca měsíc Důležité 3 dny Neudán rok Zřejmě kolem doby vydání (1915), tzn. začátek 20. století Prostor Pokoj Řehoře Samsy V měšťanském bytě jeho rodičů Město neurčeno Kompoziční výstavba Kompozice je chronologická Vyskytují se občasnéretrospektivní vzpomínky – vracení do minulosti a myšlenky na budoucnost, které nám objasňují pozadí života rodiny Začátek„in media res“ Je rozděleno dotří kapitol – nepojmenovaných Vyrovnávání se se situací Dočasné společné soužití Odcizení a smrt Prolínání dvou rovin: Normálního života rodiny Absurdního života Řehoře – jeho problémy a myšlenky Gradace směřující k smrti brouka Vypravěč/lyrický subjekt Vyprávěnoer-formou Nadosobní, odcizený vypravěč – typicky kafkovské Mnoho pozornosti věnovánobizarním skutečnostem (popis broukova těla, když se někde zasekne), i ty jsou vyprávěny chladně Vyprávěcí způsoby Nevlastní přímá řeč občas přímá řeč Autor na postavy nahlíží z vnějšku,odosobnění Typy promluv Vnitřní monology hlavní postavy Dialogy mezi zbytkem rodiny – ty ale výrazněméně Veršová výstavba Dílo není veršované Postavy Obecně můžeme o postavách říci, že pohledu do jejich nitra se nám sice v určité míře dostává (Řehořova samozřejmě nejvíce), ale pořád jevnímáme jako odcizené, nemáme vůli či pocit vcítění se do jejich situace.Jisté sympatie avšak, navzdory své podobě,získává Řehoř-brouk. Řehoř Samsa Obchodní cestující, živí rodinu, svědomitě se pro ni obětuje Jednoho rána se probudí jako brouk v lidské velikosti bez schopnosti mluvit Nešokuje ho to zdaleka tolik, jako čtenáře I přes svou podobu řeší každodenní věci – že přijde pozdě do práce Je se svýmosudem smířený, neřeší, proč se to stalo, bere to tak, jak je Slyší a rozumí hovoru rodiny, která jej vnímá s odporem Smrt zapříčiněna (3):hlad,smutek,slyšel, že Markéta chce, aby umřel Je na smrt připraven,umře „vědomě“ Markétka Mladší sestra Řehoře Ze začátku je jediná, která se snaží jeho stav nevnímat, starat se o něj Později rodině dochází finance, ona musí začít pracovat Chce mu ulehčit a odnést překážející nábytek – on nechce, ona se lekne Jejípohled na bratra-brouka se mění a začíná jí být lhostejný Nesnáší, že rodině přitížil Ona vyřkne myšlenku, že Řehoř by měl umřít Matka Doufá v přechodnost synové podoby Později ji však konfrontace s ním vyděsí Z finančních důvodů si hledá práci a pohled na Řehoře se mění Stejnějako Markéta jej začíná nenávidět, je pro ni břemenem Otec Od začátku nezvládá kontakt s přeměněným synem Je mu odporný Nakonec si celá rodina oddechne, že zemřel, že se můžou vrátit k normálnímu životu Na Řehoře až zapomínají Posluhovačka Gréta Opovrhuje Řehořem, oslovuje ho „to“ Nájemníci Se Řehoře leknou a odchází – rodina je na něj ještě víc naštvaná Prokurátor Také se ho lekne Jazykové prostředky (a funkce ve výňatku) Občas použité spisovné německé výrazy – dáno dobově Psánospisovným jazykem Nicméněprostým a srozumitelným (nadčasovým) Autor nepoužívá květnatý jazyk či složité prostředky Postavy mluvínevzrušeně, až neúčastně Oživením jsou řečnické otázky Řehoře/brouka „úřední jazyk“ odpovídající Kafkově profesi Tropy a figury (a funkce ve výňatku) Kontext autorovy tvorby Franz Kafka Život Pražský německy píšící autor Nevycházel dobře s otcem –autobiografický prvek některých děl Z šesti sourozenců, nejmilejší: sestra Ottilie Velmi často se stěhovali – negativní vliv Oblíbený strýc, ke kterému jezdil na prázdniny Vystudoval německé gymnázium a pozdějipráva Pracoval v pojišťovně Několikrátzasnoubený Korespondenčnívztah s Milenou Jesenskou Dle slov přátel a známých bylpříjemným společníkem, chodil vždyupravený, vystupovalmile, ale měl o soběvelmi nízké mínění Odstěhoval se 1923 do Berlína, aby s odtrhl od rodiny a mohl věnovat psaní 1924umírá ve 40 letech na tuberkulózu Dílo Ve své závětižádal přítele Maxe Broda, aby veškeré jeho dílozničil, většina nebyla vydána za jeho život – hlavně povídky. Proces (Josef K. odsouzen, neví proč) Ortel Proměna (novela) Dopis otci (motiv Kafkova vztahu k Otci) Zámek (románový fragment) Amerika (román, původně Kafkův název – nezvěstný) Venkovský lékař(povídka) Dopisy Mileně Dopisy Felici Dopisy Ottle Literární/obecně kulturní kontext Kafku řadíme dopražské německé literatury Tvoří v duchuexperimentálního proudu aexistencialismu, individuální styl =literatura odcizení Narušení tradiční formy románu Složitá symbolika, experimenty Odosobnění hrdinové zmítaníosudem, který ale přijímají Existence jedince – život je starost Potlačení dějovosti a vnějšího světa na úkorpopisu vnitřního světa hrdiny Čeští současníci Egon ErwinKisch (Pražský pitaval) MaxBrod LadislavKlíma (Utrpení knížete Sternerhocha) GustavMeyrink (Golem) Světoví současníci AlbertCamus (Cizinec) MarcelProust (Hledání ztraceného času) Jean-PaulSartre (Nevolnost) LionFeuchtwanger (Židovka z Toleda) ThomasMann (Mario a kouzelník) ErnestHemingway (Komu zvoní hrana) JohnSteinbeck (O myších a lidech) WilliamFaulkner (Divoké palmy) F. S.Fitzgeral d (Velký Gatsby, Prasklina)

Témata, do kterých materiál patří