Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20. Máj - Karel Hynek Mácha

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Král Lávra – Karel Havlíček Borovský Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Česká literatura 1. poloviny 19. století (4. fáze národního obrození, romantismus v české literatuře) ROMANTISMUS - vznikl v Anglii na počátku 19. stol., rozšířil se do celé Evropy - někde přetrval celou polovinu 19. stol. - navazuje na tendence preromantismu - není jen umělecký styl, ale životní pocit, postoj člověka - nový způsob pohledu na svět – silně subjektivní a individualistický - požaduje se tvůrčí svoboda, nezávislost, touha po harmonii s přírodou - inspirace – gotika pro svou tajuplnost ROMANTISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE (30. – 40. léta 19. st.) - hledání východiska z krize světa - důraz na národ, vychází z lidové tvorby a přetváří ji - prolínání romantismu s realismem(romantismus se v Čechách nikdy nerozvinul úplně - kromě K. H. Máchy) - venkovská próza, idylické dětství, sny o lepším světě (Němcová) - potřeba vlastenectví, obhajoba demokratických zásad proti vládě a církvi (Havlíček) -Matice česká= osvětová organizace, jejíž členové pořádali osvětové přednášky, překládali díla cizích autorů Světový realismus (1. pol. 19. stol.) Historický kontext: - průmyslová revoluce - přesun obyvatel do měst, pokrok - Francie se stává republikou - v Rusku se ruší nevolnictví - USA – boje S x J + otroctví - Darwinova teorie Rysy: - zobrazování psych. vývoje čl., různých vrstev společnosti a vztahů mezi nimi - dialekt a městská mluva - skutečnost, důraz na rozum a realitu, objektivita - vševědoucí vypravěč TVORBA: Rusko – dramata a romány - Nikolaj Vasilejevič Gogol – Revizor - Fjodor Michajlovič Dostojevskij – Idiot - Lev Nikolajevič Tolstoj – Anna Karenina Francie – romány - Honoré de Balzac – Otec Goriot - Gustav Flaubert – Paní Bovaryová USA - real. Romány - Mark Twain - Dobrodružství Toma Sawyera Anglie – děti z chudých vrstev - Charles Dickens - Oliver Twist Norsko– dramata Polsko – historické romány Rysy: - důraz na city, individualitu, tajemství a prožitky - ukazuje se princip ideálu národa a myšlenka slovanství - Ironie z rozporu mezi ideálem a skutečností - putování, dálky, cesta, poutníci, jezera - opuštěná místa (hrady, příroda) - hlavní hrdina: měšťan bojující proti nepravostem světa Přístupy: - Hledánívýchodiska z krize světa J. K. Tyl - Rozervanost a světabol– hlavní hrdina je rozervanec, co popírá řád lidský i božský K. H. Mácha - Nacionální - lid je jediná pozitivní hodnota K. J. Erben - Idylické sny o lepším světě Božena Němcová Historický kontext: - evropská revoluce podpořila národní svobodu - zvýšila se poptávka po knihách a spotřebním zboží díky obrozencům - čeština se stávala jazykem veřejného života, projevem národního cítění - rozvoj divadla a českých časopisů - probudilo se emancipační hnutí žen vznikaly školy pro české dívky NÁRODNÍ OBROZENÍ - období českých dějin 2. pol. 18. století - znovuobnovení češtiny(důvody - nízké, vrstvy, vesnice, neprestižní jazyk) - němčina byla prestižní(důvody – nadvláda Rakouska- Uherska, Vídeňský centralismus – germanizace) - snaha navrátit se k Veleslavínské češtině– stav čj před bitvou na Bílé Hoře Historický kontext: - osvícenství – racionalismus, rozum - reformy –Marie Terezie, Josef II. - povinná školní docházka - 1781 – zrušení nevolnictví - toleranční patent – svoboda vyznání náboženství -zrušení cenzury Fáze národního obrození 1. Obranná 2. Ofenzivní 3. Vrcholná - obrozenecká lit., - generace Dobrovského - klasicismus - rozvoj jazyka - generace Jungmanna - r. krásnohorský/královedvorský - preromantismus - romantismus až realismus Josef Dobrovský Gelasius Dobner, František Pelcl(věda) Prokop Šedivý, J. K. Tyl Josef Jungmann František Palacký František L. Čelakovský Pavel Josef Šafařík Jan Kollár = mluvnice, obrana češtiny = vznik literatury Kontext autorovy tvorby Autor: Karel Hynek Mácha (1810 - 1836) - jediný představitel českého romantického básnictví a jeden z největších českých básníků vůbec - zakladatel moderní české poezie - psal básně, emotivně laděné prózy, deníky - hrál v ochotnických divadelních představeních ve Stavovském a Kajetánském divadle, patřil do skupiny spolupracovníků Josefa Kajetána Tyla - ve své době nepochopen - rád se toulal po zříceninách českých hradů a často je kreslil - s přítelem Strobachem došel pěšky až do Benátek - v roce 1834 podnikl svojí nejdelší cestu - přes Rakousko a Alpy se vydal do Itálie - posledních 5 měsíců života pracoval jako praktikant v Litoměřicích Další díla: Svatý Ivan, Kat, Obrazy ze života mého, Cikáni Autorovy soudobí autoři: Josef Kajetán Tyl (1808–1856) Karel Jaromír Erben (1811–1870) Božena Němcová (1820–1862) - Významný český dramatik - putoval dva roky s kočovným divadlem - Redigoval časopisy:Květy,Vlastimil, Posel z Prahy - zakladatelmoderního českého divadla - tvůrcetextu národní hymny - spor s Máchou díloRozervanec - sbíral lidové písně a pohádky(na rozdíl od Němcové ji neidealizoval) - členMatice české – podílel se na formování spis. č.j. - *Vídeň, dívčí jméno Barbora Panklová - dětství strávila v ratibořickém údolí u České Skalice - s manželem Josefem Němcem se často stěhovala Dramatické báchorky -Strakonický dudák Historické hry -Jan Hus Hra se zpěvy -Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka Próza -Dekret kutnohorský Činohry ze současného života Kytice z pověstí národních - kniha obsahuje 12 balad(Poklad, Svatební košile, Polednice, …) Prostonárodní české písně a říkadla Pohádky V zámku a v podzámčí Národní báchorky a pověsti Divá Bára Karla Babička Pohorská vesnice Romantismus: Victor Hugo (1802–1885) Jane Austenová (1775-1817) George Gordon Byron (1788-1824) Percy Bysshe Shelley (1792-1822) Walter Scott (1771-1832) - Francie - Anglie - představitelka tzv. rodinného románu - považován za zakladatele historické povídky a historického románu Stendhal, Legenda, Chrám Matky boží v Paříži, Bídníci Pýcha a předsudek Childe Haroldova pouť Odpoutaný Prométheus Waverly, Ivanhoe Analýza uměleckého textu I

Témata, do kterých materiál patří