Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
George Orwell - Farma zvířat

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Orwell - Farma zvířat Světová literatura 20. století. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní) Téma: Na začátku může být sice dobrá myšlenka, ale když se někteří dostanou k moci, ztrácí všechny zásady a snaží se hrát pouze ve svůj prospěch. Jde jim o moc a o majetek, a toho všeho se snaží dosáhnout i "přes mrtvoly". Tím pádem si mění pravidla podle svého. Motiv: Farma ovládnutá zvířaty. Časoprostor: Děj se odehrává ve Willingdonu, městečku v Anglii, a v blíže nespecifikované době, pravděpodobně v 19. - 20. století. Kompoziční výstavba: Dílo je psáno chronologicky.Děj se rozvíjí s omezeným počtem postav, zvířata na farmě a lidé kolem, dal by se rozdělit na tři části. V první Major započne revoluci, ve druhé - revoluce vzkvétá a ve třetí části - společnost na Farmě zvířat spěje k brzkému konci revoluce.a nezatěžovat ho množstvím detailů nebo dějovými odbočkami.10 číslovaných bezejmenných kapitol, které na sebe navazují.Text členěn do odstavců. Druh: Epika. Žánr: Román s prvky bajky. 2. Část Vypravěč/lyrický subjekt = myšlenky vypravěče: Er forma – řeč vypravěče.Kniha je vyprávěna z pohledu vypravěče, který sice vše ví, ale zároveň vše neprozradí.George Orwell chce tímto dílem ukázat, že ti, co mají větší moc, mají také privilegia, že pro ně neplatí vždy to, co pro ostatní. Postavy: Pan Jones – Majitel Panské farmy. Ke zvířatům není zrovna vstřícný.Prase Major – Staré, nemocné prase, které před smrtí vyburcuje ostatní k revoluci, vzpouře proti Jonesovi. Představitel Lenina.Prase Napoleon – Samopasovaný vůdce ostatních zvířat. Vymýšlí pravidla pro ostatní a sám se jimi neřídí. Představitel Stalina.Prase Kuliš – Konkurent Napoleona, přetahují se spolu o moc. Snaží se o modernizaci farmy. Napoleon ho ale nakonec vyžene. Představitel Trockého.Psi – Vycvičení pomocníci Napoleona. Představují tajnou policii.Ovce – Hloupá zvířata, která jen opakují naučené fráze.Koně – Pracují a udělali by cokoliv, aby farma vzkvétala. Věří, že jsou si všechna zvířata rovna.Osel Benjamin – Moc dobře chápe celou situaci, ale nevidí způsob jejího řešení. Znázorňuje pasivního intelektuála.Krkavec – Znázorňuje věřícího, který nemá ve společnosti důležité místo, ale nejde se ho zbavit.Slepice –Lidé – Kapitalisté, vykořisťovatelé. Vyprávěcí způsoby: Dialogy.Kniha byla napsána stylem vyprávěcím. Typy promluv: Přímá řeč, oslovování, věty oznamovací, tázací a rozkazovací. Veršová výstavba: -------------- 3. Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: Spisovný jazyk.Dílo obsahuje barvité popisy.V textu je poznat jednoduchost přemýšlení některých zvířat, tak i filozofičtěji myšlenky autora a jeho názory na bující komunismus.Velmi výrazně je tu zastoupen dějový sarkasmus. Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku: V knize se objevuje alegorie, kritika totality, nejspíše i narážka na Lenina.Satirický tón.Sarkasmus.Přímá řeč.Oslovení = Vokativ. Literárně historický kontext: George Orwell, vlastním jménem Eric Arthur Blair, byl anglický prozaik a esejista.George Orwell se narodil v rodině koloniálního úředníka. Studoval v Anglii na elitní škole v Etonu. Několik let působil jako policejní úředník v Barmě. V roce 1927 odtud odešel s pocitem spoluviny za koloniální útlak. Od roku 1930 pracoval jako novinář, publikoval pod pseudonymem. Tím se chtěl rozejít s minulostí. Jako novinář i jako bojovník na straně republikánů se George Orwell účastni španělské občanské války. Za války pracoval pro BBC. Měl hluboké sociální cítění, byl levicového zaměření, ale nikdy nebyl členem žádné politické strany.Jeho knihy a eseje se netýkají jen politiky, ale komentují život své doby a zabývají se sociálními tématy.Všeobecně je považován za jednoho z nejlepších anglických esejistů.V komunistickém Československu byl na seznamu zakázaných autorů, jeho knihy nemohly oficiálně vycházet.Druhé světové války se neúčastnil kvůli vleklé tuberkulóze. V roce 1940 zahájil práci pro BBC a svými komentáři pilně přispíval do novin a časopisů. Toto zaměstnání opustil v roce 1943.Zemřel na tuberkulózu. Známá dílaOrwella:1984 – Popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita, kterou živí permanentní, „udržovací“ válka mezi třemi kontinentálními mocnostmi. Společnosti vládne Strana a cokoli proti kolektivnímu myšlení Strany je krutě trestáno, lidská individualita se stává zločinem.Farářova dcera- Hrdinka knihy je vylíčená jako šedá myška, která se bojí projevit, aby se neznelíbila Bohu. Popírání sebe sama jí pak přiměje k útěku, kde je však stejně nešťastná. Na této osobní rovině se rozplétá hluboké polemizování o víře a samozřejmě svobodě. Krásně ukazuje rozvrstvenost společnosti (rozdíly muž-žena, bohatý-chudý jsou více než patrné), stejně tak problémy mezi lůzou a otřesným prostředím na školách., Nadechnout se.Výrok Orwella: „Člověk je jediný tvor, který konzumuje, aniž by produkoval“.“ Každá revoluce končí tehdy, když se nová prasata dostanou ke korytům“. Další autoři doby – Asimov – Já robot,John Ronald Reuel Tolkien - Hobit, Pán prstenů, Agatha Christie - Deset malých černoušků, past na myši. Děj: z farmy. Je obratným komunikátorem a před hloupými zvířaty dokáže své myšlenky i činy přesvědčivě obhájit. Má tak v rukou veškerou moc a dopřává výhody i ostatním prasatům. Uplyne rok a zvířata jsou prací unavená, pracovní podmínky jsou ještě horší, než když řídili farmu lidé. Vše, co je na farmě špatně, ale Napoleon svaluje na Kuliše. Mezi zvířaty vyhledává se svými psy jeho spojence a likviduje je. Zvířata si všímají, že stanovená pravidla nejsou některými dodržována, ale nikomu to nevadí. Nakonec se prasata přestěhují do domu, navléknou lidské šaty, začnou spát v postelích. Sedm pravidel se mění v jedno: Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. V závěru se na farmě setkávají prasata s okolními farmáři. Ostatní zvířata za oknem pozorují jejich hodování. Lidé prasata obdivují, jak si dokázala ostatní podrobit. Napoleon přejmenuje farmu ze Zvířecí na Panskou. Z

Témata, do kterých materiál patří