Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Moliére - Lakomec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Moliére - Lakomec Období klasicismu za vlády Ludvíka VIII. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní) Téma: O člověku pro kterého jsou peníze víc než lidi. Motiv: Lakota. Časoprostor: Děj se odehrává v Paříži v 17 století. Kompoziční výstavba: Dílo je psáno chronologicky.Dodržování 3jednoty. Odehrává se v jeden čas na jednom místě a má jeden děj.Je v něm plno komediálních prvků.Má 5 dějství.Expozice – Harpagonův majetek.Kolize – láska Harpagona a syna Kleanta.Krize – Harpagon zamítl svatbu Kleanta a Marie.Katastrofa – ztráta peněz.Závěr – navrácení peněz, svatba Marie a Kleanta a také Elišky a Valéra. Druh: Drama Žánr: Tragikomedie - satirická. 2. Část Vypravěč/lyrický subjekt = myšlenky vypravěče: Er forma – řeč vypravěče má podobu monologu.Kritika společnosti směšnou formou. Postavy: Harpagon – Moliére na něm ukazuje obraz lichváře, který je pro své peníze ochoten obětovat cokoliv. Citovými vztahy počínaje a vlastní rodinou konče. Ztráta peněz pro něj znamená naprostou tragédii, nenávist ke všemu živému, nechuť k životu a ztracený smysl života.Čipera – Je zcela oddaný svému pánu Kleantovi. S myšlenkou, že svému pánovi pomůže, ukradl Harpagonovi jeho skříňku s penězi.Kleantes – Harpagonův syn. Zamiloval se do Mariany, i když byla velice chudá. Šílená láska k penězům jeho otce se mu příčí. Je tedy jeho pravým opakem.Mariana – Chudá dívka, která se stará o svou nemocnou matku. Zamilovala se do Kleanta. Ne pro jeho peníze, ale proto, že je takový, jaký je.Valér – sluha Harpagona; zamilovaný do jeho dcery Elišky.Eliška – dcera Harpagona; zamilovaná do Valéra.Anselm – šlechtic, má si vzít Elišku proti její vůli; otec Valéra a Mariany (jak se na konci hry ukáže).Jakub - Harpagonův kočí a kuchař, který falešně udá Valéra za krádež Harpagonova pokladuk Marianě a poté i Kleantovi Vyprávěcí způsoby: Živé dialogy plné hovorových obratů, zejména u Harpagonova služebnictva.Monology Typy promluv: Přímá řeč, oslovování, věty oznamovací, tázací a rozkazovací. Veršová výstavba: -------------- 3. Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: Spisovný jazyk.Místy archaismy.Psáno v próze.Často použit satirický tón.Dílo přeloženo z francouzštiny do češtiny.Kritika ve směšné formě – kritika společnosti. Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku: V díle jsou tyto figury:Satirický tón.Sarkasmus.Metafora.Přímá řeč.Oslovení = Vokativ. Literárně historický kontext: Herec, dramatik, režisér a klasik světové komedie. Nejslavnější představitel světového klasicismu.Francouzský spisovatel Jaen- Baptiste Poquelin vystupoval pod jménem Moliére se narodil v roce 1622. Od svých mladých let působil u kočovných společností jako herec a režisér. Zabýval se také psaním frašek a komedií. Poté získal místo ředitele královského divadla v Paříži. Stále vedl válku s církví a s královským dvorem. V jeho hrách se promítala soudobá mravní problematika, od postavení žen ve společnosti i v rodině, lakoty, náboženského pokrytectví až po úlisnost a snahu měšťanstva napodobovat šlechtu. Postavy jeho děl mají výrazné charakterové rysy. Moliere zemřel v roce 1673. Moliérova díla: Tartuff -s jeho dcerou. Členové rodiny se tomu snaží zabránit, ale marně. Orgon je tak zaslepen falešným přátelstvím Tartuffeho, že na něj přepíše svůj majetek. Teprve zásah krále dokáže zabránit krachu rodiny. Misantrop, Zdraví nemocný -Komedie namířené proti předsudkům a zlosynům, hlásající zdravý rozum a lidovou morálku. Postavy těchto komedií jsou velmi opravdové, s charaktery lidí, žijících v nejrůznějších dobách i společenských vrstvách. Další představitelé tohoto období: Jean de La Fontaine – bajky. Děj: k svatbě věno, ale aby jej dostaly ony. Tyto pomluvy jeho dětem ztěžují společenský život.Když se Eliška zasnoubí s Valérem, má oprávněné obavy, že otec jejich svatbě nepožehná. Proto se se svými úmysly nejprve rozhodne svěřit svému bratru Kleantovi. Ten se jí na oplátku svěří se svým trápením. On sám je také zamilovaný do chudé, ale velmi krásné dívky Mariany a chce si ji vzít.Ani jednomu z nich se však do přiznávání svých citů otci nechce. Mají totiž strach z jeho reakce. Nakonec se rozhodnou, že za otcem půjdou společně. Ten o svatbě začne hovořit sám. O Marianě mluví pěkně a potěší ho, že mu jeho syn dá za pravdu v tom, že by z ní byla dobrá manželka. Poté vyjde najevo, že Harpagon celou dobu mluví o tom, že on sám si chce Marianu vzít. Na tuto myšlenku přivedla Harpagona dohazovačka Frosina, která pomocí různých úskoků, dvojsmyslných vět a chlácholivých monologů přesvědčí Harpagona, že jej Mariana miluje.Celá situace se stává pro Harpagonovy děti ještě více nešťastnou, když jim jejich otec oznámí, že pro ně také našel vhodné protějšky. Pro svou dceru Anselma, velice bohatého staršího pána, a pro Kleanta bohatou vdovu.Když se Frosina dozví, že Mariana miluje Kleanta, rozhodne se mladému páru pomoci. Plánuje s dívkou, jak se lakomce zbavit. Roli v tom hraje také fakt, že jí Harpagon za její předešlé dohazovačské služby nezaplatil.Kleant se rozhodne jednat sám. Podepíše nevýhodný obchod s neznámým lichvářem, ze kterého se nakonec vyklube jeho otec, jehož tím nesmírně rozčílí.Dojde k hádce mezi Kleantem a Harpagonem, při níž tedy vyjdou najevo Kleantovy city k Marianě, po které touží oba.s penězi, kterou Harpagon ukrýval v zahradě a později ji předá Kleantovi. Harpagon ale brzy přijde na to, že mu poklad chybí. Rozzuří se a přivolá komisaře. Rozhodne se vyslechnout celou rodinu i služebnictvo. Jakub obviní ze zlosti Valéra, jenž ho v hádce kvůli přípravě večeře uhodil.k Elišce, a tak se ke všemu přizná. Harpagon je vzteky bez sebe. Chce nechat Valéra popravit.Ještě ten samý večer má dojít k slavnostní večeři, na níž Harpagon pozval jak svou nastávající Marianu, tak Anselma, kterého určil za ženicha své dceři. Po příchodu pana Anselma se všechno změní.Valér přiznává, že je synem hraběte Tomase d'Alburci. On jediný přežil, když s celou rodinou ztroskotali na moři. To celé s

Témata, do kterých materiál patří