Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Český romantismus

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,18 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Český romantismus Karel Hynek Mácha – nejvýznamnější český romantický básník, narodil se v Praze, studoval práva, velká záliba cestování, okolí Prahy, Krkonoše, zříceniny hradů, ochotník, advokátní koncipient v Litoměřicích, před sňatkem zemřel na následky nemoci a vyčerpání, 1939 – ostatky převezeny z Litoměřic na SlavínSvět jsem vstoupilMáj - lyricko-epická báseň, vrcholné dílo, základní dílo moderní české poezie - děj se odehrává v krajině kolem Bezdězu. Vilém se dovídá, že Jarmila byla svedena ještě v době, než ji poznal, zavraždí svůdce, ale netuší, že to byl jeho otec – jím byl zavržen a stal se z něj loupežník → uvržen do vězení → příští den = poprava. Jarmila spáchá sebevraždu skokem do jezera - 1. zpěv – obraz májové přírody – motivy lásky - 2. zpěv – znázornění času, věčnosti, přírody, doba do popravy - 3. zpěv – vrchol básně, Vilém vzpomíná na dětství, přemýšlí o životě - 4. zpěv – básník se ztotožňuje se svým hrdinou a poutníkem, který se po letech vrací na popraviště - 1. Intermezzo – popis půlnočního popraviště - 2. Intermezzo – obraz horské přírody - ohlasy: přijat nepříznivě, vliv na další generace → Májovci Cikáni, Večer na Bezdězu, Pouť krkonošskáMarinka – lyrická povídka o krásné dívce z chudé pražské čtvrti a vzájemně nenaplněné lásky s básníkem (Máchou), kompozice se podobá opeřeKřivoklát– 1. část zamýšleného 4 dílného cyklu „Kat“ – další díly: Valdek, Vyšehrad a Karlštejn - Josef Kajetán Tyl – narozen v Kutné Hoře, novinář, redaktor, herec, dramatik psal prózu – povídky:Dekret kutnohorský Divadelní hry: ze současného života –Paličova dcera, Fidovačka Historické hry –Jan Hus, Kutnohorští havíři Dramatické báchorky – hry s pohád. motivy –Strakonický dudák, Jiříkovo vidění Adaptace –Paní Marjánka, matka pluku Strakonický dudák –muzikant Švanda odešel do světa vydělat si zázračnými dudami peníze, aby se mohl oženit s Dorotkou. Ve světě ho zaslepila sláva a peníze. Dorotka se ho vydala hledat. Svou láskou ho zachránila před nebezpečím ciziny a tajemných sil. Fidlovačka aneb žádný hněv a žádnárvačka - lokální fraška se zpěvy, obraz života pražských lidových a měšťanských vrstev. Fidlovačka = slavnost pražských ševců; ve hře poprvé zazněla píseň: KDE DOMOV MŮJ → hudbu složil František ŠkroupJan Hus – historická hra o 5 dějstvích, o životním osudu Jana Husa, který hájí pravdu, ale v Kostnici je lstí a zradou odsouzen k upálení Karel Jaromír Erben – narozen v Miletíně, studoval filozofii a práva v Praze, vědec český a slovanský historik, právník, archivář, vydavatel staročeských památek, překladatel, sbíral lidovou slovesnost, návaznost na Čelakovského, sbíral české národní písně, pohádky„Prostonárodní české písně a říkadla“ – Zlatovláska, Dlouhý, široký a bystrozrakýKytice– sbírka 13-ti básní, nejčastěji balad, námět – většinou české báje → autorův obraz života dávných předků, jejich pohledu na svět, s působením nadpřirozených a tajemných sil a bytostí; v popředí konflikty mezi člověkem a přírodou, mezi přáním jedince a řádem; osudovost a konflikty vyplývají z porušení základních lidských vztahů (romantické propojení příběhu s úvahou a líčením. Základní motiv = otázka viny a trestu, trest bývá krutý, otázka mateřské lásky Karel Havlíček Borovský – klasik české politické satyry, narodil se v Borové u Přibyslavi, studoval gymnázium v Havlíčkově (Německém) Brodě, chtěl se stát knězem, pobýval v Rusku jako vychovatel →„Obrazy z Rus“.Po revoluci byl souzen a pronásledován, v r. 1851 byl odvezen do exilu v Brixenu. Novinář, literární kritik, překladatel (Gogola).Král LávraEpigramy– krátké, satiricky útočné básně, ukazuje svůj kritický pohled na život a svět. 5 oddílů, věnované církvi, králi, vlasti, múzám, světu –Demokratský, Na sebe, SlovanskýTyrolské elegie – inspirace vlastním zážitkem, zatčení a cesta do Brixenu, život ve vyhnanství, popis osobní i národní tragédie, kritizoval policejní systém rakouské monarchie, opovržení rakouskou vládou,Křest svatého Vladimíra – nedokončený satirický epos o sporu cara s bohem, který končí Perunovou popravouBožena Němcová- narozena ve Vídni, provdána za Josefa Němce, v knihách se zabývala sociálními otázkamipohádky –Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádkypovídky – typické rysy českého venkova, texty s jednoduchým příběhem kolem 1 postavy,Baruška, Karla, Dobrý člověk, Pan učitelDivá Bára- dcera pastýře Jakuba. V raném dětství ztratila matku a vyrůstala s otcem. Jelikož byla velmi vnímavé a nebojácné dítě, sousedé a lidé z blízkého okolí ji začali přezdívat „ Divá Bára“. Její dobré odvážné skutky se nesetkaly s pochopením ostatních, ale právě naopak. Bářin věrný přítel - psa Lišaj. Hlavní zápletkou povídky je překažení zásnub Elišky s bohatým panem správcem Kiliánem Slámou. Tohoto úkolu se pochopitelně ujímá Bára. Záhy je ovšem usvědčena, a po svém přiznání odsouzena. Stráví noc v Kostnici na místním hřbitově. Na závěr příběhu se Bára shledává s myslivcem, který pochopil Bářiny přednosti a měl ji upřímně rád.V zámku a v podzámčí→ odehrává se na Nymbursku, 2 světy – zámek a podzámčí, důležitá je postava doktoraBabička → vznikla po smrti syna Hynka, trpěla hmotným nedostatkem, vzpomíná na dětství, doplněno o poznání lidského života. Hlavní postavou je babička Magdalena Novotná, 2 dějová pásma – 1) příjezd babičky, popis jejího všedního dne, 2) změna Starého bělidla, změna lidí, svátků

Témata, do kterých materiál patří