Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
F.M.Dostojevskij- Zločin a trest

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23.94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij – Zločin a trest

1. Představení knihy:

 • román, který vnikl v roce 1866

 • jedná se o dílo ruské realistické literatury 19. století

 • autor se zde snaží poukázat na krutou realitu a realitu ve snu

 • hlavní těžiště románu tkví v obrazu vnitřního duševního souboje dobra a zla

 • 2. Žánr a forma knihy:

 • kompozice díla je napínavá, má kriminální zápletku

 • ta ovšem nemá hlavní význam – záměrem tohoto románu je zamyšlení autora nad mravním zápasem člověka, který je dvojnásobným vrahem a bojuje s vlastním já

 • největším trestem jsou pro hlavního hrdinu výčitky svědomí

 • děj je psán er formou

 • 3. Obsah knihy:

 • Děj se odehrává v Petrohradě ve druhé polovině 19. století. Rodion Raskolnikov je z finančních důvodů donucen přerušit studium práv na univerzitě. Aby byl z čeho živ, zastavuje cenné věci u staré, lakomé lichvářky. Raskolnikov upadá často do melancholických stavů, kdy leží zavřený ve své těsné komůrce na divanu a přemýšlí. Pod vlivem tzv. utopického socialismu si vytvoří svou teorii o jakémsi "právu na zločin". To znamená, že lidé "výjimeční" by mohli beztrestně páchat zločiny. A tu ho napadne, zda by nebylo ku prospěchu zabít hluchou, starou, sobeckou lichvářku, veš, co trápí své okolí. Vždyť by tím vlastně pomohl mnoha lidem, její peníze by zčásti daroval sestře a matce, zbytkem by si zaplatil studia a pak by byl lidem prospěšný. Zabrán do svých myšlenek začne plánovat, jak onu stařenu zabít. Ovšem ještě si není zcela psychicky jist, a tak se vydává na obhlídku terénu. Zkusí si vraždu bez vraždy. Jde k lichvářce a pečlivě si prohlédne její byt. Když se ale vrací domů, shodou náhod se dozví, kdy bude lichvářka v bytě sama. Vyslechne také rozhovor dvou studentů o tom, že by jeden z nich měl sto chutí onu babu zabít. Ještě ten večer se v hospodě setká s Marmeladovem, alkoholikem s pěti dětmi a ženou souchotinářkou. Ten mu vypráví svůj životní osud i to, že on sám není schopen uživit svou rodinu, protože všechny peníze propije. Děti mají hlad, aby měli doma peníze, musí se nejstarší dcera Soňa živit prostitucí.
  Druhý den Raskolnikov chladnokrevně zabije sekerou lichvářku a poté i její sestru Lizavetu, která se vrátila domů dřív, než předpokládal. Sebere nějaké zástavy, měšec s penězi a vrací se domů. Vše mu hrálo do noty, nikdo ho neviděl ani před činem, ani po činu.
  Den po vraždě je předvolán na komisařství. Tam zjistí, že šlo jen o upomínku o neplacení nájmu. Avšak při zmínce o vraždě Raskolnikov omdlévá.
  Několik dní leží v horečkách a blouzní, Razumichin se o něho stará. K jeho starostem se přidá matka se sestrou, které přijely do Petrohradu. O sestřinu ruku mají zájem Lužin a Svidrigajlov, ani jednoho Rodion neschvaluje.
  Blouznivě se potácí po Petrohradu, vede zoufalé monology, tíží ho svědomí, poznává, že není schopen nést břímě zločinu. Mnohokrát zvažuje možnost sebevraždy.
  Při jedné z dlouhých, bezduchých procházek narazí na Marmeladova, kterého udupal kůň. Dá ho přenést domů a dá peníze jeho ženě na pohřeb. Tam se setkává se Soňou a vyvolí si ji jako osobu, které svěří své tíživé tajemství. Zároveň vlivem okolností jsou Lužin i Svidrigajlov Duňou odmítnuti. Svidrigajlov se zastřelí.
  Soňa domlouvá Raskolnikovovi, ať se udá a slibuje mu, že s ním zůstane, ať půjde kamkoli. Ten o tom nechce slyšet. Když k němu domů ale přijde Porfirij (již několikrát předtím se setkali) a sdělí mu, že ví, že Raskolnikov je vinen, Rodion se po dlouhém přemýšlení rozhodne přiznat.
  Raskolnikov je odsouzen k osmi letům nucených prací na Sibiři.
  V epilogu se dozvídáme, že Soňa jela opravdu s ním. Každý den ho navštěvovala ve vězení a pak psala dopisy o jeho stavu Duně a Razumichinovi, kteří se vzali. Raskolnikov se stává zamlklým a nevrlým vůči Soně. Avšak při Sonině návštěvní absenci, za kterou mohla nemoc, Raskolnikov zjišťuje, že ji potřebuje, že ji má rád.

 • 4. Práce s ukázkou:

 • 5. HLAVNÍ POSTAVY:

 • Rodion Romanovič Raskolnikov - ústřední postava, chudý student, idealista, melancholik, odbojný individualista, velmi hrdý člověk
  Sofja Semjonovna Marmeladovová (Soňa) - nesmělá, nesobecká, obětavá, oddaná, soucitná
  Dmitrij Prokofjič Razumichin - upřímný, prostý, inteligentní a praktický student, přítel Raskolnikovův

 • Adoťja Romanovna Raskolnikovová (Duňa) - Rodionova sestra, hrdá, dobrosrdečná, obětavá, milující svého bratra
  Pulcherija Alexandrovna Raskolnikovová - starostlivá matka, typická ruská venkovská žena
  Petr Petrovič Lužin - egoista, honba za kariérou, prospěchář, intrikář
  Arkadij Ivanovič Svidrigajlov - bohatý prostopášník
  Porfirij Petrovič - inteligentní, důvtipný policista (resp. vyšetřující soudce), mnohomluvný praktický požitkář

 • 6. Informace o autorovi:

 • Fjodor Michajlovič Dostojevskij ( 1821 - 1881 )

 • pocházel z rodiny lékaře ( druhý ze 7 dětí )

 • vystudoval vojenské technické učiliště, poté literaturu

 • patřil do skupiny utopického socialisty Michaila Vasiljeviče Petrašovského

 • roce 1849 celá organizace odsouzena k trestu smrti

 • přímo na popravišti trest smrti zrušen = nucené práce na Sibiři v Omsku

 • po návratu trpěl epilepsií, ale byl uznáván a považován za psychologa

 • jeho díla:

 • Dvojník

 • Hráč

 • Idiot

 • Zápisky z mrtvého domu

 • 7. Historické souvislosti:

Témata, do kterých materiál patří