Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
24.2. svet valka v ceske literature

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (135 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

24)Česká literatura v době okupace a za 2. světové války Základní historické poznatky 1914 - začátek 1. světové války 1918 - konec 1. světové války, vznik samostatného Československa 1921 - vznik KSČ 1929 až 1933 - hospodářská krize 1933 - nástup fašizmu v Německu, řešení hospodářské krize Září 1938 - Mnichovská konference = rozhodnutí o přiřazení československého pohraničí k Německu Březen 1939 = Protektorát Čechy a Morava 1. září 1939 = začátek 2. světové války 8. května 1945 = konec 2. světové války Literatura národního ohrožení proti Mnichovu protestují všichni umělci období druh republiky – motivy země, vlasti, zrady, kníže Václava manifesty: Věrni zůstaneme– jaro 1939 Čeští spisovatelé ke svědomí světa – podzim 1939 převezení ostatků Karla Hynka Máchy se stalo významnou událostí Vladimír Holan: Jeden z nejsložitějších básníků 20. století, tvůrce náročné myslitelské a filozofické poezie Užívá množství metafor, slova z technických oborů, mnohovýznamová pojmenování Narodil se v Praze, dětství prožil v Bílé pod Bezdězem (Máchův kraj) Poetika je založena na: vnitřním dialogu, zpochybňování vysloveného (časté otazníky), tři tečky Autor se po díleDokument musel na 15 let odmlčet Havraním brkem - sbírka, ve které reaguje na ohrožení národní existence, tvoří ji skladby: Září1938– obraz mobilizace OdpověďFrancii – odezva na Mnichovskou zradu Sen – obraz protektorátní Prahy Zpěvtříkrálový – věnovaný památce mrtvých v Habeši a Španělsku, protest proti násilí Dokument- Poválečný soubor, ohlas konce války a osvobození, 4 skladby: DíkSovětskémusvazu– střetnutí zla, krutosti války, Panychida (=pravoslavný smuteční obřad), polemika s Bohem a jeho netečností k válečným hrůzám. Rudoarmejci – Portréty proslulým vojákům Tobě – útočné glosy Vítězslav Nezval Narodil se v učitelské rodině v Biskoupkách u Třebíče Básník, prozaik, dramatik, zakladatelpoetismu a představitelsurrealismu Experimentuje ve všech literárních formách Po maturitě na gymnáziu krátce studoval práva v Brně a následně v Praze filozofickou fakultu Převážnou část života působil jako spisovatel z povolání Byl členemDevětsilu Matka Naděje - prolínají se zde dvě témata – obava o osud těžce nemocné matky a osud národa ohroženého fašismem. Autor tvrdí, že ani jednomu se člověk nesmí poddat. Říká, že naděje je pro člověka pouze na zemi a že záleží pouze na jeho díle. František Halas Narodil se v Brně v dělnické rodině Dětství prožil v bídě, vyučil se knihkupcem Básník protikladů, subjektivní a meditativní poezie Inklinoval k existencionalismu ( subjektivní a meditativní poezie ) Torzo naděje (motiv sv. Václava, husitů, mobilizace, zrady) emotivní reakce na mnichovskou dohodu a marnou československou mobilizaci, která má čtenáře vyburcovat a posílit jeho víru a vzdor. Staví se protiAnglii aFrancii, které podle něj zavinilyMnichovskou dohodu. Označuje je za zrádce a volá po odplatě. Jaroslav Seifert(1901-1986) Narodil se v Praze na Žižkově v dělnickém prostředí (Jeho otec byl zámečník) Básník, prozaik, dramatik, novinář, překladatel Studoval gymnázium, kvůli válce studium přerušil a potom se do školy již nevrátil, učil se dále sám Věnoval se žurnalistice (Rudéprávo,Rovnost,Reflektor ) Byl spoluzakladatelemDevětsilu Zakladatel KSČ, po 5 letech odstupuje ze strany z důvodů nespokojeností s vývojem strany (Nechce se orientovat na východ), později působil v sociálnědemokratickém tisku 1949 své novinářské činnosti zanechal, nejprve překládal knihy a poté sám píše Těžká choroba pohybového ústrojí mu znemožňuje významnější tvůrčí práci Svým odvážným vystoupením na 2. sjezdu Svazu československých spisovatelů si získal autoritu, díky níž byl v roce 1969 zvolen jeho předsedou V roce 1984 obdržel jako dosud jediný český literát Nobelovu cenu za literaturu Zhasněte světla (1938) – vlastenecká poezie, kde se projevuje obava o osud země, reakce na mnichovskou zradu, vydáno s podtitulemLyrické glosy Literatura doby okupace někteří autoři emigrují (Werich, Voskovec, Langer) někteří autoři v koncentračních táborech (Poláček, Čapek) Literatura zobrazuje všechny události spojené s okupací a 2. světovou válkou Některá díla vznikala již během okupace a války, ale válka byla tak intenzivním a otřesným zážitkem, že inspirovala umělce i v dalších desetiletích po jejím skončení Heidrych se zaměřil na kulturu – kultura není potřeba – konec vydávání novin a časopisů Vychází pouze časopisyAkord, Řád 1942 – atentát na Hendrycha – uzavření VŠ a divadel Tvůrčí aktivita českých umělců (spisovatelů) byla omezena na minimum díky cenzuře, žalářování apoprav:Josef Čapek, Vladislav Vančura, Karel Poláček, Julius Fučík Autoři se nemohli vyjadřovat otevřeně a přímo, proto často využívali alegorie, symboliky Cílem literatury bylo posilování a udržování národního vědomí, vlastenectví a odvahy, udržování tradic české národní kultury a oslava českého jazyka Literatura připomínala slavnou historii a velké osobnosti českého národa Poezie: starší autoři – nostalgické vzpomínky na 1. republiku Jaroslav Seifert Vějíř Boženy Němcové (1940) - lidově vlastenecká poezie. Evokuje statečnost české spisovatelky a přirovnává ji k obrazu vlasti. velký ohlas, básněbez názvu lehce se dotkl společenské situace Přilba hlíny (1945) – vzdává dík osvoboditelům, raduje se zPražského povstání a lituje mrtvých na barikádách, radost z osvobození. František Halas Naše paní Božena Němcová (17 básní) Vyzdvihuje lásku k mateřštině, vzdává hold české patronce – osud ženy bojovnice, vzdor národní hrdosti a síly, symbolická krása její řeči. zobrazuje folklór oslavný cyklus básní ke 120. výročí narozeníB. Němcové. Tragický osudBoženy Němcové je zde paralelou k situaci českého národa. mladší autoři – skupina kolemJarního almanachu 2. mladší autoři -Skupina 42 sochaři, výtvarníci, literáti, básníci Jindřich Chalupecký vytvořil program motiv velkoměsto v době války Jiří Orten(1919-1941) vl. jm. Jiří Ohrenstein židovský původ, pocházel z Kutné hory postižen norimberskými zákony otec mu zemřel, bratr emigroval nechtěl emig

Témata, do kterých materiál patří