Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Dante Alighieri - Božská komedie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vypracované otázky z knihy Dante Alighieri - Božská komedie
DANTE ALIGHIERI -BOŽSKÁ KOMEDIE Úkol zadán z učebnicečeského jazyka Odmaturuj! z literatury 1 (včetně současné české a světové literatury) Jak líčí autor místo věčného zavržení? Jako peklo. Kdo je hlavní postavou skladby? Sám básník (Dante) Co svědčí ještě o typicky středověkém myšlení a co už o renesančním názoru na svět? Chronologicky dílo spadá do středověku, ale obdiv k antice a víře v lidské činnosti se řadí do renesance. Proč se Božská komedie považuje za přelomové dílo mezi středověkem a renesancí? Autor seinspiruje antikou, snaží se vyjádřit obraz křesťanského středověku, vyjádření k historickým politickým problémům v lidských dějinách / k mýtům. Byla to doba reformace církve, vzkvétajícího obchodu, podpora umění, astronomických a přírodních objevů. Ovlivnění platonické idealizované lásky. Které typicky renesanční znaky vyplývají ze skladby? Trest za lidské viny, láska k antické vzdělanosti, touha člověka po poznání Co je duchovní epos, co má společného a co rozdílného s předcházejícími typyeposu? Rozlehlá epická veršovaná báseň s náboženskými náměty, Epos má hrdinu (společné), kterým je zamilovaný básník hledající svou milenku v Ráji (rozdílné – touhačlověka po poznání). Uveďte z textu aspoň některé doklady složité kompoziční stavby básně, založené nazásadě trojčlennosti. Chronologický postup, zvláštní slovosled autora Přej mi to světlo, jímž ses rozhořela v mé duši ty, aby pak duše má ti bylá milá, až vyklouzne z těla. Proč se strofám skladbyříká terciny? Vyvoďte jejich pravidelné rýmové schéma. Skladba je po 3 veršech = aba bcb cdc ded … xyx yzy Kam až směřuje Dantovo putování (viz i název díla), k poznání koho ačeho? K Bohu, k poznání zesnulé milenky Danta Beatrice a spásy lidstva Jak souvisejí s Dantovým dílem pozdější, např. Komenského Labyrint světa a rájsrdce, Miltonův Ztracený ráj, Goethův Faust, případně Kollárova Slávy dcera? Každý hrdina v díle se setkává s Peklem nebo / i Rájem. Jedná se o díla, která obsahují prvky středověkého náboženství a renesanční filosofie.

Témata, do kterých materiál patří