Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Farma zvířat_G.Orwell

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (144,89 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Farma zvířat George Orwell ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU: Téma: překonání strachu manipulace s lidmi a legorie lidské společnosti kritika socialismu a Sovětského svazu – dobrá myšlenka může být zničena, pokud se dostanou k moci ti nesprávní, ti, kteří nemají čisté úmysly Motiv: totalita, změna společnosti Časoprostor: nespecifikováno – Anglie, farma na venkově Kompoziční výstavba: chronologická, děleno na kapitoly Literární druh: epika Literární žánr: alegorický satirický román (alegorická bajka – zvířata vystupují jako lidé) Antiutopická román, dystopie (je opakem utopie, myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem, má zásadní nedostatky (totalitní forma vlády, omezování osobní svobody) vzniklé přehnáním jednoho, nebo více ideologických principů. Občané antiutopického světa jsou obvykle neskrývaně utlačování politickým systémem) Alegorie – obrazně symbolické literární nebo výtvarné zobrazení abstraktních pojmů, lidských vlastností, událostí ap., jinotaj Satira – posměšné vyjádření, umělecké dílo využívající výsměchu, ironie, komičnosti ke kritice nedostatků a záporných jevů Vypravěč / lyrický subjekt: anonymní vypravěč (v jediné z Orwellových knih), popisováno z pohledu zvířat Postavy: Napoleon – prase, nejchytřejší, nejmazanější ze zvířat, podvodník, pokrytec / prospěchář, vůdce, představitel Stalina – vymýšlí pro ostatní pravidla, kterými se sám neřídí Kuliš – chytré prase s dobrými nápady, konkurent Napoleona, snaží se o modernizaci farmy, Představitel Trockého – Napoleon ho nakonec vyžene Pan Jones – původní majitel farmy, alkoholik, chová se špatně ke zvířatům (ruský car) Boxer (+ Lupina) – kůň, pracovitý, čestný, největší dříč, udělají cokoliv, aby farma vzkvétala, věří, že jsou si všichni rovni (symbolizuje utlačovanou dělnickou třídu = dělníci pracující pro revoluci) Pištík (Kvíkal) – prase, lhář, přítel Napoleona (jeho pravá ruka), (ruská propaganda) Major – inteligentní kanec, starý a nemocný – vyburcuje ostatní k revoluci / vzpouře proti Jonesovi (Marx) Molina – klisna, parádivá, ráda se parádí mašlemi, marnivá (bývalá ruská aristokracie) Psi – vycvičeni Napoleonem, (tajná policie) Ovce – hloupá zvířata, jen opakují naučené fráze, (dav) Osel Benjamin – představuje pasivního intelektuála – chápe celou situaci, ale nevidí způsob jejího řešení Krkavec – představuje věřícího, který má ve společnosti důležité místo, ale nejde se ho zbavit Mojžíš – ruská ortodoxní církev Lidé – kapitalisté, vykořisťovatelé Vyprávěcí způsoby: er-forma Typy promluv: přímá a nepřímá řeč Jazykové prostředky: spisovná čeština, metafory, symbolika, alegorie, vyprávěcí a popisný slohový styl, personifikace, archaismy, odborné termíny, slova se socialistickým zabarvením Děj: Když Major umíral na Panské farmě v Anglii, svolal si ostatní zvířata a povídal jim o tom, jak je lidé na statku trápí a že musí být revoluce. Revoluce nastala. Zvířata vyhnala z farmy opileckého pana Jonese a s ním všechny ostatní lidi, a prasata coby nejinteligentnější zvířata se zmocnila vedení farmy. Nast alo období Zvířecí farmy a animalismu. Hymnou se stala píseň Zvířata Anglie, jejich heslem věta "čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné". Zvířata stanovila Sedm přikázání, která musí být dodržována. Mezi nimi byla pravidla o tom, že žádné zvíře nesmí zabít jiné zvíře, nikdo nesmí pít alkohol, všechny zvířata jsou si rovna, žádné zvíře nesmí spát v posteli. Nejdříve šlo všechno pěkně – zvířata byla svobodná a pracovala skvěle. Jenom Molině se nová politika příliš nelíbila. Stýskalo se jí po tom, jak ji lidé hladili, krmili cukrem a zdobili jí hřívu pentlemi. Proto utíká z farmy k lidem. Dvě nejchytřejší prasata byli Kuliš a Napoleon. Tato dvě prasata se stala vůdci celé farmy. Některá zvířata se naučila číst a trochu psát, ale většina z nich byla velmi hloupá a ochotná poslouchat prasata na slovo. Lidé se snažili získat farmu zpět, ale zvířata je společnými silami porazila. Nejstatečněji ale bojoval Kuliš. Tato slavná bitva dostala název "bitva U Kravína". Zvířecí farma se má stát vzorem pro celé okolí. Prasata plánují například zavést elektřinu. Napoleon s Kulišem se mezi sebou začali hádat. Kuliš chtěl postavit větrný mlýn, ale Napoleon ne. Napoleon vyhnal chudáka Kuliše a poslal na něj divoké psy, které si sám vychoval. Všem ostatním zvířatům napovídal lži a překroutil spoustu věcí. Hloupoučká zvířata mu uvěřila, že Kuliš se spolčil s lidmi a v bitvě U Kravína se zachoval velmi zbaběle. Napoleon rozkázal stavět větrný mlýn a namluvil zvířatům, že větrný mlýn byl původně jeho nápad a Kuliš mu ho ukradl. Zvířata tvrdě pracují. Mlýn je stavěn třikrát. Jednou totiž spadne, podruhé je zničen lidmi. Zvířata mají čím dál horší podmínky k životu, pracují příliš tvrdě a mají nedostatek jídla. Pištík jim předhazuje čísla a statistiky o tom, jak se jejich situace rok od roku lepší, a zvířata mu slepě věří. Prasata zatím obydlují dům pana Jonese. Jsou lenošní jako lidé. Spí v postelích, pijí alkohol a poopravují Sedm přikázání. Změní například to, že všechna zvířata jsou si rovna, některá jsou si ale rovnější, žádné zvíře nesmí pít alkohol přes míru a žádné zvíře nesmí spát v posteli s prostěradly. Vraždí ostatní zvířata. Ta si nechají namluvit, že skutečná znění Sedmi přikázání již zapomněla. Nejoddanější pracovník je kůň boxer, jehož heslem je, že musí pracovat lépe a s chutí. Pracuje ale tolik, že se předře. Nedočká se důchodu, jak mu bylo slíbeno, ale je odvezen na jatka. Zvířata, která umí číst, tohle zjistí, když přijede řeznické auto. Pištík jim ale napovídá, že Boxer byl odvezen do nemocnice autem, které dříve patřilo řezníkovi, ale teď si ho koupil doktor. Prasata se naučí chodit po dvou a mezi ostatními zvířaty prochází s bičem. Začínají spolupracovat s lidmi a přejmenují farmu zpět na Panskou. S lidmi popíjí a hrají karty. Ostatní zvířata sledují, jak se v domě hádají prasata s lidmi a uvědomují si, že je od sebe nedokáží rozeznat. Prasata totiž vypadají jako lidé. LITERÁRNĚHISTORICKÝ KONTEXT: Kontext autorovy tvorby:

Témata, do kterých materiál patří