Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fáze národního obrození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

  1. FÁZE NÁRODNÍHO OBROZENÍ 80. léta 18. st.

Převládá klasicismus, základy obrozenecké literatury

=snaha obnovit češtinu, puristé – brusiči – brousili jazyk od cizích jazyků

JOSEF DOBROVSKÝ 1753 - 1829

Největší osobnost obrozenecké literatury na přelomu 18. a 19. století; psal německy a latinsky, ale cítil česky (češtině nevěřil, česky napsal až koncem života několik statí)

Psal traktáty

Dějiny českého jazyka a literatury - 1792

dějiny české literatury; obdivuje veleslavínskou dobu

psané německy

rozbor vývoje české literatury a čj

význam – poprvé ukázal vzdělancům bohatství starší české literatury, i pro zvýšení úrovně češtiny a lit.

Zevrubná mluvnice jazyka českého – 1809

pro ustálení normy spisovné češtiny

vycházel z češtiny v době veleslavínské

věnoval se skladbě, skloňování, časování a vytvořil klasifikaci slovesných tříd

vytvořil pravidla tvorby slov

stala se základní kodifikační příručkou češtiny

psané německy

Česká prozódie 1795

zásady správně české prozódie, určil, že češtině je vlastní přízvučný verš - tím vytvořil teoretickou základnu pro český verš 19. století

Německo český slovník 1802

dvoudílný

rozkvět češtiny

VÁCLAV THÁM 1765- 1816

překládal hry do češtiny

chtěl dokázat, že česká poezie je schopna vyjádřit to, co poezie v jiných jazycích

založil Vlastenecké divadlo (Bouda) – české i německé hry

hry: Vlasta a Šárka, Břetislav a Jitka – 1. česká činohra

Básně v řeči vázané – almanach – překlady děl

VÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS 1753 – 1808

rozvoj české žurnalistiky

psal česky

zal. nakladatelství Česká expedice – vydával česky psané knihy

zal. své vlastní noviny – Krameriusovy c. k. pražské noviny, Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny

ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER 1769 – 1820

představitelem nové básnické skupiny – Dobrovského prozodické zásady

studoval cizí jazyky

věnoval se poezii, překladům, jazykovědě

uvedl do české poezie žánry – ódu, baladu, hrdinský epos, komický epos

překládal ze 7 jazyků

dílo: Mluvnice ruštiny, 1. mluvnice jazyka cikánského – německy, Óda na Jana Žižku

MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ 1785 – 1845

kniha kuchařských předpisů, psala také povídky a divadelní hry, preromantická próza

organizovala čtení českých knih, věnovala se českému ochotnickému divadlu, pro které psala a překládala div. hry

dílo: Domácí kuchařka

PROKOP ŠEDIVÝ 1764 – 1810

dramatik a herec

působil v divadle Bouda

psal a překládal hry, ve kterých sám účinkoval

psal frašky ze současnosti, lokální frašky – hry se zpěvy

dílo: České amazonky – vyprávění o dívčí válce, Pražští sládci, Masné krámy

  1. FÁZE NÁRODNÍHO OBROZENÍ 1806-1830

Doba napoleonských válek, vytvořen jazykový program, v lit. se uplatňuje preromantismus

Matice česká (slezská)

dodnes, zakladatel František Palacký

Témata, do kterých materiál patří