Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Česká meziválečná próza

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (84,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Česká meziválečná próza Próza 20. let - pokračují realisté (Jirásek, Winter, Rais, Nováková, Stašek) - pokračují naturalisté (Mrštíkové, Čapek-Chod) - vrchol impresionismu (Šrámek) - obraz války (Šrámek,John, Hašek) - legionářská literatura (Medek, Kopta, Langer) - próza proletářského umění (společenská, sociální), která pokračuje i ve 30. letech jako socialistický realismus (Olbracht, Majerová) - próza vycházející z poetismu (avantgardní, imaginativní) (Vančura) - demokratická próza (Čapek, Poláček, Bass) - expresionismus (Blatný, Klíma) Próza 30. let - katolicky orientovaná literatura (Deml, Durych, Čep) - ruralismus (Knap, Křelina) - psychologická próza (Havlíček, Hostovský, Glazarová) Próza proletářského umění, na kterou navazuje socialistický realismus - (próza společenská a sociální) - tvorba 20. let vychází z teorie proletářského umění Ivan Olbracht (1882-1952) - vlastním jménem Karel Zeman, syn spisovatele Antala Staška, narodil se v Semilech, do KSČ (redaktorem Rudého práva) se dostal přes sociální demokracii (redaktorem Práva lidu), v roce 1920 se zúčastnil sjezdu III. internacionály v Moskvě - reportážObrazy ze soudobého Ruska, ve 2O. letech byl dvakrát vězněn (26 Slezská Ostrava, 28 Pankrác)- vznikla kniha reportážíZamřížované zrcadlo (30), v roce 1929 se rozchází s KSČ, ve 30. letech se zabývá tematikou Podkarpatské Rusi, po válce pracoval na ministerstvu informací Tvorba : - povídkyO zlých samotářích (1913) - prostředí společenských vyděděnců, tuláků, komediantů, cirkusáků - psychologický románŽalář nejtemnější (14) - historie měšťáckého intelektuála komisaře Macha, kterému se stává žárlivost a tyranství temnějším žalářem než vlastní slepota románAnna proletářka (28) - typický příklad schematismu proletářského umění, první pokus zachytit vývoj revolučně uvědomělého proletariátu v české literatuře, hlavní postavou je služka Anna, ze které se postupně stává uvědomělá bojovnice za práva dělníků, děj probíhá během roku 1920 a reportážně zachycuje vznik KSČ, jednotlivé postavy jsou schematické, na jedné straně jsou to uvědomělí představitelé proletariátu, na druhé straně kapitalisté a vůdci sociální demokracie, kteří za peníze a pro osobní kariéru zradili zájmy dělníků románNikola Šuhaj loupežník (33) - román lze rozebrat ze dvou rovin, první je reportážně realistická a objektivní (Nikola Šuhaj je skutečná historická postava, děj se odehrává v nejzaostalejším koutě nově utvořeného Československa - Podkarpatské Rusi), druhá je umělecká, je to básnický mýtus o oživlé zbojnické tradici, kde hlavní hrdina bohatým bere a chudým dává příběh se odehrává na rozhraní konce první světové války a poválečných let, místem je vesnice Koločava Nikola Šuhaj je vojenský zběh, který utekl z vojenského pluku a skrývá se v lesích rodného kraje, stává se zbojníkem a se svou družinou bojuje proti tehdejším držitelům moci a proti bohatství, jednoho dne je na polonině chycen českými četníky, několik dní vězněn na koločavské stanici, podaří se mu uprchnout, je znovu pronásledován, ale vždy jakoby zázračně uniká (odtud jeho mýtus o nesmrtelnosti a neporazitelnosti), na Nikolovo dopadení je vypsána odměna, tři koločavští rolníci nakonec zrádně Nikolu na polonině úkladně zavraždí povídková knihaGolet v údolí - problematika Židů na Podkarpatské Rusi (zachyceny židovské tradice, pověry, postavičky) povídka O smutných očích Hany Karadžičové - příběh židovské dívky z ortodoxní rodiny, která se zamiluje do ateisty, odchází od rodičů, rozchází se s náboženskou obcí, která ji provází prokletím knihy pro mládež : Biblické příběhy (převyprávění Starého zákona) Ze starých letopisů (česká historie) O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (staroindické bajky) Socialistický realismus (30. léta) navazuje na proletářské umění 20. let vzorem je předevšímsovětská literatura (Gorkij, Fadějev, Tolstoj, Šolochov, Ostrovskij), ale i francouzská levicově zaměřená literatura (Aragon, Eluard) - do tvorby českých spisovatelů se také promítly politické události,sjezd KSČ v roce 1929, do čela strany se dostalo nové vedení v čele s Klementem Gottwaldem, na protest proti tomusedm spisovatelů ze strany vystoupilo (Hora, Majerová, Olbracht, Neumann, Seifert, Vančura, Helena Malířová) v roce 1934 se konalv Moskvě sjezd sovětských spisovatelů, na kterém byly stanoveny základní principy socialistického realismu- cílem zobrazení současného světa a revoluční perspektivy časopisem levicově zaměřenách autorů bylU Blok (36-38) známýmiliterárními kritiky byli : Eduard Urx, Kurt Konrad, Bedřich Václavek Marie Majerová (1882-1967) narodila se v Úvalech u Prahy, dětství prožila na Kladně, přes sociální demokracii se stává členkou KSČ, pracuje jako redaktorka Rudého práva, v roce 1929 se s KSČ rozchází, po druhé světové válce do ní opět vstupuje románSiréna (35) - rodová kronika, která se odehrává na hutnickém Kladně, zachycuje osudy tří generací rodiny Hudců od druhé poloviny 19. století do první světové války, v životních příbězích jednotlivých hrdinů sleduje proces třídního uvědomování (nejstarším příslušníkem je Hudec vynálezce - bývalý uhlíř v lánských lesích, na kladenskou huť ho přivádí zranění při těžbě dřeva, Pepek frajer - rváč i záletník, stane se obětí hutního neštěstí, jeho žena Hudcovka - ústřední postava, považovaná za nejzdařilejší literární typ, patří k přirozeně moudrým lidem, zpočátku stojí mimo sociální hnutí, po zabití dcery četnickou salvou se dostává k třídnímu uvědomění, Hudec policajt - pobyt v Americe, návrat, s matkou patří k oporám dlouhodobé kladenské stávky na počátku 20. století ) novelaHavířská balada (38) - tvoří vrchol její tvorby, autorka vzala jednu postavu ze Sirény (Rudla Hudec, vedlejší postava Sirény, syn Hudcovky) a jeho životní příběh rozvedla jako látku k novému dílu, Rudla odchází za prací do ciziny, prožívá zde těžký život horníka, po návratu je odsouzen k žebrotě autorka vyzdvihuje mravní kvality dělníka a jeho ženy knihy pro děti : Bruno, Robinsonka, Čarovný svět (pohádky), Zázračná hodinka (povídky z děl

Témata, do kterých materiál patří