Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Česká literatura od konce 2.sv.

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (84,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Česká literatura od konce 2.sv. války až po současnou literaturu - u každé knihy, kterou si vyberu najít si v prvé řadě rok - literárně historický kontext - první období: od 1945 do 1948 - osvobození - vítězný únor - konec 2.sv. války - po 2.sv. válce reagují na tuto proběhlou dobu - literatura holokaustu - zážitky z fronty - domácí odboj - 1948- v roce 1946 první sjezd českých spisovatelů -> první spor o orientaci literatury - poválečný rozkvět literatura zastaven - řadě spisovatelů zákaz publikovat - první vlna emigrace - oficiální literatura = vyhovovala státní ideologii tedy socialismu - vzorem sovětská literatura - zákaz nesocialistických knih - zničeno 27 mil. knih - sjezdy KSČ ovlivňovali literaturu - vykonstruované politické procesy - budovatelská poezie a budovatelský román (propagace ideologie (sociologie)) - schématická a podprůměrná až hloupá literatura - kladný hrdina - vždy komunista (dělník, rolník) - záporný hrdina - bývalý statkář - Maria Maierová - Maria Pujmanová - Václav Řezáč - Michal Sedloň - Samizdatová literatura - po domácku vyrobená literatura - bytová divadla - edice petlice nakladatelství - Exilová literatura - vycházela v zahraničí - nakladatelství Josefa Škvoreckého - Josef Škvorecký - zakládají exilové nakladatelství 68 - pašování literatury do ČR - V 1953 - umírá Stalin a Gottwald - V 1956 - sjezd KSSS - Nikita Chruščov zkritizoval kult Stalina - následuje kulturní i psychické uvolnění - tajemník UVKSČ Alexander Dubček - 1968 - okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy - zpřísnění cenzury - zakázána spousta autorů - 70. a 80. léta - éra normalizace - život podlé jedné socialistické normy - 1989 - sametová revoluce -> končí totalita Arnošt Lustig - představitel jednoho tématu (Holokaust) - podařilo se mu přežít pochod smrti (Terezín, Osvětim, Buchenwald) - v 60. letech emigroval do USA -> Modlitba pro Kateřinu Horovicovou - vyšel v roce 1964 - motiv skutečné události - skupina velmi bohatých židů -> Noc a naděje -> Démanty noci -> Dita Saxová Josef Škvorecký - narozen v Náchodě - celou svoji tvorbu spojil s tímto městem - autor biografických próz - v knížkách Náchodu říká Kostelec - po válce vystudoval jazyk - romány na sebe navazují - sobě v románu říká Danny Smiřický (autorovo Alter Ego) -> Zbabělci -> Prima sezóna (zfilmováno) Milan Kundera - bude se hodit do literárně historického kontextu - autor tzv. intelektuální prózy - žije ve Francii -> povídky Tři sešity směšné lásky - patří do exilové literatury -> Valčík na rozloučenou Ludvík Vaculík - prozaik a novinář - fejetonista Bohumil Hrabal - chvíli zakázaný, chvíli povolený

Témata, do kterých materiál patří