Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stařec a moře

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (6.47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

Stařec a moře

(1952)

ŽÁNR

NOVELA-prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu; soustřeďuje se na jeden jednoduchý: ale poutavý a nápaditý příběh. Tomu se Věnuje, stupňuje ho až do překvapivého dějového zvratu, který je základem kompozice novely, a do závěrečné pointy.

Historicko-společenský kontext (světová literatura v předválečném, válečném a meziválečném období)

-1914-1918 1.sv. válka-3é. léta nástup fašismu v Německu

-1917-Velká říjnová revoluce v Rusku-1936-1945 španělská občanská válka

-1929-1933 světová hospodářská krize-1939-1945 2.sv válka

Umělecký směr

-meziválečná literatura, americký realismus (zobrazení skutečnosti)

-rasismus, literatura téhle doby řeší problémy obyčejných lidí

-objektivní přistup ke skutečnosti ( autor není účastníkem děje)

-typizace = na jednotlivém zobrazeno složité

-komplexnost obrazu člověka ( vše zachyceno v souvislostech)

-experimentuje se s jazykem i s formou

Autor

Ernest Hemingway (1899-1961)

-americký prozaik, nositel Nobelovy ceny

-procházel z rodiny lékaře; začala psát již během stedoškolských studií, stal se reportérem

-po návratu z 1.sv. války pracoval jako novinář v Paříži

-po 2.sv. válce žil v Havaně na Kubě

-od počátku své tvoby hledá pravdu o člověku v mezních životních sumacích, své hrdiny staví tváří v tvář smrti, aby mohli projevit míru své odvahy

-náměty pro své povídky čerpá z prostředí lovum, boxu, dostihů a byčích zápasů

-Patří mezi tzv. Ztracenou generaci- označení generačně blízké skupiny amreických básniků a prozaiků, kteří začali tvořit ve 20. letech 20. stol. a jejichž vidění bylo ovlivněno zážitkem 1.sv. války a pocitem kulturní vykořeněnosti Američana v Evropě, tíž pocitem neschopnosti zařadit se po válce do života; základním tématem děl příslušníků této generace je zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských hodnot a hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury; hrdiny jejich próz jsou jednotlivci ztracení v nepřehledném labyrintu světa, jsou to obvykle rozvrácení, silně citově založení lidé, kteří nenacházejí nikde zakotvení

-další díla: Muži bez žen, Vítěž nebere nic (povídkové soubory); Sbohem, armádo(příběh neštastné milenecké dvojice, která ani po útěku z války nenachází osobní štěstí); Komu zvoní hrana(vychází z vlastních zkušeností za španělské občanské války);

Pohyblivý svátek (autorovy vzpomínky na život v Paříži)

Hlavní myšlenka

-Zobrazení nekonečného boje člověka s přirodou

-člověk by měl být vytrvalý a neměl by se vzdávat

-smyslem je poukázat na obrovskou lidskou statečnost a velkou duševní sílu

-nekomplikovaný příběh má sybmolický charakter; navzdory skromnému ději a čadě popisů je líčení prodchnuto dynamikou, která ukazuje na neutuchající život přírody a vytvalý boj člověk o míst v jejím středu

Témata, do kterých materiál patří