Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Fáze národního obrození

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

opírá se o starší dějiny Dobrovského, ale liší se od nich pojetím prohloubil poznatky o literatuře české jádrem je knihopis – soupis všech českých lit. památek až do Jungmanovy doby vývoj české lit. rozdělen do 6 období vyzdvihoval dobu veleslavínskou – období prvotního českého básnictví vysoce si cenil nářečí Jungmanova generace vyšší cíle – rovnoprávné začlenění češtiny i české kultury do evropského kontextu snaha i dohánění Evropy, myšlenka slovanství, národní charakter tvorby, více překladů Rukopisy byly prezentovány jako původní české památky motivem byla snaha vytvořit přesvědčení o tom, že existovala bohatá a vyspělá literární tvorba už dávno padělky – inspirovaly literaturu, malířství i hudbu vytvořily mýty, které se dlouho udržovaly sehrály v době obrozenectví klíčovou roli Královedvorský rukopis obsahoval 6 básní epických, 6 lyrických 2 lyrickoepických – mají hrdinský charakter některé poutaly k historickým událostem, jiné sahaly do dávnověku našel ho Václav Hanka – 1817 rukopis byl přijat s nadšením vlastenci jako doklad vysoké úrovně české kultury název odvozen z místa nalezení – Dvůr Králové rozsáhlý kodex ze 13. st. lyrické verše Rukopis zelenohorský ze Zelené hory u Nepomuku – 1818 – anonymně zaslán Národnímu muzeu měl údajně pocházet z 9. – 10. st. básně a básnická skladba – Libušin soud – tvořil pak základní politický argument měl ukázat vysokou úroveň našich zemí v této době hrdé vlastenectví vzbuzoval nedůvěru, Dobrovský jej označil jako padělek FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ1799 – 1852 zkoumal lidovou slovesnost zajímaly ho písně a přísloví, které sbíral na venkově vydal 3dílný soubor Slovanské národní písně, sbírky přísloví Mudrosloví národu slovanského ve příslovích vydal také ohlasy – obsahují ohlasovou poezii (poezie umělá, která napodobuje poezii lidovou, hlavně písně, ale i epické příběhy) Ohlas písní ruských1829 napodobil ruskou lidovou epiku k Rusku měl silný citový vztah napodobil formální rysy ruské lidové písně čerpal z ruských bylin bohatýrská epika, básně časové, zvířecí báje… Ohlas písní českých1839 básně mají lyrický ráz – pravidelný daktylotrochejský verš básně rozpravné, elegické, žertovné i satirické úvodní básní je balada Toman a lesní panna – tragický příběh snažil se psát i pro méně vzdělané čtenáře – aby tomu rozuměli JAN KOLLÁR1793 – 1852 slovenský básník, psal česky napsal kratší díla, pojednání – zabývající se jazyky Slávy dcera lyricko-epické básně – víra ve slovanství sbírka – 86 milostných znělek – rozděleny do 5 zpěvů dopracovával a doplňoval je do konce svého života elegický předzpěv FRANTIŠEK PALÁCKÝ1798 – 1876 chtěl, aby si Češi uvědomili, že byli významným evropským národem usiloval o poznání pravdy, o praktikování myšlenek svobody a demokracie Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě1836-1876 historické, politické i literární dílo 5dílný, vydával je německy zpočátku vysoká epická kvalita textu inspirace pro smetanu, Jiráska, Alše.. PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK1795 – 1861 obrozenec a jazykový reformátor Slovanské starožitnosti psané česky dějiny Slovanů základní slavistická učebnice VÁCLAV KLIMENT KLICPERA1792 – 1859 divadelník, dramatik původní dramatická tvorba v češtině napsal desítky her, organizoval divadelní život, politicky činný divadelní hry – historické veselohry, tragédie, pohádky, veselohry, frašky, rytířské hry (Blaník) psal pro Stavovské divadlo technika převleků Divotvorný klobouk, Rohovín Čtverrohý - komedie DIVADLO V KOTCÍCH 1. pol. 18. st. zejména opery, balet, pantomima, činohra uvedení první české hrané hry – Kníže honzík 1771(hra neměla úspěch, neuměli správně mluvit česky) NOSTICOVO DIVADLO(Stavovské) hrálo se německy

Témata, do kterých materiál patří