Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Meziválečná světová literatura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Lze čerpat z otázky 15 AVANTGARDA 18. Meziválečná světová literatura Proudy, filosofické směry, představitelé Avantgardní umělecké směry Vitalismus – reakce na prožitou válku. Umění radovat se z maličkostí. Obraz každodenního života, vřelých vztahů k lidem a věcem.Civilismus– obdiv k vědě a technice, moderní civilizaci, používání volného verše.Dadaismus– negace všech dosavadních hodnot, důraz na absurditu, princip náhodnosti.Surrealismus – staví na obraznosti a fantazii, zachycení proudu představ a pocitů, snů.Kubofuturismus – zachycení skutečnosti z mnoha úhlů pohledů, prolínání časových rovin, důraz na grafickou stránku básněKaligramy – básně v podobě obrazů, slova poskládaná do obrázkuExistencionalismus – obraz osamoceného a odcizeného jedince, mezních situací, ohrožení, pocitu beznaděje, zoufalství, odporu. Charakteristika doby Doba 1. sv, otřes celé Evropy i světaSmetla staré hodnoty, starý svět => změnily se ideály, vztahy, emancipace ženLiteratura reaguje skepticky, bez iluzíNáboženství není základem státu, rozklad lidské osobnosti, ztráta víry v tradice a hodnoty, člověk osamocen =>nihilistický postojNa západě příklon k liberalismu, humanismu = demokracie; na východě příklon ke komunismuVe filosofii – pragmatismus (pravdivé je pouze to, co je v praxi použitelné a úspěšné, důraz na úlohu jedince, rozvoj především v Americe)Literární vrchol, rozmanitá literatura, hodně uměleckých směrů a hnutí, pokračuje tradice realismu1) tradiční směry2) moderní směry3) avantgardní směry (futurismus, kubismus, dadaismus, surrealismus)Modernismus –rozbití klasického realistického vyprávění, téma hranice reality a snu, ovlivnila ho např. psychoanalýza Ztracená generace První generace spisovatelů po 1. sv. válce, především američtí spisovatelé Tento termín použila poprvé Gertruda Steinová v rozhovoru s HemingwayemDeziluze, rezignace, skepse, frustrace, ztráta víry, bohémský životGenerační skupina amerických autorů 20. let, kteří byli poznamenáni duchovním otřesem první světové války a kteří zároveň vystřízlivěli z tzv. Amerického snuZákladním tématem je zklamání a skepse, rozklad lidských a společenských hodnot a hledání východiska v útěku do přírody nebo kulturyHlavní hrdinové knih jsou také „ztracení“ jednotlivci, již nenacházejí nikde zakotvení Ernest Hemingway (1899-1961) Patřil ke ztracené generaci, zúčastnil se obou válek, dostal nobelovkuSebevražda, celý život deprese, nemohl snést kritikuSkrytá dramatičnost zdánlivě střízlivých popisů, hutnost a strohost výpovědíZajímal se o box, dostihy, koridu, lov divoké zvěře, rád cestoval – náměty pro tvorbuPo válce pracoval v Paříži, během Španělské občanské válce působil v Madridu, po 2. sv. válce žije střídavě na Kubě a v USAJeho hrdiny jsou muži, kteří se nevzdávají naděje a bojují do posledních sil. Zpravidla se ocitají v mezní situaci, zaměřuje se na zobrazení jejich psychikyMetoda ledové kry –Autor eliminuje vše nepodstatné, aby účinnost textu byla co možná největší, soustředí se tak především na hlavní myšlenku celého příběhu. Na malé ploše se odehrávají vyhrocené životní situace, které jsou poté rozvíjeny autorskou řečí.Sbohem, armádo – vlastní zážitky a vzpomínky z fronty, metoda ledové kry, milostný příběh raněného amerického vojáka a ošetřovatelkyZelené pahorky africké– filosofické úvahy, zážitky z lovuKomu zvoní hrana – děj za španělské občanské války, aktivní odpor proti válceStařec a moře – napsal po 2. sv na Kubě, symbolická novela, metoda ledové kryHrdina kubánský rybář, touha chytit velkou rybu, i když člověk nezvítězí, snaží seJedna velká metafora, smysl lidského života, stárnutíFiesta – hrdiny jsou členové tzv. ztracené generace, kteří pod vlivem války marně hledají smysl života Francis Scott Fitzgerald Velký Gatsby– kritika společnosti 20. let 20.stol, povrchní společnost bohatých William Faulkner Částečně patřil ke ztracené generaci, představitel jižanské literatury, má nobelovkuV díle rasové a sociální problémy jihu, píše o úpadku jižanské aristokraciePoužíváproud vědomí – působí, jako by byl text zaslechnut ve vypravěčově mysliSnaží se zachytit osobní názor a psychologii postavy pomocí psaného ekvivalentu procesu myšlení dané postavy, např. ve formě volného vnitřního monologuZ otrokářské jižanské rodinyHrdinové nejsou kladní, ukazuje zlo, rasismusCharakteristické jsou dějové odbočky – neplynulé vypravování, může být chaotickéAbsolone, Absolone! –Velmi složitý román,Hluk a zuřivostStařec Mississippi –je o mladém trestanci, který při záchranných akcích v době povodní /1927/ je unesen i s pramicí proudem a putuje po rozvodněné řece plné trosek a mrtvol s těhotnou ženou, která v průběhu cesty porodila. Za návrat, kvalifikovaný jako pokus o útěk, je hrdinův trest zvýšen o 10 let John Steinbeck Zobrazuje osudy kalifornských drobných farmářů v době hospodářské krize => ztráta půdy, vystěhovalectví, cesta na Západ, marné hledání obživyO myších a lidech –novela, život námezník dělníků za hospodářské krizeHrozny hněvu, Na východ od ráje, Na plechárně Theodor Dreiser Americká tragédie –vrcholné dílo amerického naturalismu, sociální realismus, podle skutečného příběhu, o chudém mladíkovi, který kvůli touze po bohatství utopí svou milenku a je odsouzen k smrti ANGLIE Duch moderního realismu, navazuje na kritický realismu, volí i nové postupy – do středu pozornosti se dostává duševní a citový život člověka =>hlubinný realismusVzniká i fantasy a sci-fi literaturaV Anglii je významným proudemmodernismus Thomas Stearns Eliot Významný básník, esejistaPustina– pesimistické, on sám měl duševní chorobuPOEMA – lyricko-epická skladba David Herbert Lawrence Milenec lady Chatterleyové –vyvolal velký skandál, o ženě barona a zaměstnanci jejího muže, milostné scény jsou na svou dobu líčeny velmi otevřeněSynové a milenci –román s autobiografickými prvky Rudyard Kipling Jako první Brit obdržel Nobelovu cenu za literaturuKromě prózy psal i básně –Když– zaujala i významné české osobnosti – T. G. Massaryka, Jana Massaryka, Ferdinanda Peroutku, vyzdvihuje pozit

Témata, do kterých materiál patří