Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


PROMĚNA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PROMĚNA – FRANZ KAFKA AUTOR Franz Kafka (1883-1924)Pražský neměcky píšící spisovatel židovského původuPsal povídkyMěl tuberkulózuNerozuměl si s otcemMěl nízké sebevědomí ZAŘAZENÍ AUTORA DO UMĚLECKÉHO SMĚRU Pražská německá literatura autoři píšící německy, ale bydlící alespoň část života v Praze autoři, kteří se u nás narodili, žili tu, považovali Čechy za svou vlast meziválečná literatura bývali vynecháváni z učebnic, přitom jsou světově známí STOLETÍ, V NEMŽ AUTOR TVOŘIL začátek 20. století DÍLA ProměnaZámekProces AUTOŘI Charakteristika uměleckého textu jako celku LITERÁRNÍ DRUH epika LITERÁRNÍ ŽÁNR povídka SLOHOVÝ POSTUP vyprávěcí, popisný MÍSTO A ČAS DĚJE byt Samsových, čas neurčen VYSVĚTLENÍ NÁZVU DÍLA Proměna – hlavní hrdina se proměnil v hmyz KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA Chronologická, kapitoly TÉMA A MOTIV Přeměna člověku na hmyz a reakce rodiny, vztahy ZAŘAZENÍ KNIHY DO KONTEXTU CELÉHO AUTOROVA DÍLA Byla vydána za jeho života s jeho vědomím (některé knihy vyšly až po jeho smrti díky Maxe Broda) LYRICKÝ SUBJEKT er-forma POSTAVY Řehoř Samsa – obchodní cestující, má málo sebedůvěry, býval živitelem rodiny, je mladý a pro rodinu až do své přeměny důležitý, pak zjístí, že jim je na obtíž a moc se o sebe nestará sestra Markétka – citlivá, hraje na housle, dává Řehořovi dvakrát denně najíst. Postupem času lituje Řehoře míň a míň, kvůli jeho proměně je nucena chodit do práce a nemůže studovat hudební konzervatoř matka – nedokáže se s Řehořovou změnou vyrovnat, bojí se ho, do pokoje vstupuje jen málokdy. Celé večery probrečí. otec – starý pán, který se nechal Řehořem živit. Po proměně je nucen přijmout práci sluhy. Zachovává stařecké zvyky, chodí v uniformě sloužícího a téměř se nepřevléká, doma většinu času prospí. K Řehořovi má záporný vztah, až agresivní. Zranil ho jablkem, vyháněl ho holí. DĚJ Řehoř Samsa, obchodní cestující, se jednoho dne probudil a zjistil, že se proměnil v brouka. Chtěl vyrazit na pracovní cestu, členové rodiny na něj klepali, ale nemohl vstát. Do bytu přišel Samsův nadřízený, prokurista, a chtěl, aby šel Řehoř do práce. Ten odpovídá skrz zamčené dveře, že hned dorazí. Podaří se mu odemknout dveře a je šokovaný reakcemi ostatních. Matka pláče, prokurista uteče a otec ho novinami a holí zahnal zpět do pokoje. Jediný z rodiny, kdo se Řehoře nestraní, je jeho sestra Markétka, pravidelně mu nosí jídlo. Řehoř uvažuje nad finanční situací rodiny, dosud ji totiž živil on. Chtěl sestře platit konzervatoř, ale nyní nemůže. Matka k Řehořovi do pokoje zpočátku vůbec nechodila, odhodlala se asi po dvou měsících. Řehoř ji nechtěl trápit, a tak zůstával skrytý pod pohovkou. Markétka a matka chtěly Řehořovi z pokoje odstranit nábytek, který nepotřeboval, a při této činnosti matka Řehoře zahlédla. Řehoř vyběhl z pokoje, aby nebyl matce na očích, ale to ženy vyděsilo. Když přišel otec z práce, snažil se Řehoře vyhnat zpátky do pokoje, honil ho po bytě a házel po něm jablka, z nichž jedno zůstalo zaryté v těle. Sestra se snažila Řehoře uchránit. Řehoř se léčil více než měsíc. Rodina mu nyní každý večer otevírala dveře a on pozoroval, co večer matka, otec a sestra dělají. Rodina finančně strádala, otec se nechal zaměstnat jako sluha, sestra jako prodavačka, ale stejně museli rozprodávat majetek. Markétka už o Řehoře tolik nepečovala – dvakrát denně mu nosila jídlo, ale už se nestarala, kolik toho sní. Pokoj byl špinavý a neuklidila ho ani nová posluchovačka. Ta jediná se Řehoře nebála, dokonce se na něj chodila dívat. V bytě nyní byli tři podnájemníci, kterým matka s Markétkou podstrojovaly. Jednou nájemníci seděli v obývacím pokoji, Markétka jim hrála na housle a oni zahlédli dveřmi Řehoře. Okamžitě dali výpověď. Markétka nyní poprvé vysloví myšlenku, kterou se všichni báli říct – Řehoř je jim na obtíž a je potřeba se ho zbavit. Řehoř všechno vyslechl a uznal, že jeho život nemá cenu. V noci vydechl naposledy, ráno ho našla posluhovačka. Celé rodině se ulevilo, mohli se nyní přestěhovat do menšího bytu.

Témata, do kterých materiál patří