Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stylistické útvary na pomezí uměleckého a publicistického stylu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Stylistické útvary na pomezí uměleckého a publicistického stylu reportáž smíšený útvar (zpravodajství + umělecký nebo odborný styl) informuje o zajímavých místech, provozech na základě přímého styku s nimi reportáž novinářská, rozhlasová, televizní, filmová, fotografická podmínka – očité svědectví autora cíl – názorná představa prostředí, události (i podrobnosti)--> „přímý přenos“ živé a zajímavé vylíčení skutečná událost (základ) zpracována staticky nebo dějově (jako by autor procházel prostředím – popisný postup) fejeton útvar stylu publicistického a uměleckého drobná zajímavá aktuální témata všedního denního života v novém světle zpracování zábavným, ironickým nebo humorným tónem, vtipně a duchaplně s cílem kritizovat veřejný jev, vyvolat okamžitou reakci – snaha věc napravit – má vyvrcholení (pointu) uveřejňován v novinách pod čarou (dolní část stránky); Jan Neruda, Rudolf Křesťan aj. znaky: přítomnost úvahy (aktuální) stanovisko autora a jeho osobní zaujetí konkrétní údaje a fakta humor a komika originalita - Skloubení publicistického a uměleckého stylu se pochopitelně neomezuje na tyto dva útvary, v nichž je programově, apriorně zachyceno. Mísení obého má očividně funkční motivaci: publicistický tvar cílí k apelovému, ovlivňovacímu a přesvědčovacímu působení textu na širokou veřejnost, má určitou společenskou, mimoliterární funkci, zatímco umělecký charakter textu zajišťuje mu aktualizovanost, ozvláštnění, působí tedy ve prospěch hodnot estetických – řečeno velmi zjednodušeně. Obrozenské knihy například oplývaly zřetelně publicistickým, ba agitačním duchem. Opačný příklad je ještě dostupnější: noviny nezřídka užívají uměleckých prvků.

Témata, do kterých materiál patří