Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fáze národního obrození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

snaha o udržení a rozvoj čj a českého národa

vydávání knížek a publikací – vydavatelství

zaměřena na odbornou a uměleckou literaturu

JOSEF JUNGMAN 1773 – 1847

český jazykovědec, lit. historik, básník a překladatel

věřil v budoucnost českého jazyka; doplnil chybějící slovní zásobu

nezabýval se pouze češtinou – historie, věda rozvoj vědy

psal česky

vychvaloval dobu veleslavínskou

cíl = prorazit češtinu a dostat ji na úroveň evropského jazyka – doprovázena i slovanskou myšlenkou, dokázat to, že můžou vznikat díla ve všech směrech

O jazyce českém

vyjádřil zde kulturní snahy své generace

dialog mezi stoupencem a odpůrcem

za hlavní znak národa považoval jazyk, Čechem je ten kdo mluví česky

vlastenecké dílo, 2 dialogy o současném stavu češtiny

Slovník česko-německý 1834-1839

nejvýznamnější Jungmanova práce

zákl. pramen české slovní zásoby – veškerá slovní zásoba češtiny

5 dílů

čerpal z lit. památek, z řeči lidu, z jiných slovanských jazyků – ruština, polština

Slovesnost 1820

sloužila jako učebnice

napsána když byla povolena výuka češtiny

teorie literatury s připojenou čítankou

Historie literatury české 1825

opírá se o starší dějiny Dobrovského, ale liší se od nich pojetím

prohloubil poznatky o literatuře české

jádrem je knihopis – soupis všech českých lit. památek až do Jungmanovy doby

vývoj české lit. rozdělen do 6 období

vyzdvihoval dobu veleslavínskou – období prvotního českého básnictví

vysoce si cenil nářečí

Jungmanova generace

vyšší cíle – rovnoprávné začlenění češtiny i české kultury do evropského kontextu

snaha i dohánění Evropy, myšlenka slovanství, národní charakter tvorby, více překladů

Rukopisy

byly prezentovány jako původní české památky

motivem byla snaha vytvořit přesvědčení o tom, že existovala bohatá a vyspělá literární tvorba už dávno

padělky – inspirovaly literaturu, malířství i hudbu

vytvořily mýty, které se dlouho udržovaly

sehrály v době obrozenectví klíčovou roli

Královedvorský rukopis

obsahoval 6 básní epických, 6 lyrických 2 lyrickoepických – mají hrdinský charakter

některé poutaly k historickým událostem, jiné sahaly do dávnověku

našel ho Václav Hanka – 1817

rukopis byl přijat s nadšením vlastenci jako doklad vysoké úrovně české kultury

název odvozen z místa nalezení – Dvůr Králové

rozsáhlý kodex ze 13. st.

lyrické verše

Rukopis zelenohorský

ze Zelené hory u Nepomuku – 1818 – anonymně zaslán Národnímu muzeu

měl údajně pocházet z 9. – 10. st.

básně a básnická skladba – Libušin soud – tvořil pak základní politický argument

měl ukázat vysokou úroveň našich zemí v této době

hrdé vlastenectví

vzbuzoval nedůvěru, Dobrovský jej označil jako padělek

FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ 1799 – 1852

zkoumal lidovou slovesnost

zajímaly ho písně a přísloví, které sbíral na venkově

Témata, do kterých materiál patří