Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Česká literatura středověku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ČESKÁ LITERATURA STŘEDOVĚKU Velká Morava 5.7.873 – příchod Konstantina a Metoděje Konstantin a Metoděj věrozvěsti – zvěstovatelé vírystaroslověnština, hlaholice Český stát centrum je PrahaPřemyslovci973 – biskupství v PrazeSTAROSLOVĚNSKÉ PÍSEMNICTVÍ Proglas veršovaná předmluva k evangeliuprávo člověka na bohoslužby v ČJmanifest působení K a M na Velké Moravě Zákon sudnyj ljudem soudní zákony pro laiky Nomokánon církevní předpisy Paterik vyprávění o mniších a poustevnících Legenda o sv. Václavu první staroslověnská legenda Legenda o sv. Ludmila o Václavově babičceLudmila zemřela mučednickou smrtí – uškrcenaz 10.století legenda – vypráví o narození, životě utrpení, umučení či usmrcení světců a světic, o jejich mimořádných činech a zázracích LATINSKY PSANÁ LITERATURA Kristiánova legenda život a umučení svatého Václava a svaté Ludmilylatinsky Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu psána prózoukonec 10. stol.dějiny českého křesťanství Kronika česká Kosmas ženatý (Božetěcha) svatovítská kapitula – r.1120 kněžívylíčeny české dějiny od nejstarších dob až do autorovy smrtipsána latinou = Kosmova kronika3 části: bájná vyprávění starců hodnověrná svědectví to, co autor zažilpřelom 11. a 12. století Zbraslavská kronika opat Ota, opat Petr Žitavskýdovedena do roku 1338 (do 14. století) kronika – kniha, do níž byly události zaznamenávány chronologicky POČÁTKY ČESKY PSANÉ LITERATURY bohemika česká slova a věty, odborná slovaglosy vysvětlivky komentující text, poznámky mezi řádky – interlineární, okraj textu – marginálníprvní česká věta „Pavel dal jest Ploskovicích zemu, Vlach dal jest zemu Bogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučeja a Sedlatu.“ 13. století Hospodine, pomiluj ny první český duchovní píseň2. pol. 10. stol.staroslověnský původ Svatý Václave, vévodo české země z 12. století gnómy – krátká mravní ponaučení EPIKA Alexandreis alegorické díloveršovaný epospřelom 13. a 14. stoletíautor pravděpodobně šlechtic z vyšší společenské vrstvynámět: Alexandr Veliký Alexandreida prvníz Francie v české verzi lze v mnohých rysech poznat českého panovníka Přemysla Otakara II. Tristram a Izalda poslední třetina 14. stol.převzaté keltské pověsti o králi Markovi a kouzelném nápoji Dalimilova kronika = Kronika tak řečeného Dalimilačeská veršovaná skladbaDalimilova – autor je pravděpodobně historický omyl, ale název zůstalprvní česky psaná kronikaz let 1310-1314 Kronika česká Dalimilova kronika Přelom 11. a 12. století 14. století Latinsky Česky Próza Veršovaná Od nejstarších pověstí do 1125 Výběr důležitých událostí pro posílení národního sebevědomí Tkadleček prozaické dílopsané formou sporukolem r. 1400 Trojánská kronika dobývání Troje (zde jako středověké město)vyšla r. 1468 jako prvotisk (= inkunábule)zábavná próza, není kronika cestopisy plné fantazijních příběhů a představ Marco Polo – Milión – skutečné autorovy zážitky z cest do Mongolska a Číny Česky psané legendy Legenda o sv. Kateřině Legenda o sv. Prokopu Egyptské prostředí (Alexandrie) Sázavský klášter

Témata, do kterých materiál patří