Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sofokles - Antigona

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozbor literárního díla: Antigóna – Sofoklés Druh díla: dramaŽánr díla: tragédieDrama ukazuje, jak karma dokáže člověku vrátit jeho neúctu k mrtvým, Jak se nemáme chovat k rodině a jak se chovat se k zesnulým.Tématický plán díla: Hlavní téma: Láska k bratrovi a neúcta k mrtvým. Tvrdohlavost Kreóna, který bere své kralování a zákony více jak svou rodinu. Bude zaslepen trestem, až s tím potrestá sám sebe. Postavy: Hlavní postavou je Antigona, dcera Oidipa, je odvážná, odpovědná nést za svoje činy následky, cíle vědomá, hrdě hájí svůj čin a nebojí se prosadit si svůj názor. Za to její sestra Isméné je ze začátku opatrná a je to opak Antigony. Je schopná nést se sestrou trest za prohřešek, kterého se nezúčastnila. Kreón, jejich strýc je krutý král, který zakázal všem lidem, aby pohřbili Oidipova syna Polineika, který zaútočil na Théby. Za to Eteoklés, jeho bratr, který čestně zemřel za svou vlast mohl být pohřben. Jeho syn Haimon a snoubenec Antigony respektuje otce, ale zároveň ho neposlouchá, jelikož miluje Antigonu. Mezi postavy patří také Teiresias, který předpoví Kreonovi, že za smrt jeho blízkých bude moci on. Dále vystupují ještě Kreonova žena Eurydiké, 2 poslové, hlídač, náčelník a sbor thébských starců. Doba: Tragédie se odehrává v Thébách převážně před palácem za doby mytické. Děj:Poté, co se Polyneikes a Eteokles, bratři Antigony a Ismeny navzájem zabijí, Kreon, jakožto vládce by je měl nechat pohřbít. Ovšem on nechá pohřbít pouze Eteokla a Polyneika nechá jen tak ležet, protože chtěl spálit otcovskou zemi na prach. A tak vyhlásí, že Polyneikovo tělo nesmí nikdo ani oplakat, a kdo tuto vyhlášku poruší, bude potrestán. Antigoně se to nelíbí a chce po Ismeně, aby ho s ní společně pohřbila, jak se sluší a patří. Ismena samozřejmě i přesto, že je to její bratr, nechce zemřít, a nehodlá s Antigonou spolupracovat. Antigona se tedy rozhodne, že to udělá sama a řekne Ismeně, ať to klidně všude rozhlásí. Jenže když se Antigona pokouší o pohřeb bratra, je chycena hlídačem, který ji viděl, když seděl na svahu a dovedl ji Kreonovi. Antigona se klidně přiznala a to, že porušila vyhlášku. Kreon si ovšem nechá zavolat i Ismenu, protože se domnívá, že to vymyslely společně. Ismena se přizná, i když nic neudělala. Antigona samozřejmě nechce, aby se Ismena přiznávala k něčemu, co neudělala a Ismena zase nechce, aby Kreon popravil Antigonu, když má před sňatkem s Haimonem, synem Kreona. Haimon se samozřejmě snaží Antigonu chránit a Kreonovi se pokouší vysvětlit, že Antigona nic špatného neudělala, ale Kreon mu na to řekne, že nehodlá poslouchat nedospělého a že Antigona jeho manželkou za živa nikdy nebude. Kreon tedy nechá přivést Antigonu a nechá ji odvést do skalní kobky, kde jí bude věznit. Antigona alespoň věří v to, že až zemře, shledá se se svou rodinou a bude jim milá, vždyť vlastně nic špatného neudělala. Za Kreonem poté přijde moudrý věštec Teiresias, o kterém Kreon řekne, že je moudrý, ale miluje bezpráví. Teiresias mu řekne věštbu, že zemřou jeho blízcí, protože on sám nepohřbil mrtvého a ani po smrti mu nedal klid. Tak Teiresias doporučí Kreonovi pustit Antigonu a pohřbít Polyneika, tak jak se má. Kreon se tedy vydá ke skalní kobce pustit Antigonu. Jenže než tam dojde, Antigona se oběsí a najde ji tam Haimon, který když ji uvidí, zabodne se mečem. Kreon do paláce přinese Haimonovu mrtvolu, a když Eurydike, matka Haimona zjistí, že je Haimon mrtvý, zabodne se taky. Kreon si až poté uvědomí, že udělal chybu.Jazyk literárního díla: Jazyk je spisovný, občas se vyskytují archaismy a přechodníky. Zvukové prostředky: Inverze: „Ctít bratra netřeba se styděti.“ Obrazná pojmenování: Apostrofa: „Ne, Antigono…“ Eufemismus Figury: ŽádnéKompoziční plán: Použita er- forma. Vyskytuje se přímá řeč. Chronologická kompozice děje. Závěr: Kniha se mi moc líbila. Je to knížka na jeden večer a přečetl jsem to vážně rychle. Toto téma z řecké mytické doby mám velice rád.

Témata, do kterých materiál patří