Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Steinbeck John_O myších a lidech_světová proza

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (59,39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Steinbeck John – O myších a lidech + Atmosféra doby 1.pol. 20.st. + Americká próza 1.pol. 20.st. + Stručně próza (autoři a dílo) v Německu, Francii, GB. + Jiné druhy umění v této době. + 1.sv. válka (data, kdo proti komu, proč) + Španělská občanská válka + 2.sv. válka + Nobelovy ceny + Román, povídka. John Ernst Steinbeck [Stajnbek] (27. února1902,Salinas,Kalifornie –20. prosince1968,New York), bylamerický spisovatel, nositelPulitzerovy ceny za románHrozny hněvu (1940) aNobelovy ceny (1962). Biografie V letech1919–1925 studoval na univerzitě veStanfordu (Stanfordova univerzita)historii a anglickouliteraturu. Potom se pokoušel uchytit vNew Yorku jakonovinář aspisovatel. Střídal různá zaměstnání, zkušenosti z tohoto období využil ve svých sociálně kritickýchrománech. Jeho romány je třeba chápat jako reakci nakrizi, nehledají řešení, omezují se na popis bídy. Dílo] Jeho hrdinové jsou obyčejní lidé, většinou zemědělci. Jeho díla jsou zasazena do obdobíkrize. Se svými hrdiny soucítí, neboť se znal s lidmi, jako jsou oni, a na vlastní kůži zažil jejich bídu. Jeho soucit se však nijak zvlášť neodráží na jeho stylu. Romány Kalich zlata, česky téžPohár zlata neboZlatý pohár,1972 - (angl.Cup of Gold,1929), autorova románová prvotina.Neznámému bohu,1970 - (angl.To A God Unknown,1933), román prodchnutý pohanskými zvyky a mysticismem.Pláň Tortilla, česky téžSlunce a víno chudých neboChléb a víno chudých1947 – (angl.Tortilla Flat,1935). Humorné vyprávění o kalifornských povalečích a ztracencích, kteří po svém vychutnávají život. Děj začíná návratem hlavního hrdiny, Dannyho, z vojny. Ten se dozvídá, že po svém dědovi zdědil dva domy. Chce oslavit návrat a dědictví, přičemž se opije a za výtržnost je odsouzen na jeden měsíc vězení. Danny ale uprchne a skrývá se v lese, kde potká svého přítele Pilóna a nabízí mu svůj dům. Pilón se v něm usadí s několika přáteli (Pablo Jesús Maria, Čahoun Joe). Při nějaké oslavě se opijí a dům zapálí; nejprve chtějí utéci, ale pak jdou za Dannym - omlouvají se mu a ten jim umožňuje bydlet u něj. Dannymu se nelíbí způsob života, který vede, proto utíká do lesů – vykrádá obchody, ... Dannyho přátelé uspořádají na jeho počest večírek, kde se Danny opije a skočí ze skály. Po jeho pohřbu Dannyho přátelé zapálí dům a každý odchází svou cestou.Hrozny hněvu – (angl.The Grapes Of Wrath,1939), tento Steinbeckův román, považovaný za nejvýznamnější, vypráví o rodině vyhnané z pronajaté půdy. Tito lidé jsou donuceni odstěhovat se zOklahomy. Je to jakási výpověď o podmínkách sezónních dělníků, kteří přicházejí za prací doKalifornie.Byla kdysi válka, česky téžBitva neboV pochybném boji neboV pochybné válce,1945 - (angl.In Dubious Battle,1936)Měsíc zapadá, česky téžPo západě měsíce neboMěsíc je za obzorem,1947 - (angl.The Moon Is Down,1942), příběh z protinacistického odboje v Norsku.Na plechárně,1965 - (angl.Cannery Row,1945), první poválečné dílo.Toulavý autobus,1948 - (angl.The Wayward Bus,1947), volně navazuje naNebeské pastviny.Na východ od ráje,1968 – (angl.East Of Eden,1952), sága o třech generacích rodiny Trasků, vychází z příběhu oKainovi aÁbelovi.Zima úzkosti, česky téžZima naší nespokojenosti - (angl.The Winter Of Our Discontent,1961)Svrhněte bomby – (angl.Bombs Away,1942), reportáže ze světových bojišť. Novely O myších a lidech, česky též...Jejich je království nebeské,1946 – (angl.Of Mice And Men,1937), sociálně laděná novela o duševně postiženém námezdním dělníkovi, jenž však představuje větší mravní čistotu nežli lidé "normální", a jeho opatrovníkovi, kteří přicházejí pracovat na farmu. G.Milton je ochráncem slabomyslného siláka, avšak dobráka L.Smalla, jehož záliba v hlazení hebkých věcí končí většinou tragicky. Lennie Small navždy umlčí (ač nechtě) manželku syna majitele statku. Tragédii předznamenává Lennieho smrtící laskání myší a štěněte.Ryzáček, česky téžČervený koníček - (angl.The Red Pony, 1949). Novela o dospívání venkovského chlapce Jodyho.Plameny zářivé (angl.Burning Bright,1950) O myších a lidech je novela Johna Steinbecka. Poprvé vyšla roku 1937 ve Stockholmu a Londýně. Název novely odkazuje na báseň Roberta Burnse (Polní myšce). V knize jsou dobře vidět problémy amerického Jihu z doby děje novely: rasismus, hospodářská krize a touha po majetku Rasismus je teorie aideologie hierarchizující sociální skupiny podlerasového klíče. Rasismus jakopolitická ideologie se snaží legitimizovatspolečenské nerovnosti na základě biologických (rasových) rozdílů mezi lidmi.[1] Jeho moderní forma vznikla v doběromantismu jako reakce na osvícenské teorie o občanské rovnosti. Tehdejší rasismus souvisel s rozvojem etnickéhonacionalismu a později s využitímevoluční teorie tzv.sociálním darwinismem. Rasismus v širokém slova smyslu je názor, že z představy, podle níž je lidstvo rozděleno na biologicky odlišné „rasy“, lze vyvodit politické či sociální důsledky a rozdíly.[2] Tato teorie tvrdí, že odlišný vývoj různýchlidských ras a etnik, podmíněný geografickou diverzitou,determinuje schopnosti a vlastnosti jejich jednotlivých příslušníků. V praxi pak tento názor v řadě případů vedl (či stále ještě vede) k rasovésegregaci, veřejnoprávní nebo soukromoprávnídiskriminaci, a ve výjimečných případech i k pokusům o vyvraždění nepřátelských skupin. Velká hospodářská krize (někdy též Světová hospodářská krize, nebo Velká deprese) je označení pro velký propadakcií naamerickéburze a následovný hospodářskýkolaps v roce1929. V důsledku tohoto krachu sede facto zhroutilyekonomiky mnoha zemí po celém světě. V době krize si mnoho lidí myslelo, žekapitalismus skončil a došlo k přesvědčení, že vinen jedemokratický systém. Toho využili hlavněfašisté akomunisté, kteří slibovali pád demokracie a nastolení pevných systémů. Velká hospodářská krize byla překonána až v polovině 30. let20. století a všeobecně se soudí, že právě ona byla jednou z hlavních příčindruhé světové války Děj 1: Děj knihy nás vnáší do 30. let 20. století naamerický jih, poblíž městaSoledad v Salinaském údolí vKalifornii. Hlavními hrdi

Témata, do kterých materiál patří