Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fáze národního obrození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

vydal 3dílný soubor Slovanské národní písně, sbírky přísloví Mudrosloví národu slovanského ve příslovích

vydal také ohlasy – obsahují ohlasovou poezii (poezie umělá, která napodobuje poezii lidovou, hlavně písně, ale i epické příběhy)

Ohlas písní ruských 1829

napodobil ruskou lidovou epiku

k Rusku měl silný citový vztah

napodobil formální rysy ruské lidové písně

čerpal z ruských bylin

bohatýrská epika, básně časové, zvířecí báje…

Ohlas písní českých 1839

básně mají lyrický ráz – pravidelný daktylotrochejský verš

básně rozpravné, elegické, žertovné i satirické

úvodní básní je balada Toman a lesní panna – tragický příběh

snažil se psát i pro méně vzdělané čtenáře – aby tomu rozuměli

JAN KOLLÁR 1793 – 1852

slovenský básník, psal česky

napsal kratší díla, pojednání – zabývající se jazyky

Slávy dcera

lyricko-epické básně – víra ve slovanství

sbírka – 86 milostných znělek – rozděleny do 5 zpěvů

dopracovával a doplňoval je do konce svého života

elegický předzpěv

FRANTIŠEK PALÁCKÝ 1798 – 1876

chtěl, aby si Češi uvědomili, že byli významným evropským národem

usiloval o poznání pravdy, o praktikování myšlenek svobody a demokracie

Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě 1836-1876

historické, politické i literární dílo

5dílný, vydával je německy zpočátku

vysoká epická kvalita textu

inspirace pro smetanu, Jiráska, Alše..

PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK 1795 – 1861

obrozenec a jazykový reformátor

Slovanské starožitnosti

psané česky

dějiny Slovanů

základní slavistická učebnice

VÁCLAV KLIMENT KLICPERA 1792 – 1859

divadelník, dramatik

původní dramatická tvorba v češtině

napsal desítky her, organizoval divadelní život, politicky činný

divadelní hry – historické veselohry, tragédie, pohádky, veselohry, frašky, rytířské hry (Blaník)

psal pro Stavovské divadlo

technika převleků

Divotvorný klobouk, Rohovín Čtverrohý - komedie

DIVADLO V KOTCÍCH

1. pol. 18. st.

zejména opery, balet, pantomima, činohra

uvedení první české hrané hry – Kníže honzík 1771(hra neměla úspěch, neuměli správně mluvit česky)

NOSTICOVO DIVADLO (Stavovské)

hrálo se německy poprvé uvedena zde, složena Fr. Škroupem

objevil se zde obraz českého lva

německé divadlo, česky se hrálo pouze odpoledne

sehrálo se zde několik odpoledních představení česky

poslední představení – 1. původní česká hra Břetislav a Jitka – Václav Thám

divadlo dostalo nové pojmenování Stavovské divadlo

DIVADLO BOUDA

= vlastenecké divadlo, česko-německé

povolení k výstavbě – Josef II.

1786 – na Koňském trhu – dřevěné divadlo Bouda původní česká opera - Dráteník

hrálo se zde 4x týdně česky – navštívil ho Josef II. Hudbu složil Fr. Škroub

Známá hra – Sedlské buřičství v Čechách

obrozenci divadla – Václav Thám a jeho bratr

Témata, do kterých materiál patří