Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel Havlíček Borovský - Tyrolské elegie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky: Tyrolské elegie Žánr:lyrickoepická satirická báseň Autor:Karel Havlíček Borovský (*31. 10. 1821 - †29. 07. 1856) český novinář, spisovatel a politiknarodil se v Borové u Přibyslavi v rodině kupcestudoval v Německém Brodě a Prazepo gymnáziu se po vzoru svého strýce nechal zapsat do kněžského semináře → vyloučen pro nedostatečný prospěch (Borovský byl rád)studoval sám (především č. literaturu, jazyky a literaturu slovanských národů)seznámil se s P. J. Šafaříkem; na jeho doporučení odjíždí do Ruska (Moskvy) jako vychovatel → působil v rodině moskevského šlechtice, kde studoval ruskou literaturuměl neustále spory s J. K. Tylem; kritizoval jeho povídku "Poslední Čech"v roce 1846 převzal redakci Pražských novin a přílohu Česká včelazaložil Národní novinyv roce 1849 byl soudně vyšetřovánpo zastavení Národních novin začal v roce 1850 vydávat v Kutné Hoře týdeník Slovanza novinářskou činnost 1851 - 55 vyhoštěn do Brixenu, kde psal satirické skladbyzemřel na tuberkulózu; jeho pohřeb se stal protirakouskou demonstracína jeho rakev položila B. Němcová vavřínový věnec propletený trnímdalší díla:epigramy "Církvi, Královi, Vlasti, Múzám, Světu" dojmy z Ruska "Obrazy z Rusi" satirické skladby "Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra" současníci: K. J. Erben, B. Němcová, J. K. Tyl, K. H. Mácha, Victor Hugo, E. A. Poe Místo a doba děje:Habsburská monarchie, 19. století (Rakousko-Uhersko) Téma:Námětem Tyrolských elegií je Havlíčkova cesta do exilu v Brixenu. Popis putování autora a jeho doprovodu není příliš podrobný, hlavním smyslem básně je kritika monarchie a jejích služebníků, tj. četnictva. Vyjádření odporu k bachovskému absolutismu výsměchem, ironií a sarkasmem. Obsah: Toto dílo začíná rozmluvou samotného autora s měsíčkem na nebi, který byl ve vězení jeho jediným přítelem. V celém díle je popsána cesta Karla Havlíčka Borovského k soudu v Brixenu. V noci k autorovi přišla policie a odvedla ho od jeho ženy a malé dcery, se kterými se manžel a otec nejprve rozloučil. Cestou do Brixenu se jim splašili koně a všichni policajti vyskákali z vozu. Zůstal tam Karel sám, tudíž můžeme říci, že sám sebe kus cesty vezl do vyhnanství. V cíli pak čekal na "polámané" policisty, než se dobelhají pěšky. Po soudu v Brixenu je uvězněn. Hlavní postavy: Karel Havlíček Borovský - milý, dobromyslný, ironický, vstřícný, vzpurný, výsměšný, rezignovaný, odvážný a poctivý charakterní člověk, který jedná čestně i za nejvypjatějších a nejobtížnějších situací Bach - rakouský ministr Dedera - policejní komisař Kompozice:9 zpěvů, verše (přerývaný rým abcb - druhý a čtvrtý řádek má menší počet slabik, střídá se trochej a daktyl - typické pro české básně), příběh vyprávěn retrospektivně Jazykové prostředky: ich-formapřímá řeč, věty jednoduché i souvětínespisovný jazyk → čeština, makaronismus (míšení jazyků - němčina, latina)parodie, satira, hyperbola, Havlíček vycházel z lidových písníironie -Od všech z Vídně pozdravení, pan Bach je líbá, jsou-li prej zdráv, a tuhleto psaní po nás posílá.sarkasmus -Bach mi píše jako doktor, že mi nesvědčí v Čechách zdraví, že prej potřebuju změnu povětří.personifikace -Sviť, měsíčku, polehoučku, skrz ten hustý mrak, jakpak se ti Brixen líbí? - Neškareď se tak! Nepospíchej, pozastav se nechoď ještě spat: abych s tebou jen chvílinku mohl diškutýrovat. Aktuálnost díla:Skladba Tyrolské elegie vznikla v době Havlíčkova nedobrovolného pobytu v Brixenu. Báseň byla dokončena v roce 1852, nesměla však být vydána a kolovala jen v opisech. Poprvé byla vydána časopisecky v roce 186, tedy až po Havlíčkově smrti. V kontextu české literatury můžeme Havlíčkovo dílo zařadit do posledního období národního obrození. Můj názor:Příběh se mi velice líbil, a to díky pohádkovému nádechu, jenž se mísil s rysy období habsburské monarchie, která byla typická pro dobu autora. Zároveň vše bylo napsané velice pěkně, čtivě a nápaditě.

Témata, do kterých materiál patří