Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. okruh NEJSTARŠÍ LITERÁRNÍ PAMÁTKY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

maturitní otázky z čj
NEJSTARŠÍ LITERÁRNÍ PAMÁTKY Pravěk – památky nepsané (průpovědi, zaklínadla, zaříkávadla). Snaha získat přírodní sílyStarověk – od roku 3 000 př. n. l. vynález písma, vznik měst, vznik psané literatury Egypt – hieroglyfické písmo na papyrus třtinovým perem.Životopisy faraonů, Kniha mrtvých, Povídka o Sinuhetovi, Achnatonův hymnus na Slunce Indie – posvátné knihyVédy – ršiové, zaměřené na zosobněné přírodní síly.Máhábhárata, Rámájána Persie – sbírka náboženských textůAvesta – modlitby, právnické texty Čína – čínské znakové písmo na papír nebo hedvábí. Kniha písní Mezopotámie – 4 tis. př. n. l. dnešní Irák, mezi řekami Eufrat a Tigris. Velký rozvoj měst, architektury. Klínové písmo, psalo se na velké hliněné destičky. Sumerská kultura,Epos o Gilgamešovi Řecko – základ evropské vzdělanosti Lyrika: nejčastější žánr elegie a monodická lyrika (zpěv jednoho člověka) Sapfó – žila na ostrově Lesbos, její dům střediskem družiny.Písně lásky – půvaby dívčího těla Anakreon –Píseň pijácká – pobavení o víně, ženách a zpěvu Epika:Ezop – 6. století př. n. l. autor bajek, asi otrok, který hodně cestoval, bajky přenášel ústně a písemně zaznamenával až později.Závistivý pes, Husy a jeřábi Homér– slepý básník, zpracoval téma trojské války.Ilias – epos války, pověsti o Trojské válce, únos krásné Heleny kralevicem Paridem. Vyvrcholením eposu je vylíčení souboje Achillea s Hektorem a končí vítězstvím Achillea a vláčením Hektora kolem trojských hradeb. Idealizace lidí a bohů.Odyssea– epos míru, pohádkový námět bludných cest Ithackého krále Odyssea. Bloudění při návratu z Trojské války na rodnou Ithaku. V soutěži získává zpět svou věrnou Penelopé. Touha po rodině a vlasti. Drama: původně 1 herec + chór a později 2 – 3 muži Sofokles – zavedl 3 herce.Antigona – její bratři chtěli vládnout nad Thébami, ale byli zabiti, Kreón je zakázal pohřbít a Antigona poruší zákon a pohřbí je. Je zaživa zazděna ve skalách, oběsí se, protože její milenec se sám probodl a proklel otce. Král Oidipus – měl věštbou předurčeno, že zabije otce a ožení se s matkou. Král poručil syna zabít, ale nakonec byl pohozen a vychováván novými rodiči. Časem odchází a cestou zabije neznámého cizince (otce) a ožení se s vdovou (matkou). V Thébách je mor a skrývá se tam vrah. Oidipus ho hledá, ale zjišťuje, že je to on sám. Oslepí se, jeho manželka spáchá sebevraždu a Oidipus odchází do vyhnanství Euripidés – žil v Athénách. Médea – milovala manžela tak, že zradilo a otce a napomáhala vraždě bratra. Manžel ji opouští, ona zabije manželovu nevěstu, manžela, i své dva syny. Komedie:Aristofanés – ukazoval na nedostatky ve společnosti.Jezdci, Žáby, Ptáci, Vosy. Řím – zpočátku ovlivněno řeckou literaturou Filosofie – SenecaŘečnictví – Cicero „ciceronská latina“Historie – Cesar:Zápisky o válce dalskéDrama – Plautus:Komedie o hrnciZábavná literatura – Petrónius:SatirikonPoezie – Virgilius:Zpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické. Ovidius Naso:Metamorgózy (proměny), umění milovat, žalozpěvy Bible– soubor textů, pravidel náboženské víry. Základní kniha křesťanského náboženství, dvě části: Starý zákon: 12. – 2. století př. n. l. Hebrejsky, období starověku, 3 oddíly: Tóra – pět knih Mojžíšových (o stvoření světa a člověka)Knihy proroků (skutky proroků)Svaté spisy (Desatero, Žalmy, Šalamounova píseň písní) Nový zákon: 1. – 2. století n. l. Řecky, období středověku, 3 oddíly: Čtyři evangelia – vyprávění o Kristově životě (Marek, Matouš, Lukáš, Jan)Epištoly – listy apoštolům věřícímApokalypsa – vyprávění o konci světa

Témata, do kterých materiál patří