Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Bylo nás pět – Karel Poláček

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

BYLO NÁS PĚT část ●literární druh Epika (dílo, které má děj a popisuje skutečnost) ●literární žánr Humoristický román ●literární forma Próza ●posouzení aktuálnosti díla Dílo aktuální bohužel není, protože nastávající generace už po vesnicích běhat nebude. Nastávající generace už bude zastíněna moderními pokroky, tudíž přečtením knížky si krásně zavzpomínáte na dětství. Kompozice Chronologická, rozděleno na oddíly, částečně biografická ●určení místa a času textu místo: malé město, autorův rodný Rychnov nad Kněžnou čas: autorovo dětství, tj. přelom 19. a 20. století ● pravděpodobný adresát Dle mého názoru je to dílo určené pro všechny generace. ●zařazení knihy do kontextu celého autorova díla Román, který vyšel až po jeho smrti. určení smyslu díla Spisovatel se snaží lidem ukázat dětskou nevinnost a představivost. Každý, kdo si přečte knihu, určitě zavzpomíná na staré časy z mládí. Hlavní téma zobrazení světa dětí v kontrastu se světem dospělých a zároveň je zobrazení idylickéhoživota před 2. sv válkou Část Vypravěč:ich forma, vypravečem je i hl. postava, personální vypravěč Postavy: Petr Bajza Hlavní hrdina a vypravěč, Veselý, rošťák, inteligentní, má velikou představivostTonda Bejval Péťův spolužák, „vynálezce“-hodně si o sobě myslí, lakomýČenda Jirsák Kamarád Péti, je nábožnýEda Kemlink - velmi chytrýPepa Zilvar - Z chudobince, je starší než ostatní hoši, několikrát propadl, kouří, vede dospělé řeči, statečný,tatínek Bajza -majitel obchodu se smíšeným zbožím, přísný, ale zároveň i laskavý, poněkud opatrný na penízemaminka Bajzová - hodná, rozumná, často zmírňuje tatínkovu přísnostKristýna Eva Svobodová - dcera cukráře, Petrova favoritka, nosí Péťovi z cukrářství dobroty Mančinka -Mladší sestřička ( batole) Péti BajzyLáďa Bajza - Starší bratr Péti Bajzy, učí se na kupce v Mostěpan Fajst - pomluvačný ●dominantní slohový postup vyprávěcí Vyprávěcí způsob Ich forma, občasné monology i dialogy Typy promluv Přímá řeč i nepřímá řeč Část Spisovný jazyk se střídá s nespisovným a hovorovým 2. Literárněhistorický kontext Autor: Karel Polášek ●zařazení autora do uměleckého směru demokratický proud ●určení století, v němž autor tvořil 1. pol 20 století ●určení dalších autorů stejného um. směru Eduard Bass, Karel Čapek, Josef Čapek, ●názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Muži v ofsajdu, Hostinec u Kamenného stolu, Okresní město Děj: Hlavní postava Petr Bajza prožívá se svými kamarády příhody, které prožil autor ve svém dětství. Kamarádí spolu pět chlapců – Petr Bajza, syn obchodníka, Antonín Bejval – jeho otec má provoznictví, Éda Kemlink – syn úředníka, Čeněk Jirsák– jeho otec vyrábí čepice a Pepek Zilvar – syn obecního žebráka, který bydlí v chudobinci. V rodině Bajzových má hlavní slovo přísný a velmi šetrný tatínek, Péťova maminka je hodná a laskavá, starší bratr Ladislav si hraje na dospělého a důležitého, malou Mančinku musí Péťa často opatrovat. Služebná Kristýna je veselá, Péťa ji nazývá „Rampepurda“, protože pochází ze vsi Rampuše, a často jí provádívšelijaké zlomyslnosti. V první části knihy popisuje autor mnoho Bukovských dobrodružství. Jsou zde svérázné postavy města – pan Fajst, který chlapce věčně kárá a je přesvědčen o jejich špatném konci,zelinářka Kozí Kuncka, které se chlapci posmívají, Jakub od Bejvalů, který jezdí s koňmi, je nemluvný,ale chlapci ho mají rádi, rozmazlený továrnický synek Otakárek Soumarů, Eva Svobodová z cukrárny, kterou má Péťa rád a která mu nosí tajně dobroty. Bajzovi příbuzní Vařekovi jsou závistiví a lakotní lidé. V druhé části knihy nastupuje místo skutečných událostí Péťova fantazie. Chlapec prodělává spálu a jako vzpomínka na nevšední zážitek, který mu přinesla návštěva cirkusu, sní o tom, že má slona Jumba a se svými kamarády a spolužačkou Evou Svobodovou odjíždí do Indie, kde se má Zilvar z chudobince oženit se dcerou maharádži. Když se Péťa uzdravuje a probírá se z horečky, diví se, že jeho kamarádi nevědí nic o příhodách z Indie a pomalu se smiřuje s tím, že všechno prožil jen ve snu.

Témata, do kterých materiál patří