Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Čapek Bílá nemoc

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (55,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Autor:KAREL ČAPEK Název díla:BÍLÁ NEMOC Autor:Karel Čapek (1890-1938) - narodil se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích - žurnalista, prozaik, dramatik, překladatel, kritik, esejista, cestovatel, psal knihy pro děti - znal se Masarykem(Hovory s TGM), oficiální autor; mluvčí Hradu - po škole vychovatel => knihovník Národního muzea=> do r. 1938 redaktor Národních listů a Lidových novin, ve Vinohradském divadle 1921-23 jako dramaturg a režisér - zvolen prvním předsedou československého PEN klubu (celosvětové sdružení spisovatelů) - zemřel pár měsíců před plánovaným zatčením gestapem 25. 12. 1938 - Čapek byl velice dobrým amatérským fotografem zařazení autora do uměleckého směru - představitel humanistické demokratické literatury = demokratický proud - meziválečná česká próza určení století, v němž autor tvořil 1. pol. 20. století – meziválečná doba určení dalších autorů stejného um. směru Josef Čapek malíř (kubismus), básník, prozaik, dramatik společné práce:Krakonošova zahrada, Ze života hmyzu, Adam stvořitel vlastní práce:Stín kapradiny,Povídání o pejskovi a kočičce,Básně z koncentračního tábora Karel Poláček - židovský původ, zahynul roku 1944 v Osvětimi - považován za tvůrce sloupku (přinesl něco mezi fejetonem a povídkou) Bylo nás pět,Muži v ofsajdu Eduard Bass Klapzubova jedenáctka,Cirkus Humberto názvy (případně obsahy) dalších autorových děl publicistická činnost - pěstoval především fejeton, sloupek a causerii, vyšlo mnoho výborů V zajetí slov fejetony: cestopisnéItalské listy, Anglické listy, Obrázky z Holandska, a o lidech, např.Zahradníkův rok, Jak se co dělá, Měl jsem psa a kočku utopická díla dramata i romány, převratný vynález má špatné účinky na lidstvo, katastrofy jsou varování, Čapek nevěřil technice, vždy je v kontrastu s přírodou R. U. R., Továrna na absolutno,Krakatit,Válka s mloky Čapek proti fašismu - vystupoval jasně a ostře,Bílá nemoc,Matka pohádky Dášeňka čili Život štěněte Charakteristika uměleckého textu jako celku: literární druh a žánr drama, vědeckofantastické drama dominantní slohový postup vyprávěcí typ vypravěče dialogy (střídání ich-forem) určení místa a času textu čas: neurčený, krátce po roce 23 (zřejmě 1923) stručné nastínění děje Autorova předmluva – autor hovoří o poválečném stavu, kdy jednotlivec nic neznamená. Zdůvodňuje, proč nezvolil konkrétní nemoc a konkrétní zemi – situace zobrazená ve hře se dá aplikovat na více států. Následuje drama o třech aktech ve 14 obrazech: První jednání: Tři malomocní se baví o nemoci, která je postihla. Projevuje se bílou skvrnou někde na těle a odpadáváním masa. Dvorní rada Sigelius podává informace o nemoci novinářovi. Na tzv. bílou nemoc zemřelo již 5 miliónů lidí, postihuje osoby starší čtyřiceti let a nedá se léčit. Za dvorním radou přichází doktor Galén, bývalý spolupracovník jeho tchána. Rada mu nejprve nevěří, že dokáže bílou nemoc vyléčit, ale nakonec mu svěří pokoj č. 13 s nejhoršími případy.Rodina (otec, matka, dcera a syn) debatují o bílé nemoci nad článkem v novinách. Z pokoje č. 13 odchází skupina nadšených profesorů. Všechno pozorují dva asistenti, jeden z nich pomýšlí na soukromou praxi. Když Galén odmítne léčit Sigeliova soukromého pacienta, asistent nabídne svou léčbu, která zaručeně nefunguje, ale projeví se jeho obchodní talent. To Sigelius chválí. Do nemocnice dorazil maršál a ministr zdravotnictví. Jsou nadšeni úspěchem kliniky. Na zázrak se přijedou podívat také novináři, kterým Galén sdělí svůj vzkaz pro lidstvo. Je ochotný vyzradit svůj lék, pokud se všechny státy zavážou, že nebudou válčit. Pokud ne, bude dál léčit jen chudé. Sigelius Galéna vyhazuje z kliniky. Druhé jednání:Otec čte v novinách o doktoru Galénovi a jeho požadavku. Rozčiluje se, protože jemu samotnému nemoc přinesla povýšení. Ukáže se, že jeho žena má na krku bílou skvrnu. Oba jdou žádat Galéna, ale ten odmítá. Baron Krüg, ředitel továrny na výrobu válečného materiálu, přichází za radou Sigeliem a ptá se ho, jak pokročilo léčení nemoci. I on má bílou skvrnu. Převleče se za žebráka a jde ke Galénovi. Ten ho okamžitě pozná a chce po něm totéž, co po ostatních – světový mír. Krüg hovoří s maršálem o své nemoci. Maršál je krutý, přikazuje zvýšit výrobu zbraní a munice, o míru nechce slyšet. Galén je předvolán k maršálovi. Maršál hrozí zatčením a mučením, pokud Galén nebude léčit Krüga, ale Galén je neoblomný. Telefon oznamuje, že baron Krüg se zastřelil. Třetí jednání: Ministr a maršál hovoří o svých možnostech. Shodnout se na rychlém útoku, po kterém by mohl přijít mír. Maršál promlouvá k národu, ale je již oslaben bílou nemocí. Jeho dcera Aneta a její milý, syn barona Krüga Pavel, mu pomáhají. Pavel převezme zprávy o postupujícím boji; nejsou příznivé. Aneta a Pavel přesvědčí maršála, aby Galénovi slíbil mír. Když profesor Galén vystoupí z auta, aby donesl lék maršálovi, obestoupí ho rozvášněný dav bažící po válce, který vedesyn. Galén je ušlapán i se svými léky. zařazení knihy do kontextu celého autorova díla Hra byla uvedena r. 1937 – krátce před Čapkovou smrtí. porovnání s filmovou verzí nebo dramatizací Film Bílá nemoc z r. 1937 – režie Hugo Haas, v hlavní rolu profesora Galéna Hugo Hass - hodnocen 84 %, velmi dobrý přepis Čapkovy hry charakteristika vystupujících postav (přímá, nepřímá) Galén: zástupce lidství, svobody, rozumu, míru, mluví opatrně, váží každé slovo Maršál: touží po moci, je rozkazovačný, neústupný dvorní rada Sigelius – prospěchář, těží z Galénova úspěchu, který vydává za vlastní baron Krüg – voják tělem i duší, neunese nemoc a raději se zastřelí vztahy mezi postavami Galén X maršál – Galén chce po maršálovi světový mír, ten odmítá Sigelius, maršál, baron Krüg – bohatí lidé, kteří se snaží na Galénovi vyzískat léčbu bílé nemoci použité jazykové prostředky nedořečenost -kterými lze lidi přinutit...,že ano, ale – scénická poznámka -Sahá po zvonku. pouští zvonek věta rozkazovací -Poslyšte, pane, nedělejte to! metafora –na mé cestě (= v mém životě) řečnická otázka -Člověče, jste blázen – nebo takový hrdina? r

Témata, do kterých materiál patří