Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Romance pro křídlovku

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (697,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU FRANTIŠEK HRUBÍN Karolína Ryšavá 3.B AUTOR Život Narodil se v Praze v rodině stavitelského asistenta Františka Hrubína z Břežan (* 1880) a Anny, rozené Novotné z Lešan (* 1887). Rodina žila v Praze - Královských Vinohradech, po vypuknutí první světové války ale otec narukoval. Matka se proto v roce 1914 přestěhovala s Františkem i jeho jednoročním bratrem ke svému otci, chalupníku Josefu Novotnému, do Lešan. V Lešanech v Posázaví prožil František Hrubín své dětství a v letech 1916–1922 zde chodil do školy. Posázaví, které zobrazil např. v dílech Romance pro křídlovku, Zlatá reneta či Lešanské jesličky, zůstalo jeho celoživotní inspirací. Studoval na několika gymnáziích v Praze, po maturitě (1932) se neúspěšně pokoušel vystudovat filozofii a pedagogiku na Karlově univerzitě. Od roku 1934 byl zaměstnán v Městské knihovně v Praze a později na ministerstvu informací. V roce 1946 se stal spisovatelem z povolání.[3] 2. prosince 1939 se oženil s Jarmilou Holou, s níž měl dceru Jitku (* 1940, provd. Minaříková, překladatelka) a syna Víta (* 1945, filmový a televizní režisér). Výrazně se podílel na založení dětského časopisu Mateřídouška, v letech 1945–1948 ho redigoval. Na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů (1956) spolu s Jaroslavem Seifertem odvážně kritizoval spojení literatury a politiky. Zastal se zde nejen perzekvovaných, ale i zavřených básníků (Jiřího Koláře). Emotivně odmítl odsuzující názory Ladislava Štolla na poezii Františka Halase.[4] Na sjezdu byl též zvolen do Ústředního výboru Svazu.[5] Jeho vystoupení vedlo nejprve k zákazu literární činnosti, velice brzy mu bylo povoleno překládat a psát literaturu pro děti, jeho samostatná tvorba procházela různými obdobími zákazů a vydávání. Od roku 1945 žil v Praze-Holešovicích a v Lešanech. Často též pobýval v Chlumu u Třeboně, kde později vlastnil dům. Je pochován na pražském Vyšehradském hřbitově. Dílo obecně: Hrubínovy verše jsou velmi melodické, často psal o lásce, přírodě a smrti. Některá z jeho děl v sobě odráží i soudobé politické a společenské dění, například Jobova noc, Hirošima, nebo Řeka zapomnění. Jeho první sbírkou je Zpíváno do dálky, v této melodické sbírce můžeme silně cítit vliv Seifertův. Značně poetické, melodické a jemné jsou i následující sbírky, Krásná po chudobě, Země po polednách a Včelí plást. Ve své další sbírce Země sudička se otevřeně hlásí k tradičním poetickým hodnotám, sbírka také vyšla v období okupace, je tedy silně cítit snaha o posílení národního sebevědomí. Na válku reagují i další díla, například již dříve zmíněná poema Jobova noc (JOB=BOJ), sbírka Hirošima, nebo Chléb s ocelí. Po válce vydává další sbírky, například Proměna, Až do konce lásky, Romanci pro křídlovku, Černá denice, nebo Lešanské jesličky. Věnoval se také tvorbě pro děti a mládež (Špalíček veršů a pohádek, Nesu, nesu kvítí) a podílel se na založení dětského časopisu Mateřídouška, který vychází do dnes. Psal prózu (U Stolu, Zlatá reneta) a drama (Srpnová neděle, Křišťálová noc, Oldřich a Božena). Dílo konkrétně: Básnické sbírky  Zpíváno z dálky – 1933 – písňová melodická poezie, blízká Seifertově  Krásná po chudobě – 1935 – motivy zrození a smrti, země a vesmíru, objevuje se touha po harmonii, příklon k pozitivním hodnotám.  Země po polednách – 1937  Včelí plást – 1940 – meditativní  Země sudička – 1941 – příklon k tradičním poetickým hodnotám. V období okupace; říká, že země je jedinou jistotou.  Mávnutí křídel – 1944  Cikády – 1944  poéma Jobova noc – 1945 – JOB = BOJ, vyjadřování pocitu ohrožení rodné země, pětidílná poéma, patetický obraz českého národa  Chléb s ocelí – 1945 – reakce na válku  Hirošima – 1948 – lyrickoepická skladba, příklon k volnému verši. Marxistická kritika toto dílo nepřijala. Pojednává o osudech lidí před výbuchem. Milenci, nemocní, pak přijde výbuch.  Proměna – 1957  Až do konce lásky – 1961  Romance pro křídlovku (1962) – poema (básnická povídka). Křídlovka = trumpeta – symbolem života (hraje na svatbách, křtinách) i smrti (hraje na pohřbech). Básník (František) vzpomíná na své milostného vzplanutí v mládí: přijíždí za svým dědečkem do Lešan na prázdniny. Zde se zamiluje do Teriny od kolotočářů – osudová láska, v protikladu k tomu čistě fyzický vztah s Tonkou, provdanou vesničankou, která hledá povyražení, zasvěcuje ho do sexuálního života. Nakonec končí prázdniny, cirkus odjíždí, umírá dědeček, František se vrací domů. S Terinou se setká ještě jednou, stále se milují, ale ona musí zachovat rodinnou tradici a vdát se za někoho od kolotočářů (motiv Romea a Julie). Tímto mužem je žárlivý Viktor. Po řadě let potkává František Viktora a dozvídá se, že Terina zemřela na záškrt (protiklad zbytečné smrti vprostřed mládí k přirozené smrti starého dědečka). Dílo bylo v roce 1966 zfilmováno režisérem Otakarem Vávrou, viz Romance pro křídlovku.  Černá denice – 1968  poéma Lešanské jesličky – 1970 Próza  U stolu – 1958  Zlatá reneta – 1964 Drama  Srpnová neděle – 1958 – zde se odvrací od pracovního prostředí a volí prostředí jihočeského rybníka, o jeho postavách nelze jednoznačně říci, zda jsou kladné či záporné. Tím se toto drama značně odlišuje od tehdejších československých her, a lze říci, že bylo určitým signálem k pomalé reakci na světovou tvorbu. Jsou zde rozebírány vztahy jednotlivých rekreantů a rozdíly generační. Hra byla v roce 1960 zfilmována režisérem Otakarem Vávrou, viz Srpnová neděle.  Křišťálová noc – 1961  Oldřich a Božena – hra byla v roce 1984 zfilmována režisérem Otakarem Vávrou, viz Oldřich a Božena. Pro děti  Říkejte si se mnou – 1943 – moderní poezie pro děti využívající lidové slovesnosti (říkadel, pohádek)  Nesu, nesu kvítí – 1951 – volné listy s obrázky a verši, které seznamují děti s šestnácti květinami  Špalíček veršů a pohádek – 1957  Běží, ovce běží – hádanky 1957 Překlady  z francouzštiny (např. Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Charles Baudelaire) a dalších jazyků. Ostatní  Kráska a zvíře – hra upravena do češtiny podle původní francou

Témata, do kterých materiál patří