Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stařec a moře

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (6,47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

Stařec a moře (1952) ŽÁNR NOVELA-prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu; soustřeďuje se na jeden jednoduchý: ale poutavý a nápaditý příběh. Tomu se Věnuje, stupňuje ho až do překvapivého dějového zvratu, který je základem kompozice novely, a do závěrečné pointy. Historicko-společenský kontext (světová literatura v předválečném, válečném a meziválečném období) -1914-1918 1.sv. válka-3é. léta nástup fašismu v Německu -1917-Velká říjnová revoluce v Rusku-1936-1945 španělská občanská válka -1929-1933 světová hospodářská krize-1939-1945 2.sv válka Umělecký směr -meziválečná literatura, americký realismus (zobrazení skutečnosti) -rasismus, literatura téhle doby řeší problémy obyčejných lidí -objektivní přistup ke skutečnosti ( autor není účastníkem děje) -typizace = na jednotlivém zobrazeno složité -komplexnost obrazu člověka ( vše zachyceno v souvislostech) -experimentuje se s jazykem i s formou Autor Ernest Hemingway (1899-1961) -americký prozaik, nositel Nobelovy ceny -procházel z rodiny lékaře; začala psát již během stedoškolských studií, stal se reportérem -po návratu z 1.sv. války pracoval jako novinář v Paříži -po 2.sv. válce žil v Havaně na Kubě -od počátku své tvoby hledá pravdu o člověku v mezních životních sumacích, své hrdiny staví tváří v tvář smrti, aby mohli projevit míru své odvahy -náměty pro své povídky čerpá z prostředí lovum, boxu, dostihů a byčích zápasů -Patří mezi tzv. Ztracenou generaci- označení generačně blízké skupiny amreických básniků a prozaiků, kteří začali tvořit ve 20. letech 20. stol. a jejichž vidění bylo ovlivněno zážitkem 1.sv. války a pocitem kulturní vykořeněnosti Američana v Evropě, tíž pocitem neschopnosti zařadit se po válce do života; základním tématem děl příslušníků této generace je zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských hodnot a hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury; hrdiny jejich próz jsou jednotlivci ztracení v nepřehledném labyrintu světa, jsou to obvykle rozvrácení, silně citově založení lidé, kteří nenacházejí nikde zakotvení -další díla: Muži bez žen, Vítěž nebere nic (povídkové soubory); Sbohem, armádo(příběh neštastné milenecké dvojice, která ani po útěku z války nenachází osobní štěstí); Komu zvoní hrana(vychází z vlastních zkušeností za španělské občanské války); Pohyblivý svátek (autorovy vzpomínky na život v Paříži) Hlavní myšlenka -Zobrazení nekonečného boje člověka s přirodou -člověk by měl být vytrvalý a neměl by se vzdávat -smyslem je poukázat na obrovskou lidskou statečnost a velkou duševní sílu -nekomplikovaný příběh má sybmolický charakter; navzdory skromnému ději a čadě popisů je líčení prodchnuto dynamikou, která ukazuje na neutuchající život přírody a vytvalý boj člověk o míst v jejím středu -stařec moře nevnímá jako nepřítele, ale jako živý organismus (uvažuje o něm v ženském rodě); rybě, se kterou bojuje vyjadřuje úsctu a respekt Téma knihy _Téma: boj starce s rybou; život chudých kubánských rybářů; smyslem lidského života a štěstí není zisk a bohatství, ale hluboké uspokojení, čestný zápas a vypětí sil k uskutečnění cíle _Místo děje: Kubánská vesnice poblíž Havany; rpostředí; chatrč starce, loďka na moři _Doba děje: 40.léta 20. století -využil při psaní novely metodu tzv. ledovce (1/8 na povrchu, zbytek pod hladinou - podstatné významy textu, traumata a ztroskotání postav jsou skryty zdánlivě povrchními dialogy hrdinů) Obsah Příběh osudu rybáře Santiaga. Ten dlouho nemůže chytit žádnou rybu.A to je důvodem, proč se chlapec Manolin odchází na přání svých rodiču učit k jinému rybaří z vesnice. Santiago se rozhodne vyjet na moře sám a všem ukázat, že ještě stále umí chytit rybu. Usměje se na něj štěstí a čeká na něj obrovský úlovek. Musí však o něj zápasit s přírodou. Na rybu zaútočí žraloci, a i když s nimi stařec bojuje téměř až na pokraj svých sil, nepodaří se mu rybu zachránit. Stařec se vrací zpátky do vesnice pouze s rybí kostrou. I přesto získává u vesničanů svůj respekt Charakteristika postav _Stařec Santiago- odvážnýkubánský rybářs pevnou vůlí, samotář, bojuje až na pokraj života, aby se uživil; smysl života vidí rybaření; introvert, prostý člověk, žil v souladu s přírodou; starý, ale silný a vytrvalý _Manolin- velmi obětavý, laskavý a nápomocný chlapec; má ád starce, pomáhá mu, jezdí s ním rybařit a obdivuje ho Autoři kteří tvořili ve stejné době William Faulkner(Absolone, Absolone!), Francis Scott Fitzgerald (Velký Gatsby), Thomas Stearns Eliot (Pustá Země), John Steinbeck ( o myších a lidech)

Témata, do kterých materiál patří