Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Divá Bára

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

DIVÁ BÁRA Literární druh a žánr Druh:epika Žánr:povídka Téma a motiv Téma: Komplikovaný život divé Báry na vesnici 19. století, která je ostatními odsuzována pro svoji odlišnost Motivy: Polednice Smrt Tělesná síla Odlišnost Báry –posměch ostatních kvůli tomu Sociální nátlak Postavení ženy v tehdejší společnosti Láska xNucený sňatek Přátelství Vesnice Strašidlo Hřbitov Zasazení výňatku do kontextu díla (stručný děj)Časoprostor Čas: 19. století Druhá kapitola s tříletým odstupem Všechny tři kapitoly se odehrávají v krátkém čase Prostor: Česká vesniceVestec Tam Bářina chalupa, kostel, fara, hřbitov,…Kompoziční výstavba Chronologická kompozice Děleno dotří očíslovaných kapitol, mezi první a druhou tříletý odstup Celé vyprávěno v minulém čase Uprostřed krátká básnička, co se Bára posmívá panu Správci Vypravěč/lyrický subjekt Er-forma (vypravěč vševědoucí, oslovuje čtenáře) Vyprávěcí způsoby Přímá řeč Typy promluv Dialogymezi postavami Vyprávění vypravěče lze asi považovat za monolog, když promlouvá ke čtenáři Veršová výstavba Postavy Divá Bára Nehezká mladá dívka Ale velmihodná, čistotná, poctivá, milující přírodu, přímá Nebojácná Fyzicky (i duchem-hřbitov)silná Nic zlého nikdy nepovede, pro svůj vzhled a povahu je přeci mnohýmineoblíbena Šušká se, že ji vyměnila polednice za „špatné“ dítě Polosirota Nakonec se provdá zaMyslivce Elška Krásná mladá dívka Kamarádka Báry – opravdově a bez výhrad ji má moc ráda Neteř faráře Do Prahy za tetinkou, tam se zamiluje dodoktora Hynka Má se provdat za pana správčího (nejde jí o peníze, nechce ho) Nakonec to dobře dopadne – bere si Hynka Pastýř Jakub Otec Báry, sám ji vychoval Nemluvný starší pán, ale dobrosrdečný,poctivý Panna Pepinka Sestra faráře, teta Elšky Silnější rudolícá žena,dobrosrdečná Má Báru ráda Chce Elšku provdat za Správce – myslí to dobře Farář Starý, moudrý, hodný Josífek Kamarád Báry a Elšky Drobný, bojácný chlapec Kostelníkův syn Báru miloval, vzal by si ji, ale nehodili by se k sobě On je víc „intelektuál“, studuje v semináři Kostelník Vlček Nepříjemný muž Kostelníková Jedovatá,protivná žena, nesnášela Báru Pan správčí Za něj se měla Elška provdat Bojácný, lstivý, mstivý a bohatý Doktor Hynek Pražský doktor, vyléčil tetinku v Praze Na koncisi bere Elšku Bářina matka Pěkná žena Umírá v šestinedělí, zřejmě jako následek šoku po navštívení polednicí Pražská tetinka Bohatá, odkáže Elšce s Hynkem svůj majetek Jazykové prostředky (a jejich funkce ve výňatku) Dílo je psánospisovným jazykem,archaickým Vyskytují serčení a pranostiky Jazykprostý, ne květnatý, bez metafor Blíží se k mluvené řeči Typizace Elška Báře tyká, ale Bára Elšce vyká,… Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku Kontext autorovy tvorby Božena Němcová neprovdaná: Božena Panklová V dětství ovlivněna babičkou Magdalenou Novotnou V sedmnácti se provdala za mnohem staršího Nemce Nešťastné manželství, často se stěhovali, měli 4 děti Kvůli vlasteneckému přesvědčení bylisledováni tajnou policií Manžela přeložili do Uher – žili odděleně, on neplatil Zemřel jí syn Hynek – z té doby Babička Hlavními hrdiny:prostý lid Na Chodsku se začala věnovat sbíránílidové slovesnosti Tvořilamezi romantismem a realismem 3. fáze národníhoobrození – poslední, už vítězná (1: Dobrovský, 2: Jungmann, 3: Borovský, Němcová) Díla: Karla Pan učitel (povídka) Babička (novela) V zámku a podzámčí (novela) Pohádky (O dvanácti měsíčkách, Sůl nad zlato,…) Českým ženám Literární / obecně kulturní kontext Současníci čeští (poslední fáze národního obrození) Karel HavlíčekBorovský (Tyrolské elegie) Karel JaromírErben(Kytice) Karel HynekMácha (Máj) FrantišekČelakovský (Ohlas písní Ruských, …Českých) Josef KajetánTyl (Fidlovačka, ještě trochu 2. fáze) Současníci světoví Stendhal (Červený a černý) WalterScott (Ivanhoe) Percy ByssheShelley (Odpoutaný Prométheus) VictorHugo (Chrám matky Boží v Paříži) AlexanderDumas (Tři mušketýři, Monte Christo) AlexandrPuškin (Evžen Oněgin) Nikolaj V.Gogol (Revizor) Hans Ch.Andersen (pohádky, sbíral lidovou slovesnost – Malá mořská víla)

Témata, do kterých materiál patří